Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2021/2015(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0231/2021

Debatten :

PV 13/09/2021 - 20
CRE 13/09/2021 - 20

Stemmingen :

PV 14/09/2021 - 11
CRE 14/09/2021 - 11

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0367

Notulen
XML 11k
Dinsdag 14 september 2021 - Straatsburg

11. Bekendmaking van de uitslag van de stemming
CRE

De Voorzitter leest de uitslag van de stemming voor:

Naar een toekomstbestendige binnenvaart in Europa
Verslag naar een toekomstbestendige binnenvaart in Europa [2021/2015(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0367)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 5)

Naar een sterker partnerschap met de ultraperifere gebieden van de EU
Verslag "Naar een sterker partnerschap met de ultraperifere gebieden van de EU" [2020/2120(INI)] – Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0368)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 6)

Een nieuwe aanpak van de maritieme strategie voor het Atlantische gebied
Verslag over een nieuwe aanpak van de maritieme strategie voor het Atlantische gebied [2020/2276(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0369)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 7)

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 851/2004 tot oprichting van een Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0376)

(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 14)

Ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid en houdende intrekking van Besluit nr. 1082/2013/EU [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0377)

(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 15)

Het woord wordt gevoerd door:

Véronique Trillet-Lenoir, met een motie tot terugverwijzing van de volgende zaken naar de bevoegde commissie, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement:

- Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding ***I
[COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)];

- Ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid ***I
[COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)].

Deze moties zullen in stemming worden gebracht na de eindstemming over de voorstellen van de Commissie (punt 12 van de notulen van 15.9.2021).

Laatst bijgewerkt op: 7 februari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid