Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0176(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0240/2017

Forhandlinger :

PV 14/09/2021 - 15
CRE 14/09/2021 - 15

Afstemninger :

PV 15/09/2021 - 12

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0374

Protokol
XML 27k
Onsdag den 15. september 2021 - Strasbourg

12. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

Forslag til ændringsbudget nr. 1/2021: Brexittilpasningsreserven
Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2021 for regnskabsåret 2021: Brexittilpasningsreserven [10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0370)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

Rådets holdning godkendtes således.

Ændringsbudget nr. 3/2021 er endeligt vedtaget.

Forlængelse af gyldigheden af sikkerhedscertifikater og driftslicenser for jernbanevirksomheder, der opererer i Kanaltunnellen ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - TRAN

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0371)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Offentlig kontrol af dyr og animalske produkter for at sikre overholdelse af forbuddet mod visse anvendelser af antimikrobielle stoffer ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår offentlig kontrol af dyr og animalske produkter, der eksporteres fra tredjelande til Unionen, for at sikre overholdelse af forbuddet mod visse anvendelser af antimikrobielle stoffer [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P9_TA(2021)0372)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Oprettelse af brexittilpasningsreserven ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af brexittilpasningsreserven [COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P9_TA(2021)0373)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Direktivet om det blå EU-kort ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på beskæftigelse af højt kvalificerede arbejdstagere [COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P9_TA(2021)0374)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III) 2021-2027 ***II
Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III) [06604/1/2021 - C9-0352/2021- 2018/0247(COD)] - Udenrigsudvalget. Ordførere: Tonino Picula og Željana Zovko (A9-0266/2021)

(Flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet for at ændre eller forkaste Rådets holdning)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF RÅDETS HOLDNING

Forkastet

Rådets holdning betragtedes således som godkendt.
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

Den foreslåede retsakt var således vedtaget. (P9_TA(2021)0375)

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 851/2004 om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget som ændret (P9_TA(2021)0376)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

ANMODNING OM HENVISNING TIL FORNYET UDVALGSBEHANDLING

Vedtaget ved AN (604 for, 82 imod, 9 hverken/eller)

Alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og om ophævelse af afgørelse nr. 1082/2013/EU [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget som ændret (P9_TA(2021)0377)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

ANMODNING OM HENVISNING TIL FORNYET UDVALGSBEHANDLING

Vedtaget ved AN (604 for, 84 imod, 7 hverken/eller)

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 3: Kriterier for udpegning af antimikrobielle stoffer, der skal forbeholdes behandling af visse infektioner hos mennesker
Forslag til beslutning B9-0424/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

En ny EU-Kina-strategi
Betænkning om en ny EU-Kina-strategi [2021/2037(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0382)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

Retningen for de politiske forbindelser mellem EU og Rusland
Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om retningen for de politiske forbindelser mellem EU og Rusland [2021/2042(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0383)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker *
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0384)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

Rimelige arbejdsvilkår, rettigheder og social beskyttelse for platformsarbejdere - Nye beskæftigelsesformer, der er knyttet til den digitale udvikling
Betænkning om rimelige arbejdsvilkår, rettigheder og social beskyttelse for platformsarbejdere – nye beskæftigelsesformer, der er knyttet til den digitale udvikling [2019/2186(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0385)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

Fiskere for fremtiden
Betænkning om fiskere for fremtiden: Tiltrække en ny generation af arbejdskraft til fiskeindustrien og skabe beskæftigelse i kystsamfund [2019/2161(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0386)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 25)

Planer og tiltag med henblik på at fremskynde overgangen til innovation uden brug af dyr inden for forskning, lovmæssige forsøg og uddannelse
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0425/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0387)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 26)

Seneste opdatering: 12. januar 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik