Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 5k
Utorak, 14. rujna 2021. - Strasbourg

6. Glasovanje
CRE

Parlament je pristupio jedinstvenom glasovanju o:

Prema prometu unutarnjim plovnim putovima u Europi koji je otporan na buduće izazove
Izvješće o „Prema prometu unutarnjim plovnim putovima u Europi koji je otporan na buduće izazove” [2021/2015(INI)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021);

Prema snažnijem partnerstvu s najudaljenijim regijama EU-a
Izvješće „Prema snažnijem partnerstvu s najudaljenijim regijama EU-a” [2020/2120(INI)] – Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021);

Novi pristup Pomorskoj strategiji za Atlantik
Izvješće o novom pristupu Pomorskoj strategiji za Atlantik [2020/2276(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Younous Omarjee (A9-0243/2021).

Parlament će glasovati o amandmanima podnesenima na:

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 851/2004 o osnivanju Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021);

Ozbiljne prekogranične prijetnje zdravlju ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1082/2013/EU [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021).

Glasovanje je bilo moguće do 14:15.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 19:00 (točka 11 zapisnika od 14.9.2021.).

(Dnevna sjednica prekinuta je u 13:01 h.)

Posljednje ažuriranje: 7. veljače 2022.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti