Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/2015(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0231/2021

Rozpravy :

PV 13/09/2021 - 20
CRE 13/09/2021 - 20

Hlasovanie :

PV 14/09/2021 - 11
CRE 14/09/2021 - 11

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0367

Zápisnica
XML 11k
Utorok, 14. septembra 2021 - Štrasburg

11. Oznámenie výsledkov hlasovania
CRE

Predsedajúca oznámila výsledky hlasovania:

Smerovanie k perspektívnej vnútrozemskej vodnej doprave v Európe
Správa o smerovaní k perspektívnej vnútrozemskej vodnej doprave v Európe [2021/2015(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2021)0367)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 5)

Posilnenie partnerstva s najvzdialenejšími regiónmi EÚ
Správa „Posilnenie partnerstva s najvzdialenejšími regiónmi EÚ“ [2020/2120(INI)] – Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2021)0368)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 6)

Nový prístup k námornej stratégii v oblasti Atlantického oceánu
Správa o novom prístupe k námornej stratégii v oblasti Atlantického oceánu [2020/2276(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2021)0369)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 7)

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (ES) č. 851/2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0376

(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 14)

Závažné cezhraničné ohrozenia zdravia ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia a o zrušení rozhodnutia č. 1082/2013/EÚ [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0377)

(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 15)

Vystúpenia:

Véronique Trillet-Lenoir so žiadosťou, aby v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku boli tieto otázky postúpené gestorskému výboru:

- Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb ***I
[COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)];

- Závažné cezhraničné ohrozenia zdravia ***I
[COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)].

O týchto žiadostiach sa bude hlasovať po záverečnom hlasovaní o návrhoch Komisie. (bod 12 zápisnice zo dňa 15.9.2021).

Posledná úprava: 7. februára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia