Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2021/2015(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A9-0231/2021

Debaty :

PV 13/09/2021 - 20
CRE 13/09/2021 - 20

Głosowanie :

PV 14/09/2021 - 11
CRE 14/09/2021 - 11

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0367

Protokół
XML 11k
Wtorek, 14 września 2021 r. - Strasburg

11. Ogłoszenie wyników głosowania
Pełne sprawozdanie

Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania:

Ku dostosowanej do przyszłych wyzwań żegludze śródlądowej w Europie
Sprawozdanie „Ku dostosowanej do przyszłych wyzwań żegludze śródlądowej w Europie” [2021/2015(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0367)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 5)

W kierunku silniejszego partnerstwa z regionami najbardziej oddalonymi UE
Sprawozdanie „W kierunku silniejszego partnerstwa z regionami najbardziej oddalonymi UE [2020/2120(INI)] – Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0368)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 6)

Nowe podejście do strategii morskiej na rzecz Oceanu Atlantyckiego
Sprawozdanie w sprawie nowego podejścia do strategii morskiej na rzecz Oceanu Atlantyckiego [2020/2276(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0369)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 7)

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 851/2004 ustanawiające Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0376)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 14)

Poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylającego decyzję nr 1082/2013/UE [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0377)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 15)

Wystąpienia

Véronique Trillet-Lenoir, z wnioskiem o przekazanie następujących pytań komisji przedmiotowo właściwej zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu:

- Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ***I
[COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)];

- Poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia ***I
[COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)].

Wnioski te zostaną poddane pod głosowanie po głosowaniu końcowym nad wnioskami Komisji (pkt 12 protokołu z dnia 15.9.2021 r.).

Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności