Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2021/2878(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B9-0465/2021

Debatten :

PV 14/09/2021 - 9
CRE 14/09/2021 - 9

Stemmingen :

PV 16/09/2021 - 8
PV 16/09/2021 - 15

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0394

Notulen
XML 10k
Dinsdag 14 september 2021 - Straatsburg

9. De situatie in Libanon (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Libanon (2021/2878(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Tom Vandenkendelaere, namens de PPE-Fractie, Evin Incir, namens de S&D-Fractie, Christophe Grudler, namens de Renew-Fractie, Salima Yenbou, namens de Verts/ALE-Fractie, Bernhard Zimniok, namens de ID-Fractie, Beata Kempa, namens de ECR-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, niet-fractiegebonden lid, Andrey Kovatchev, Pedro Marques, Jan-Christoph Oetjen, Jakop G. Dalunde, Marco Campomenosi, Loucas Fourlas, Isabel Santos, Sandro Gozi, Tonino Picula, Paulo Rangel, Nora Mebarek en Marisa Matias.

Het woord wordt gevoerd door Josep Borrell Fontelles.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

- Marisa Matias, namens de Fractie The Left, over de situatie in Libanon (2021/2878(RSP)) (B9-0464/2021);

- Salima Yenbou, Ignazio Corrao, Francisco Guerreiro, Jordi Solé, Rosa D’Amato, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Mounir Satouri, Erik Marquardt, Alviina Alametsä, Tineke Strik en Tilly Metz, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Libanon 2021/2878(RSP) (B9-0465/2021);

- Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi en Marco Campomenosi, namens de ID-Fractie, over de situatie in Libanon (2021/2878(RSP)) (B9-0466/2021);

- Pedro Marques, Tonino Picula en Evin Incir, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Libanon (2021/2878(RSP)) (B9-0467/2021);

- Anna Fotyga, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil, Ladislav Ilčić, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Beata Kempa en Carlo Fidanza, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Libanon (2021/2878(RSP)) (B9-0468/2021);

- Michael Gahler, Tom Vandenkendelaere, David McAllister, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev en François-Xavier Bellamy, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Libanon (2021/2878(RSP)) (B9-0469/2021);

- Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță en Dragoş Tudorache, namens de Renew-Fractie, over de situatie in Libanon (2021/2878(RSP)) (B9-0470/2021).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4 van de notulen van 16.9.2021 (amendementen); punt 11 van de notulen van 16.9.2021 (eindstemming).

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 8 van de notulen van 16.9.2021 (amendementen); punt 15 van de notulen van 16.9.2021 (eindstemming).

Laatst bijgewerkt op: 7 februari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid