Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0176(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0240/2017

Keskustelut :

PV 14/09/2021 - 15
CRE 14/09/2021 - 15

Äänestykset :

PV 15/09/2021 - 12

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0374

Pöytäkirja
XML 27k
Keskiviikko 15. syyskuuta 2021 - Strasbourg

12. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Lisätalousarvioesitys nro 1/2021: brexit-mukautusvaraus
Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1/2021 varainhoitovuodeksi 2021 – brexit-mukautusvaraus [10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2021)0370)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 8)

Neuvoston kanta on näin ollen hyväksytty.

Lisätalousarvio nro 3/2021 on lopullisesti hyväksytty.

Kanaalitunnelissa toimivien rautatieyhtiöiden turvallisuustodistusten ja liikennelupien voimassaoloajan pidentäminen ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - TRAN-valiokunta

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2021)0371)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 9)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Eläinten ja eläinperäisten tuotteiden virallinen valvonta mikrobilääkkeiden tiettyjä käyttötarkoituksia koskevan kiellon noudattamisen varmistamiseksi ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/625 muuttamisesta kolmansista maista unioniin vietävien eläinten ja eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan osalta mikrobilääkkeiden tiettyjä käyttötarkoituksia koskevan kiellon noudattamisen varmistamiseksi [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0372)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 10)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Brexit-mukautusvaraus ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi brexit-mukautusvarauksen perustamisesta [COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0373)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 11)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

EU:n sinistä korttia koskeva direktiivi ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa osaamistasoa vaativaa työtä varten [COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0374)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 12)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA III) 2021–2027 ***II
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustamisesta [06604/1/2021 - C9-0352/2021- 2018/0247(COD)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijät: Tonino Picula ja Željana Zovko (A9-0266/2021)

(neuvoston kannan tarkistamiseen tai hylkäämiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö)

EHDOTUS NEUVOSTON KANNAN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

Neuvoston kanta katsottiin näin ollen hyväksytyksi.
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 13)

Ehdotettu säädös on siten lopullisesti hyväksytty. (P9_TA(2021)0375)

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 851/2004 muuttamisesta [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin muutettuna (P9_TA(2021)0376)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 14)

VALIOKUNTAKÄSITTELYYN PALAUTTAMISTA KOSKEVA PYYNTÖ

Hyväksyttiin NHÄ:ssä (604 puolesta, 82 vastaan, 9 tyhjää)

Valtioiden rajat ylittävät vakavat terveysuhat ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen N:o 1082/2013/EU kumoamisesta [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin muutettuna (P9_TA(2021)0377)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 15)

VALIOKUNTAKÄSITTELYYN PALAUTTAMISTA KOSKEVA PYYNTÖ

Hyväksyttiin NHÄ:ssä (604 puolesta, 84 vastaan, 7 tyhjää)

Työjärjestyksen 111 artiklan 3 kohdan mukainen vastalause: Kriteerit tiettyjen ihmisillä esiintyvien infektioiden hoitoon varattavien mikrobilääkkeiden nimeämiseksi
Päätöslauselmaesitys B9-0424/2021

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 20)

EU:n uusi Kiina-strategia
Mietintö EU:n uudesta Kiina-strategiasta [2021/2037(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0382)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 21)

EU:n ja Venäjän välisten poliittisten suhteiden suunta
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Venäjän välisten poliittisten suhteiden suunnasta [2021/2042(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0383)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 22)

Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat *
Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0384)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 23)

Oikeudenmukaiset työolot, oikeudet ja sosiaalinen suojelu alustatalouden työntekijöille - digitaaliseen kehitykseen liittyvät työllisyyden uudet muodot
Mietintö oikeudenmukaisista työoloista, oikeuksista ja sosiaalisesta suojelusta alustatalouden työntekijöille – digitaaliseen kehitykseen liittyvät työllisyyden uudet muodot [2019/2186(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUS

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0385)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 24)

Tulevaisuuden kalastajat
Mietintö tulevaisuuden kalastajista: uuden työvoimasukupolven houkutteleminen kalastusalalle ja työpaikkojen luominen rannikkoyhdyskuntiin [2019/2161(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUS

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0386)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 25)

Suunnitelmat ja toimet, joilla vauhditetaan siirtymistä innovointiin ilman eläinten käyttöä tutkimuksessa, lakisääteisessä testauksessa ja koulutuksessa
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0425/2021

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0387)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 26)

Päivitetty viimeksi: 12. tammikuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö