Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 14k
Sreda, 15. september 2021 - Strasbourg

15. Drugi čas glasovanja
Dobesedni zapis

Parlament je glasoval z enim samim glasovanjem:

Sporazum o poenostavitvi izdajanja vizumov med EU in Zelenortskimi otoki ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki o spremembi Sporazuma o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje državljanom Republike Zelenortski otoki in Evropske unije [05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021);

Sprememba Okvirnega sklepa Sveta 2002/465/PNZ v zvezi z njegovo uskladitvijo s pravili EU o varstvu osebnih podatkov ***I
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2002/465/PNZ v zvezi z njegovo uskladitvijo s pravili EU o varstvu osebnih podatkov [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021);

Evropski preiskovalni nalog v kazenskih zadevah: uskladitev s pravili EU o varstvu osebnih podatkov ***I
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/41/EU v zvezi z njeno uskladitvijo s pravili EU o varstvu osebnih podatkov [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Marina Kaljurand (A9-0237/2021);

Sporazum EU in Korejo o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Korejo o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza [05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Dominique Riquet (A9-0251/2021).

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

Opredelitev nasilja na podlagi spola kot novega področja kriminala, vključenega na seznam iz člena 83(1) PDEU
Poročilo s priporočili Komisiji o opredelitvi nasilja na podlagi spola kot novega področja kriminala, vključenega na seznam iz člena 83(1) PDEU [2021/2035(INL)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Soporočevalki: Malin Björk in Diana Riba i Giner (A9-0249/2021).

Parlament bo izvedel končno glasovanje o:

Nasprotovanje v skladu s členom 111(3) Poslovnika: merila za določitev protimikrobnih snovi, ki jih je treba rezervirati za zdravljenje nekaterih okužb pri ljudeh
Predlog resolucije B9-0424/2021;

Nova strategija za odnose med EU in Kitajsko
Poročilo o novi strategiji za odnose med EU in Kitajsko [2021/2037(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Hilde Vautmans (A9-0252/2021);

Usmeritev političnih odnosov med EU in Rusijo
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o usmeritvi političnih odnosov med EU in Rusijo [2021/2042(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

Smernice za politike zaposlovanja držav članic *
Poročilo o predlogu sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

Pošteni delovni pogoji, pravice in socialna zaščita za platformne delavce - nove oblike zaposlovanja, povezane z digitalnim razvojem
Poročilo o poštenih delovnih pogojih, pravicah in socialni zaščiti za platformne delavce – nove oblike zaposlovanja, povezane z digitalnim razvojem [2019/2186(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Sylvie Brunet (A9-0257/2021);

Ribištvo v prihodnosti
Poročilo o ribištvu v prihodnosti: privabljanje nove generacije delavcev v ribiško industrijo in ustvarjanje delovnih mest v obalnih skupnostih [2019/2161(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Manuel Pizarro (A9-0230/2021);

Načrti in ukrepi za pospešitev prehoda na inovacije brez uporabe živali v raziskavah, regulativnem testiranju in izobraževanju
Skupni predlog resolucije RC-B9-0425/2021.

Glasovanje je odprto do 21.15.

Glasovanje se je začelo.

Izidi glasovanja bodo sporočeni jutri, v četrtek, 16. septembra 2021, ob 09.00 (točka 2 zapisnika z dne 16.9.2021).

Govori

Juan Fernando López Aguilar (predsednik odbora LIBE) je pred začetkom glasovanja zaprosil, da se pristojnemu odboru v skladu s členom 59(4) Poslovnika predložita naslednji vprašanji:

- Sprememba Okvirnega sklepa Sveta 2002/465/PNZ v zvezi z njegovo uskladitvijo s pravili EU o varstvu osebnih podatkov ***I
[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)];

- Evropski preiskovalni nalog v kazenskih zadevah: uskladitev s pravili EU o varstvu osebnih podatkov ***I
[COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)].

O teh zahtevah se bo glasovalo po končnem glasovanju o predlogih Komisije (točka 2 zapisnika z dne 16.9.2021).

(Seja je bila prekinjena ob 20.03.)

Zadnja posodobitev: 12. januar 2022Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov