Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 15k
Trečiadienis, 2021 m. rugsėjo 15 d. - Strasbūras

15. Antrasis balsavimas
Stenograma

Parlamentas surengė vieną balsavimą dėl šių dokumentų:

ES ir Žaliojo Kyšulio susitarimas dėl paprastesnės vizų išdavimo tvarkos ***
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimas dėl paprastesnės trumpalaikių vizų išdavimo Žaliojo Kyšulio Respublikos ir Europos Sąjungos piliečiams tvarkos, sudarymo projekto [05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021);

Dalinis Tarybos pamatinio sprendimo 2002/465/TVR keitimas dėl suderinimo su ES asmens duomenų apsaugos taisyklėmis ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl suderinimo su ES asmens duomenų apsaugos taisyklėmis iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2002/465/TVR [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021);

Europos tyrimo orderis baudžiamosiose bylose: suderinimas su ES asmens duomenų apsaugos taisyklėmis ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl suderinimo su ES asmens duomenų apsaugos taisyklėmis iš dalies keičiama Direktyva 2014/41/ES [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Marina Kaljurand (A9-0237/2021);

ES ir Korėjos susitarimas: oro susisiekimo paslaugų tam tikri aspektai ***
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Korėjos Respublikos susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo Europos Sąjungos vardu [05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Dominique Riquet (A9-0251/2021).

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių dokumentų pakeitimų:

Smurto lyties pagrindu nustatymas nauja nusikaltimų sritimi, nurodyta SESV 83 straipsnio 1 dalyje
Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl smurto lyties pagrindu nustatymo nauja nusikaltimų sritimi, nurodyta SESV 83 straipsnio 1 dalyje [2021/2035(INL)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjos: Malin Björk ir Diana Riba i Giner (A9-0249/2021).

Parlamentas surengė galutinį balsavimą dėl šių dokumentų:

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 3 dalį: kriterijai, pagal kuriuos nustatomos antimikrobinės medžiagos, kurias reikia palikti tam tikroms žmonių infekcijoms gydyti
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0424/2021;

Nauja ES ir Kinijos strategija
Pranešimas dėl naujos ES ir Kinijos strategijos [2021/2037(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Hilde Vautmans (A9-0252/2021);

ES ir Rusijos politinių santykių kryptis
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl ES ir Rusijos politinių santykių krypties [2021/2042(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

Valstybių narių užimtumo politikos gairės *
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

Sąžiningos darbo sąlygos, teisės ir socialinė apsauga skaitmeninių platformų darbuotojams. Naujos užimtumo formos, susijusios su skaitmenine plėtra
Pranešimas „Sąžiningos darbo sąlygos, teisės ir socialinė apsauga skaitmeninių platformų darbuotojams. Naujos užimtumo formos, susijusios su skaitmenine plėtra [2019/2186(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Sylvie Brunet (A9-0257/2021);

Ateities žvejai
Pranešimas „Ateities žvejai: naujos darbuotojų kartos pritraukimas į žvejybos sektorių ir darbo vietų pakrančių bendruomenėse kūrimas“ [2019/2161(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Manuel Pizarro (A9-0230/2021);

Planai ir veiksmai, kuriais siekiama paspartinti perėjimą prie inovacijų, kai moksliniuose tyrimuose, reglamentuojamuose bandymuose ir švietimo srityje nebūtų naudojami gyvūnai
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0425/2021.

Balsavimas vyks iki 21.15 val.

Buvo balsuota.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti rytoj, 2021 m. rugsėjo 16 d., ketvirtadienį, 09.00 val. (2021 09 16 protokolo 2 punktas).

Kalbėjo:

Prieš balsavimo pradžią Juan Fernando López Aguilar (LIBE komiteto pirmininkas) paprašė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį atsakingam komitetui būtų grąžinti šie klausimai:

- Dalinis Tarybos pamatinio sprendimo 2002/465/TVR keitimas dėl suderinimo su ES asmens duomenų apsaugos taisyklėmis ***I
[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)];

- Europos tyrimo orderis baudžiamosiose bylose: suderinimas su ES asmens duomenų apsaugos taisyklėmis ***I
[COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)].

Dėl šių prašymų bus balsuojama po galutinio balsavimo dėl Komisijos pasiūlymų (2021 09 16 protokolo 2 punktas).

(Posėdis sustabdytas 20.03 val.)

Atnaujinta: 2022 m. sausio 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika