Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2880(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B9-0461/2021

Debatter :

PV 15/09/2021 - 10
CRE 15/09/2021 - 10

Omröstningar :

PV 16/09/2021 - 8
PV 16/09/2021 - 15

Antagna texter :

P9_TA(2021)0395

Protokoll
XML 9k
Onsdagen den 15 september 2021 - Strasbourg

10. Mediefrihet och ytterligare urholkning av rättsstatsprincipen i Polen (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Mediefrihet och ytterligare urholkning av rättsstatsprincipen i Polen (2021/2880(RSP))

Anže Logar (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Roberta Metsola för PPE-gruppen, Juan Fernando López Aguilar för S&D-gruppen, Michal Šimečka för Renew-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Nicolaus Fest för ID-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Konstantinos Arvanitis, för The Left-gruppen, Mislav Kolakušić, grupplös, Andrzej Halicki, Katarina Barley, Laurence Farreng, Sylwia Spurek, Gunnar Beck, Joachim Stanisław Brudziński, Niyazi Kizilyürek, Antoni Comín i Oliveres, Jeroen Lenaers, Łukasz Kohut, Sophia in 't Veld, Salima Yenbou, Patryk Jaki, Balázs Hidvéghi, Vladimír Bilčík, Leszek Miller, Ramona Strugariu och Daniel Freund.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Nicola Procaccini, Isabel Wiseler-Lima, Evin Incir, Moritz Körner, Beata Mazurek, Siegfried Mureşan, Tom Vandenkendelaere, Pernille Weiss och Magdalena Adamowicz.

Talare: Didier Reynders (ledamot av kommissionen) och Anže Logar.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

- Roberta Metsola och Jeroen Lenaers, för PPE-gruppen, Juan Fernando López Aguilar, Simona Bonafè, Marek Belka, Birgit Sippel, Katarina Barley, Leszek Miller, Robert Biedroń, Łukasz Kohut, Włodzimierz Cimoszewicz, Sylvie Guillaume, Marc Angel, Domènec Ruiz Devesa, Evin Incir och Cyrus Engerer, för S&D-gruppen, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, Terry Reintke, Sylwia Spurek, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos Corfield, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Kim Van Sparrentak, Monika Vana, Tilly Metz, Reinhard Bütikofer, Salima Yenbou, Anna Cavazzini, Ernest Urtasun, Alexandra Geese och Daniel Freund, för Verts/ALE-gruppen, och Konstantinos Arvanitis, för The Left-gruppen, om mediefrihet och ytterligare urholkning av rättsstatsprincipen i Polen (2021/2880(RSP)) (B9-0461/2021);

- Jadwiga Wiśniewska, Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Adam Bielan, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Ladislav Ilčić, Patryk Jaki, Krzysztof Jurgiel, Karol Karski, Beata Kempa, Izabela Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Antoni Legutko, Beata Mazurek, Tomasz Piotr Poręba, Nicola Procaccini, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz Wolski, Beata Szydło, Dominik Tarczyński, Hermann Tertsch, Grzegorz Tobiszowski, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Kosma Złotowski, Raffaele Stancanelli och Anna Zalewska, för ECR-gruppen, om mediefrihet och ytterligare urholkning av rättsstatsprincipen i Polen (2021/2880(RSP)) (B9-0463/2021).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4 i protokollet av den 16.9.2021 (ändringsförslag), punkt 11 i protokollet av den 16.9.2021 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 8 i protokollet av den 16.9.2021 (ändringsförslag), punkt 15 i protokollet av den 16.9.2021 (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 12 januari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy