Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2035(INL)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0249/2021

Ingivna texter :

A9-0249/2021

Debatter :

PV 15/09/2021 - 11
PV 15/09/2021 - 13
CRE 15/09/2021 - 11
CRE 15/09/2021 - 13

Omröstningar :

PV 16/09/2021 - 2
PV 16/09/2021 - 8
CRE 16/09/2021 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2021)0388

Protokoll
XML 5k
Onsdagen den 15 september 2021 - Strasbourg

13. Fastställande av könsrelaterat våld som ett nytt brottsområde förtecknat i artikel 83.1 i EUF-fördraget (fortsättning på debatten)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om att fastställa könsrelaterat våld som ett nytt brottsområde förtecknat i artikel 83.1 i EUF-fördraget [2021/2035(INL)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Malin Björk och Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

(Första delen av debatten: punkt 11 i protokollet av den 15.9.2021)

Talare: Margarita de la Pisa Carrión, Pernando Barrena Arza, Dorien Rookmaker, Rosa Estaràs Ferragut, Maria Noichl, Terry Reintke, Nicolaus Fest, Elena Kountoura, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Łukasz Kohut, Alice Kuhnke, Maria Spyraki, Marina Kaljurand, Jiří Pospíšil, Heléne Fritzon, Evelyn Regner och Simona Baldassarre.

Talare: Helena Dalli (ledamot av kommissionen), Malin Björk (talmannen påminde talaren om reglerna för ledamöternas uppträdande, särskilt bestämmelserna i artikel 10 i arbetsordningen); Diana Riba i Giner.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 15 i protokollet av den 15.9.2021 (ändringsförslag), punkt 4 i protokollet av den 16.9.2021 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 2 i protokollet av den 16.9.2021 (ändringsförslag), punkt 8 i protokollet av den 16.9.2021 (slutomröstning).

(Sammanträdet avbröts kl. 19.49.)

Senaste uppdatering: 12 januari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy