Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2035(INL)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0249/2021

Ingivna texter :

A9-0249/2021

Debatter :

PV 15/09/2021 - 11
PV 15/09/2021 - 13
CRE 15/09/2021 - 11
CRE 15/09/2021 - 13

Omröstningar :

PV 16/09/2021 - 2
PV 16/09/2021 - 8
CRE 16/09/2021 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2021)0388

Protokoll
XML 3k
Onsdagen den 15 september 2021 - Strasbourg

11. Fastställande av könsrelaterat våld som ett nytt brottsområde förtecknat i artikel 83.1 i EUF-fördraget (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om att fastställa könsrelaterat våld som ett nytt brottsområde förtecknat i artikel 83.1 i EUF-fördraget [2021/2035(INL)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Malin Björk och Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

Malin Björk och Diana Riba i Giner redogjorde för betänkandet.

Talare: Helena Dalli (ledamot av kommissionen).

Talare: Cindy Franssen för PPE-gruppen, Evin Incir för S&D-gruppen, Yana Toom för Renew-gruppen, Gwendoline Delbos-Corfield för Verts/ALE-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Eugenia Rodríguez Palop för The Left-gruppen, Laura Ferrara, grupplös, Maria Walsh, Pina Picierno, Chrysoula Zacharopoulou, Sylwia Spurek och Virginie Joron.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

(Fortsättning på debatten: punkt 13 i protokollet av den 15.9.2021)

Senaste uppdatering: 12 januari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy