Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0176(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0240/2017

Dezbateri :

PV 14/09/2021 - 15
CRE 14/09/2021 - 15

Voturi :

PV 15/09/2021 - 12

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0374

Proces-verbal
XML 27k
Miercuri, 15 septembrie 2021 - Strasbourg

12. Anunțarea rezultatelor votului

Președinta a citit rezultatele votării:

Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2021: rezerva de ajustare la Brexit
Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2021 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 - rezerva de ajustare la Brexit [10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2021)0370)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 8)

Poziția Consiliului a fost așadar aprobată.

Bugetul retificativ nr. 3/2021 a fost adoptat definitiv.

Prelungirea perioadei de valabilitate a certificatelor de siguranță și a licențelor întreprinderilor feroviare care operează în tunelul de sub Canalul Mânecii ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - TRAN

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2021)0371)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 9)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Controalele oficiale efectuate asupra animalelor și produselor de origine animală pentru a asigura respectarea interdicției privind anumite utilizări ale antimicrobienelor ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificarea Regulamentului (UE) 2017/625 în ceea ce privește controalele oficiale efectuate asupra animalelor și produselor de origine animală exportate din țări terțe către Uniune pentru a asigura respectarea interdicției privind anumite utilizări ale antimicrobienelor [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

(Majoritate simplă)

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P9_TA(2021)0372)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 10)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Rezerva de ajustare la Brexit ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea rezervei de ajustare la Brexit [COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

(Majoritate simplă)

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P9_TA(2021)0373)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 11)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Directiva privind cartea albastră a UE ***I
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate [COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P9_TA(2021)0374)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 12)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) 2021–2027 ***II
Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA III) [06604/1/2021 - C9-0352/2021- 2018/0247(COD)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportori: Tonino Picula și Željana Zovko (A9-0266/2021)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul necesară pentru modificarea sau respingerea poziției Consiliului)

PROPUNERE DE RESPINGERE A POZIȚIEI CONSILIULUI

Respins

Poziția Consiliului este așadar considerată aprobată.
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 13)

Actul propus a fost astfel adoptat. (P9_TA(2021)0375)

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 851/2004 de creare a unui Centru European de prevenire și control al bolilor [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat așa cum a fost modificat (P9_TA(2021)0376)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 14)

CERERE DE RETRIMITERE ÎN COMISIE

Aprobat prin AN (604 pentru, 82 împotrivă, 9 abțineri)

Amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 1082/2013/UE [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat așa cum a fost modificat (P9_TA(2021)0377)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 15)

CERERE DE RETRIMITERE ÎN COMISIE

Aprobat prin AN (604 pentru, 84 împotrivă, 7 abțineri)

Obiecție prezentată în temeiul articolului 111 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: criterii pentru desemnarea antimicrobienelor care trebuie să fie rezervate pentru tratamentul anumitor infecții la oameni
Propunere de rezoluție B9-0424/2021

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 20)

O nouă strategie UE-China
Raport referitor la o nouă strategie UE-China [2021/2037(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0382)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 21)

Direcția relațiilor politice UE-Rusia
Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind direcția relațiilor politice dintre UE și Rusia [2021/2042(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0383)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 22)

Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre *
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0384)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 23)

Condiții de muncă echitabile, drepturi și protecție socială pentru lucrătorii pe platforme online - noi forme de angajare legate de dezvoltarea digitală
Raport referitor la condiții de muncă echitabile, drepturi și protecție socială pentru lucrătorii pe platforme online - noi forme de angajare legate de dezvoltarea digitală [2019/2186(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENT

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0385)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 24)

Viitorii pescari
Raport referitor la viitorii pescari: atragerea unei noi generații de lucrători în industria pescuitului și crearea de locuri de muncă în comunitățile costiere [2019/2161(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENT

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0386)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 25)

Planuri și măsuri de accelerare a tranziției către inovare fără folosirea animalelor în cercetare, testele de reglementare și educație
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0425/2021

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0387)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 26)

Ultima actualizare: 12 ianuarie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate