Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2015(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0231/2021

Разисквания :

PV 13/09/2021 - 20
CRE 13/09/2021 - 20

Гласувания :

PV 14/09/2021 - 11
CRE 14/09/2021 - 11

Приети текстове :

P9_TA(2021)0367

Протокол
XML 13k
Вторник, 14 септември 2021 г. - Страсбург

11. Обявяване на резултатите от гласуването
Пълни стенографски протоколи

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Към ориентиран към бъдещето транспорт по вътрешните водни пътища в Европа
Доклад „Към ориентиран към бъдещето транспорт по вътрешните водни пътища в Европа“ [2021/2015(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)0367)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 5)

Към по-силно партньорство с най-отдалечените региони на ЕС
Доклад „Към по-силно партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“ [2020/2120(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)0368)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 6)

Нов подход към морската стратегия за Атлантическия океан
Доклад относно нов подход към морската стратегия за Атлантическия океан [2020/2276(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)0369)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 7)

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 851/2004 за създаване на Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0376)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 14)

Сериозни трансгранични заплахи за здравето ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 1082/2013/ЕС [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0377)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 15)

Изказвания

Véronique Trillet-Lenoir с искане следните въпроси да бъдат отнесени до компетентната комисия в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността:

- Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията ***I
[COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)];

- Сериозни трансгранични заплахи за здравето ***I
[COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)].

Тези искания ще бъдат поставени на гласуване след окончателното гласуване по предложенията на Комисията (точка 12 от протокола от 15.9.2021 г.).

Последно осъвременяване: 11 май 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност