Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 5k
Dinsdag 14 september 2021 - Straatsburg

6. Stemming
Volledige verslagen

Het Parlement houdt een enkele stemming over:

Naar een toekomstbestendige binnenvaart in Europa
Verslag “Naar een toekomstbestendige binnenvaart in Europa” [2021/2015(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021);

Naar een sterker partnerschap met de ultraperifere gebieden van de EU
Verslag “Naar een sterker partnerschap met de ultraperifere gebieden van de EU [2020/2120(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021);

Een nieuwe aanpak van de maritieme strategie voor het Atlantische gebied
Verslag over een nieuwe aanpak van de maritieme strategie voor het Atlantische gebied [2020/2276(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Younous Omarjee (A9-0243/2021).

Het Parlement stemt over de amendementen op:

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 851/2004 tot oprichting van een Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021);

Ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid en houdende intrekking van Besluit nr. 1082/2013/EU [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021).

Er kan worden gestemd tot 14.15 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 19.00 uur (punt 11 van de notulen van 14.9.2021).

(De vergadering wordt om 13.01 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 7 februari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid