Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 14 септември 2021 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването
 3.Представяне на пакета „Подготвени за цел 55“ след публикуването на доклада на Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC) (разискване)
 4.Природните бедствия през лятото на 2021 г. - Въздействието на природните бедствия в Европа, предизвикани от изменението на климата (разискване)
 5.Представяне от Съвета на неговата позиция по проекта на общ бюджет – финансова 2022 година (разискване)
 6.Сесия на гласуване
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Положението в Афганистан (разискване)
 9.Положението в Ливан (разискване)
 10.Насока на развитие на политическите отношения между ЕС и Русия (разискване)
 11.Обявяване на резултатите от гласуването
 12.Насока на развитие на политическите отношения между ЕС и Русия (продължeние на разискването)
 13.Нова стратегия ЕС – Китай (разискване)
 14.Възобновяване на заседанието
 15.Директива за синята карта на ЕС ***I (разискване)
 16.Внесени документи
 17.Инструмент за предприсъединителна помощ (ИППIII) за периода 2021 – 2027 г. ***II (разискване)
 18.Резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит ***I - Проект на коригиращ бюджет № 1/2021: Резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит (разискване)
 19.Обяснения на вот
 20.Поправки на вот и намерения за гласуване
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Искане за защита на привилегиите и имунитетите на Ги Верхофстад
Протокол (303 kb) Присъствен списък (55 kb) Резултати от гласувания (325 kb) Резултати от поименно гласуване (1831 kb) Приложение 1 (7 kb) 
 
Протокол (303 kb) Присъствен списък (55 kb) Резултати от гласувания (325 kb) Резултати от поименно гласуване (1831 kb) Приложение 1 (7 kb) 
 
Протокол (92 kb) Присъствен списък (13 kb) Резултати от гласувания (83 kb) Резултати от поименно гласуване (50 kb)    
 
Протокол (328 kb) Присъствен списък (89 kb) Резултати от гласувания (223 kb) Резултати от поименно гласуване (342 kb)    
Последно осъвременяване: 11 май 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност