Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2750(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000043/2021

Внесени текстове :

O-000043/2021 (B9-0031/2021)

Разисквания :

PV 15/09/2021 - 17
CRE 15/09/2021 - 17

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
XML 5k
Сряда, 15 септември 2021 г. - Страсбург

17. Принос на ЕС за трансформирането на световните продоволствени системи за постигане на целите за устойчиво развитие (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос с искане за устен отговор O-000043/2021 зададен от Tomas Tobé, от името на комисия DEVE, и Norbert Lins, от името на комисия AGRI, към Комисията: Принос на ЕС за трансформирането на световните продоволствени системи за постигане на целите за устойчиво развитие (B9-0031/2021)

Tomas Tobé разви въпроса.

Nicolas Schmit (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се Marlene Mortler, от името на групата PPE, Paolo De Castro, от името на групата S&D, Barry Andrews, от името на групата Renew, Benoît Biteau, от името на групата Verts/ALE, Ivan David, от името на групата ID, Zbigniew Kuźmiuk, от името на групата ECR, Luke Ming Flanagan, от името на групата The Left, Dino Giarrusso, независим член на ЕП, и Daniel Buda.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Изказаха се Maria Noichl, Атидже Алиева-Вели, Pierrette Herzberger-Fofana, Gilles Lebreton, Beata Kempa, Eugenia Rodríguez Palop, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho, Caroline Roose, Alessandra Basso, Mazaly Aguilar, Manuel Bompard, Tomislav Sokol, Carmen Avram, Anna Deparnay-Grunenberg, Krzysztof Jurgiel, Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Eric Andrieu, Pär Holmgren, Patrizia Toia, Claude Gruffat, Juozas Olekas и Pierfrancesco Majorino.

Изказа се Nicolas Schmit.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 11 май 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност