Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 6k
Marţi, 14 septembrie 2021 - Strasbourg

6. Sesiune de votare
Stenograma

Parlamentul este invitat să voteze prin vot unic cu privire la:

Către un transport pe căile navigabile interioare adaptat la cerințele viitorului în Europa
Raport Către un transport pe căile navigabile interioare adaptat la cerințele viitorului în Europa [2021/2015(INI)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021);

Consolidarea parteneriatului cu regiunile ultraperiferice ale UE
Raport "Consolidarea parteneriatului cu regiunile ultraperiferice ale UE" [2020/2120(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021);

O nouă abordare a Strategiei maritime pentru zona Oceanului Atlantic
Raport referitor la o nouă abordare a Strategiei maritime pentru zona Oceanului Atlantic [2020/2276(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Younous Omarjee (A9-0243/2021).

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 851/2004 de creare a unui Centru European de prevenire și control al bolilor [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021);

Amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 1082/2013/UE [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021).

Scrutinul va fi deschis până la 14.15.

S-a trecut la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la 19 (punctul 11 al PV din 14.9.2021).

(Ședința a fost suspendată la 13.01.)

Ultima actualizare: 7 februarie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate