Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
XML 15k
2021. szeptember 15., Szerda - Strasbourg

15. Második szavazási kör
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Parlament egyetlen szavazással szavazást tart az alábbiról:

Az EU és a Zöld-foki Köztársaság közötti vízumkönnyítési megállapodás ***
Ajánlás a Zöld-foki Köztársaság és az Európai Unió polgárai számára a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás módosításáról szóló, az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021);

A 2002/465/IB tanácsi kerethatározatnak a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokhoz való hozzáigazítása tekintetében történő módosítása ***I
Jelentés a 2002/465/IB tanácsi kerethatározatnak a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokhoz való hozzáigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021);

Büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozat: a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokhoz való hozzáigazítás ***I
Jelentés a 2014/41/EU irányelvnek a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokhoz való hozzáigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Marina Kaljurand (A9-0237/2021);

EU–Korea megállapodás: a légi közlekedés bizonyos kérdései ***
Ajánlás az Európai Unió és a Koreai Köztársaság közötti, a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatról [05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Dominique Riquet (A9-0251/2021).

A Parlament szavazást tart az alábbi dokumentumokhoz benyújtott módosításokról:

A nemi alapú erőszaknak az EUMSZ 83. cikke (1) bekezdésében felsorolt bűncselekmények új területeként való megállapítása
Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a nemi alapú erőszaknak az EUMSZ 83. cikke (1) bekezdésében felsorolt bűncselekmények új területeként való megállapításáról [2021/2035(INL)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadók: Malin Björk és Diana Riba i Giner (A9-0249/2021).

A Parlament zárószavazást tart a következőkről:

Kifogás az eljárási szabályzat 111. cikkének (3) bekezdése alapján: A kizárólag egyes humán fertőzéses betegségek kezelésére használható antimikrobiális szerek meghatározására szolgáló kritériumok
Állásfoglalási indítvány: B9-0424/2021;

Az új EU–Kína stratégia
Jelentés az új EU–Kína stratégiáról [2021/2037(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Hilde Vautmans (A9-0252/2021);

Az EU és Oroszország közötti politikai kapcsolatok iránya
Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az EU és Oroszország közötti politikai kapcsolatok irányára vonatkozó ajánlásáról [2021/2042(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások *
Jelentés a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

A platform-munkavállalók méltányos munkafeltételei, jogai és szociális védelme – A digitális fejlődéshez kapcsolódó új foglalkoztatási formák
Jelentés a platform-munkavállalók méltányos munkafeltételeiről, jogairól és szociális védelméről – a digitális fejlődéshez kapcsolódó új foglalkoztatási formákról [2019/2186(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Sylvie Brunet (A9-0257/2021);

A jövő nemzedék halászai
Jelentés a jövő nemzedék halászairól: a halászati ágazat vonzóvá tétele a munkavállalók új generációja számára és munkahelyteremtés a part menti közösségekben [2019/2161(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Manuel Pizarro (A9-0230/2021);

Az állatok kutatásban, jogszabály által előírt vizsgálatokban és oktatásban való felhasználása nélküli innovációra való átállás felgyorsítását célzó tervek és intézkedések
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0425/2021.

A szavazás vége: 21.15.

A szavazás megkezdődik.

A szavazások eredményét holnap, 2021. szeptember 16-án/-én (csütörtök) 09.00-kor jelentik be (2021.9.16-i jegyzőkönyv, 2. pont ).

Felszólalások

A szavazás megnyitása előtt Juan Fernando López Aguilar (a LIBE bizottság elnöke) kéri, hogy az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése értelmében az alábbi kérdéseket utalják vissza az illetékes bizottsághoz:

- A 2002/465/IB tanácsi kerethatározatnak a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokhoz való hozzáigazítása tekintetében történő módosítása ***I
[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)];

- Büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozat: a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokhoz való hozzáigazítás ***I.
[COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)]

Ezekről a kérelmekről a Bizottság javaslatairól szóló zárószavazást követően szavaznak (2021.9.16-i jegyzőkönyv, 2. pont ).

(Az ülést 20.03-kor felfüggesztik.)

Utolsó frissítés: 2022. január 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat