Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 14 września 2021 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Ogłoszenie wyników głosowania
 3.Przedstawienie pakietu „Gotowi na 55” po publikacji sprawozdania IPCC (debata)
 4.Klęski żywiołowe latem 2021 r. - Skutki klęsk żywiołowych w Europie spowodowanych zmianą klimatu (debata)
 5.Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2022 (debata)
 6.Głosowanie
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Sytuacja w Afganistanie (debata)
 9.Sytuacja w Libanie (debata)
 10.Kierunek stosunków politycznych między UE a Rosją (debata)
 11.Ogłoszenie wyników głosowania
 12.Kierunek stosunków politycznych między UE a Rosją (ciąg dalszy debaty)
 13.Nowa strategia UE–Chiny (debata)
 14.Wznowienie posiedzenia
 15.Dyrektywa w sprawie niebieskiej karty ***I (debata)
 16.Składanie dokumentów
 17.Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) na lata 2021–2027 ***II (debata)
 18.Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza ***I - Projekt budżetu korygującego nr 1/2021 – pobrexitowa rezerwa dostosowawcza (debata)
 19.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 20.Korekty i zamiary głosowania
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Wniosek o skorzystanie z przywilejów i immunitetu Guy Verhofstadta
Protokół (280 kb) Lista obecności (54 kb) Wyniki głosowania (296 kb) Wyniki głosowań imiennych (967 kb) Załącznik 1 (7 kb) 
 
Protokół (280 kb) Lista obecności (54 kb) Wyniki głosowania (296 kb) Wyniki głosowań imiennych (967 kb) Załącznik 1 (7 kb) 
 
Protokół (88 kb) Lista obecności (13 kb) Wyniki głosowania (79 kb) Wyniki głosowań imiennych (47 kb)    
 
Protokół (311 kb) Lista obecności (79 kb) Wyniki głosowania (206 kb) Wyniki głosowań imiennych (336 kb)    
Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności