Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2037(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0252/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0252/2021

Συζήτηση :

PV 14/09/2021 - 13
CRE 14/09/2021 - 13

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2021 - 12
PV 16/09/2021 - 2
CRE 16/09/2021 - 2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0382

Συνοπτικά πρακτικά
XML 6k
Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 - Στρασβούργο

13. Μία νέα στρατηγική ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με μια νέα στρατηγική ΕΕ-Κίνας [2021/2037(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

Η Hilde Vautmans παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Jutta Urpilainen (μέλος της Επιτροπής) εξ ονόματος του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτική Ασφαλείας.

Παρεμβαίνουν οι Radosław Sikorski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pedro Marques, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nathalie Loiseau, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Bonfrisco, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Hermann Tertsch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Idoia Villanueva Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Christophe Hansen, Sven Mikser, Marie-Pierre Vedrenne, Maximilian Krah, Anna Fotyga, Helmut Scholz, Andrius Kubilius, Maria Arena, Marco Campomenosi, Assita Kanko, Karlo Ressler, Bernd Lange, Charlie Weimers, Rasa Juknevičienė, Raphaël Glucksmann, Bert-Jan Ruissen, Ivan Štefanec, Kathleen Van Brempt και Isabel Santos.

Παρεμβαίνει η Jutta Urpilainen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.9.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.9.2021 (τελική ψηφοφορία).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.9.2021 (τροπολογίεςσημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.9.2021 (τελική ψηφοφορία).

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 20.17.)

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου