Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2021/2015(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A9-0231/2021

Rozpravy :

PV 13/09/2021 - 20
CRE 13/09/2021 - 20

Hlasování :

PV 14/09/2021 - 11
CRE 14/09/2021 - 11

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0367

Zápis
XML 11k
Úterý, 14. září 2021 - Štrasburk

11. Oznámení výsledků hlasování
Doslovné záznamy

Předsedající oznámila výsledky hlasování:

Cesta k vnitrozemské vodní dopravě v Evropě, která obstojí v budoucnu
Zpráva o cestě k vnitrozemské vodní dopravě v Evropě, která obstojí v budoucnu [2021/2015(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2021)0367)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 5)

Směrem k užšímu partnerství s nejvzdálenějšími regiony Unie
Zpráva směrem k užšímu partnerství s nejvzdálenějšími regiony Unie [2020/2120(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2021)0368)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 6)

Nový přístup k námořní strategii pro oblast Atlantského oceánu
Zpráva o novém přístupu k námořní strategii pro oblast Atlantského oceánu [2020/2276(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2021)0369)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 7)

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí ***I
Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 851/2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0376)

(příloha „Výsledky hlasování“, bod 14)

Vážné přeshraniční zdravotní hrozby ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 1082/2013/EU [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0377)

(příloha „Výsledky hlasování“, bod 15)

Vystoupení

Véronique Trillet-Lenoir s žádostí, aby byly níže uvedené věci vráceny v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu příslušnému výboru:

- Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí ***I
[COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)];

- Vážné přeshraniční zdravotní hrozby ***I
[COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)].

O těchto žádostech se bude hlasovat po konečném hlasování o návrzích Komise (bod 12 zápisu ze dne 15.9.2021).

Poslední aktualizace: 7. února 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí