Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2750(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000043/2021

Ingivna texter :

O-000043/2021 (B9-0031/2021)

Debatter :

PV 15/09/2021 - 17
CRE 15/09/2021 - 17

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
XML 4k
Onsdagen den 15 september 2021 - Strasbourg

17. EU:s bidrag till omvandlingen av de globala livsmedelssystemen för att uppnå målen för hållbar utveckling (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande O-000043/2021 från Tomas Tobé, för DEVE-utskottet, och Norbert Lins, för AGRI-utskottet, till kommissionen: EU:s bidrag till omvandlingen av globala livsmedelssystem för att uppnå målen för hållbar utveckling (B9-0031/2021)

Tomas Tobé utvecklade frågan.

Nicolas Schmit (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Marlene Mortler för PPE-gruppen, Paolo De Castro för S&D-gruppen, Barry Andrews för Renew-gruppen, Benoît Biteau för Verts/ALE-gruppen, Ivan David för ID-gruppen, Zbigniew Kuźmiuk för ECR-gruppen, Luke Ming Flanagan, för The Left-gruppen, Dino Giarrusso, grupplös, och Daniel Buda.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Maria Noichl, Atidzhe Alieva-Veli, Pierrette Herzberger-Fofana, Gilles Lebreton, Beata Kempa, Eugenia Rodríguez Palop, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho, Caroline Roose, Alessandra Basso, Mazaly Aguilar, Manuel Bompard, Tomislav Sokol, Carmen Avram, Anna Deparnay-Grunenberg, Krzysztof Jurgiel, Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Eric Andrieu, Pär Holmgren, Patrizia Toia, Claude Gruffat, Juozas Olekas och Pierfrancesco Majorino.

Talare: Nicolas Schmit.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 12 januari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy