Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/0176(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A8-0240/2017

Debates :

PV 14/09/2021 - 15
CRE 14/09/2021 - 15

Balsojumi :

PV 15/09/2021 - 12

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0374

Protokols
XML 27k
Trešdiena, 2021. gada 15. septembris - Strasbūra

12. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītāja nolasīja balsošanas rezultātus:

Budžeta grozījuma projekts Nr. 1/2021: Brexit korekcijas rezerve
Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2021. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 1/2021 projektu: Brexit korekcijas rezerve [10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2021)0370).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

Tādējādi Padomes nostāja tika apstiprināta.

Budžeta grozījums Nr. 3/2021 ir pieņemts galīgajā variantā.

To dzelzceļa uzņēmumu drošības sertifikātu un darbības licenču derīguma termiņa pagarināšana, kuri nodrošina pārvadājumus Lamanša tunelī ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - TRAN komiteja

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2021)0371).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Oficiālās kontroles, ko dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem veic, lai nodrošinātu atbilstību antimikrobiālo līdzekļu konkrētu lietojumu aizliegumam ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2017/625 attiecībā uz oficiālajām kontrolēm, ko no trešām valstīm uz Savienību eksportētiem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem veic, lai nodrošinātu atbilstību antimikrobiālo līdzekļu konkrētu lietojumu aizliegumam [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Pascal Canfin (A9-0195/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Pieņemts (P9_TA(2021)0372).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Brexit korekcijas rezerve ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Brexit korekcijas rezervi [COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Pascal Arimont (A9-0178/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Pieņemts (P9_TA(2021)0373).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

ES zilās kartes direktīva ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augstprasmes nodarbinātības nolūkos [COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Pieņemts (P9_TA(2021)0374).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA III) 2021.–2027. gadam ***II
Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA III) [06604/1/2021 - C9-0352/2021- 2018/0247(COD)] - Ārlietu komiteja. Referenti: Tonino Picula un Željana Zovko (A9-0266/2021).

(Padomes nostājas grozīšanai vai noraidīšanai vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT PADOMES NOSTĀJU

Noraidīts.

Tādējādi Padomes nostāju uzskata par apstiprinātu.
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

Ierosinātais tiesību akts līdz ar to ir pieņemts (P9_TA(2021)0375).

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 851/2004, ar ko izveido Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar grozījumiem (P9_TA(2021)0376).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

PIEPRASĪJUMS PAR NODOŠANU ATPAKAĻ KOMITEJAI

Apstiprināts, balsojot pēc saraksta (604 par, 82 pret, 9 atturas).

Nopietni pārrobežu veselības apdraudējumi ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 1082/2013/ES [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar grozījumiem (P9_TA(2021)0377).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

PIEPRASĪJUMS PAR NODOŠANU ATPAKAĻ KOMITEJAI

Apstiprināts, balsojot pēc saraksta (604 par, 84 pret, 7 atturas).

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 111. panta 3. punktu: kritēriji, pēc kuriem izraudzīties antimikrobiālos līdzekļus, kas rezervējami noteiktu infekciju ārstēšanai cilvēkiem
Rezolūcijas priekšlikums B9-0424/2021.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts.)

Jauna ES stratēģija attiecībā uz Ķīnu
Ziņojums par jaunu ES stratēģiju attiecībā uz Ķīnu [2021/2037(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Hilde Vautmans (A9-0252/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0382).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 21. punkts.)

ES un Krievijas politisko attiecību ievirze
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par ES un Krievijas politisko attiecību ievirzi [2021/2042(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Andrius Kubilius (A9-0259/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0383).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 22. punkts.)

Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes *
Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0384).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 23. punkts.)

Godīgi darba apstākļi, tiesības un sociālā aizsardzība platformā nodarbinātiem darbiniekiem — ar digitālo attīstību saistīti jauni nodarbinātības veidi
Ziņojums par godīgiem darba apstākļiem, tiesībām un sociālo aizsardzību platformā nodarbinātiem darbiniekiem — ar digitālo attīstību saistīti jauni nodarbinātības veidi [2019/2186(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Sylvie Brunet (A9-0257/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMS

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0385).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 24. punkts.)

Zvejnieki par nākotni
Ziņojums par tematu “Zvejnieki par nākotni: jaunas darbaspēka paaudzes piesaistīšana zvejniecības nozarei un darbvietu radīšana piekrastes kopienās” [2019/2161(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Manuel Pizarro (A9-0230/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMS

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0386).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 25. punkts.)

Plāni un darbības pārejas paātrināšanai uz inovāciju bez dzīvnieku izmantošanas pētniecībā, obligātajā testēšanā un izglītībā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0425/2021.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0387).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 26. punkts.)

Pēdējā atjaunošana: 2022. gada 12. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika