Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 14 september 2021 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 3.Presentatie van het "Klaar voor 55"-pakket na de publicatie van het IPCC-verslag (debat)
 4.Natuurrampen tijdens de zomer van 2021 - De impact van natuurrampen in Europa als gevolg van de klimaatverandering (debat)
 5.Presentatie door de Raad van zijn standpunt inzake het ontwerp van algemene begroting – begrotingsjaar 2022 (debat)
 6.Stemming
 7.Hervatting van de vergadering
 8.De situatie in Afghanistan (debat)
 9.De situatie in Libanon (debat)
 10.De koers van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland (debat)
 11.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 12.De koers van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland (voortzetting van het debat)
 13.Een nieuwe EU-strategie ten aanzien van China (debat)
 14.Hervatting van de vergadering
 15.Richtlijn inzake de Europese blauwe kaart ***I (debat)
 16.Ingekomen stukken
 17.Instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) 2021–2027 ***II (debat)
 18.Reserve voor aanpassing aan de brexit ***I - Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2021: reserve voor aanpassing aan de brexit (debat)
 19.Stemverklaringen
 20.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Guy Verhofstadt
Notulen (274 kb) Presentielijst (54 kb) Stemmingsuitslagen (296 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (967 kb) Bijlage 1 (7 kb) 
 
Notulen (274 kb) Presentielijst (54 kb) Stemmingsuitslagen (296 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (967 kb) Bijlage 1 (7 kb) 
 
Notulen (88 kb) Presentielijst (13 kb) Stemmingsuitslagen (79 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (44 kb)    
 
Notulen (306 kb) Presentielijst (79 kb) Stemmingsuitslagen (193 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (335 kb)    
Laatst bijgewerkt op: 7 februari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid