Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2042(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0259/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0259/2021

Συζήτηση :

PV 14/09/2021 - 10
PV 14/09/2021 - 12
CRE 14/09/2021 - 10
CRE 14/09/2021 - 12

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2021 - 12
PV 16/09/2021 - 2
CRE 16/09/2021 - 2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0383

Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 - Στρασβούργο

10. Κατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, που αφορά την κατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας [2021/2042(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

Ο Andrius Kubilius παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Josep Borrell Fontelles (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι Sandra Kalniete, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marek Belka, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernard Guetta, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Sergey Lagodinsky, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jaak Madison, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Anna Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Clare Daly, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Milan Uhrík, μη εγγεγραμμένος, Włodzimierz Cimoszewicz, Urmas Paet, Markéta Gregorová, Anna Bonfrisco, Witold Jan Waszczykowski, Antonio López-Istúriz White, Fabio Massimo Castaldo, Tonino Picula, Michal Šimečka, Filip De Man, Hermann Tertsch, Traian Băsescu, Sven Mikser, Maximilian Krah, Dace Melbārde, Alexander Alexandrov Yordanov, Pierfrancesco Majorino και Gunnar Beck.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2021)

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου