Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2021/2015(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A9-0231/2021

Arutelud :

PV 13/09/2021 - 20
CRE 13/09/2021 - 20

Hääletused :

PV 14/09/2021 - 11
CRE 14/09/2021 - 11

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0367

Protokoll
XML 11k
Teisipäev, 14. september 2021 - Strasbourg

11. Hääletustulemuste teatavaks tegemine
Istungi stenogramm

Istungi juhataja luges ette hääletuse tulemused:

Euroopa tulevikukindla siseveetranspordi suunas liikumine
Raport Euroopa tulevikukindla siseveetranspordi suunas liikumise kohta [2021/2015(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2021)0367)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 5)

Tulevane tugevam partnerlus ELi äärepoolseimate piirkondadega
Raport tulevase tugevama partnerluse kohta ELi äärepoolseimate piirkondadega [2020/2120(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2021)0368)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 6)

Uus lähenemisviis Atlandi ookeani piirkonna merestrateegiale
Raport uue lähenemisviisi kohta Atlandi ookeani piirkonna merestrateegiale [2020/2276(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2021)0369)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 7)

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus ***I
Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 851/2004, millega asutatakse haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa keskus [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0376)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 14)

Tõsised piiriülesed terviseohud ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse tõsiseid piiriüleseid terviseohtusid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1082/2013/EL [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0377)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 15)

Sõnavõtud

Véronique Trillet-Lenoir, kes taotles järgmiste küsimuste saatmist pädevale komisjonile vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4:

- Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus ***I
[COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)];

- Tõsised piiriülesed terviseohud ***I
[COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)].

Taotlused pannakse hääletusele pärast komisjoni ettepanekute lõpphääletust (15.9.2021 protokollipunkt 12).

Viimane päevakajastamine: 7. veebruar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika