Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 14k
Srijeda, 15. rujna 2021. - Strasbourg

15. Drugi krug glasovanja
Doslovno izvješće

Parlament je pristupio jedinstvenom glasovanju o:

Sporazum o pojednostavljenju izdavanja viza između EU-a i Cabo Verdea ***
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Cabo Verdea o izmjeni Sporazuma između Europske unije i Republike Kabo Verde o pojednostavljenju izdavanja viza za kratkotrajni boravak građana Republike Kabo Verde i Europske unije [05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021);

Izmjena Okvirne odluke Vijeća 2002/465/PUP radi njezina usklađivanja s pravilima EU-a o zaštiti osobnih podataka ***I
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/465/PUP radi njezina usklađivanja s pravilima EU-a o zaštiti osobnih podataka [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021);

Europski istražni nalog u kaznenim stvarima: usklađivanje s pravilima EU-a o zaštiti osobnih podataka ***I
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/41/EU radi njezina usklađivanja s pravilima EU-a o zaštiti osobnih podataka [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Marina Kaljurand (A9-0237/2021);

Sporazum između EU-a i Koreje: određeni aspekti usluga u zračnom prijevozu ***
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Koreje o određenim aspektima usluga u zračnom prijevozu [05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Dominique Riquet (A9-0251/2021).

Parlament će glasovati o amandmanima podnesenima na:

Utvrđivanje rodno uvjetovanog nasilja kao novog područja kriminaliteta u članku 83. stavku 1. UFEU-a
Izvješće s preporukama Komisiji o utvrđivanju rodno uvjetovanog nasilja kao novog područja kriminaliteta u članku 83. stavku 1. UFEU-a [2021/2035(INL)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove - Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost. Izvjestiteljice: Malin Björk i Diana Riba i Giner (A9-0249/2021).

Parlament je pristupio konačnom glasovanju o:

Prigovor u skladu s člankom 111. stavkom 3. Poslovnika: Kriteriji za određivanje antimikrobika namijenjenih isključivo za liječenje određenih infekcija kod ljudi
Prijedlog rezolucije B9-0424/2021;

Nova strategija EU-a za Kinu
Izvješće o novoj strategiji EU-a za Kinu [2021/2037(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Hilde Vautmans (A9-0252/2021);

Smjer političkih odnosa između EU-a i Rusije
Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o smjeru političkih odnosa između EU-a i Rusije [2021/2042(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

Smjernice za politike zapošljavanja država članica *
Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o smjernicama za politike zapošljavanja država članica [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

Pravedni radni uvjeti, prava i socijalna zaštita radnika koji rade preko platformi - novi oblici zapošljavanja povezani s digitalnim razvojem
Izvješće o pravednim radnim uvjetima, pravima i socijalnoj zaštiti radnika koji rade preko platformi – novi oblici zapošljavanja povezani s digitalnim razvojem [2019/2186(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Sylvie Brunet (A9-0257/2021);

Ribarstvo budućnosti
Izvješće o ribarstvu budućnosti: privlačenje nove generacije radnika u ribarsku industriju i otvaranje radnih mjesta u obalnim zajednicama [2019/2161(INI)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Manuel Pizarro (A9-0230/2021);

Planovi i mjere za ubrzanje prijelaza na inovacije bez upotrebe životinja u istraživanjima, regulatornim ispitivanjima i obrazovanju
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0425/2021.

Glasovanje je bilo moguće do 21:15.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja objavit će se u četvrtak 16. rujna 2021 u 9:00 h (točka 2 zapisnika od 16.9.2021.).

Govorili su:

Prije početka glasovanja, Juan Fernando López Aguilar (predsjednik Odbora LIBE) koji je zatražio da se u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika nadležnom odboru upute sljedeća pitanja:

- Izmjena Okvirne odluke Vijeća 2002/465/PUP radi njezina usklađivanja s pravilima EU-a o zaštiti osobnih podataka ***I
[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)];

- Europski istražni nalog u kaznenim stvarima: usklađivanje s pravilima EU-a o zaštiti osobnih podataka ***I
[COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)].

Ti će se zahtjevi staviti na glasovanje nakon konačnog glasovanja o prijedlozima Komisije. (točka 2 zapisnika od 16.9.2021.).

(Dnevna sjednica prekinuta je u 20:03 h.)

Posljednje ažuriranje: 12. siječnja 2022.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti