Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 11k
Środa, 15 września 2021 r. - Strasburg

19. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji)

Następujący posłowie lub następujące grupy polityczne złożyli zgodnie z art. 144 Regulaminu wnioski o przeprowadzenie debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.    Tłumienie przez rząd protestów i rządowych represji wobec obywateli na Kubie; (2021/2872(RSP))

- Leopoldo López Gil, David McAllister i, Luděk Niedermayer, w imieniu grupy PPE, w sprawie tłumienia przez rząd protestów i rządowych represji wobec obywateli na Kubie (B9-0436/2021);

- Manu Pineda, Sandra Pereira, João Pimenta Lopes i Pernando Barrena Arza, w imieniu grupy The Left,w sprawie tłumienia przez rząd protestów i rządowych represji wobec obywateli na Kubie (B9-0438/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino i Javi López, w imieniu grupy S&D, Tilly Metz, Ernest Urtasun, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Hannah Neumann i Francisco Guerreiro, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie tłumienia przez rząd protestów i rządowych represji wobec obywateli na Kubie (B9-0439/2021);

- Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță i Ramona Strugariu, w imieniu grupy Renew, w sprawie tłumienia przez rząd protestów i rządowych represji wobec obywateli na Kubie (B9-0441/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Hermann Tertsch, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Kruk, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Angel Dzhambazki, Carlo Fidanza, Veronika Vrecionová i Ladislav Ilčić, w imieniu grupy ECR, w sprawie tłumienia przez rząd protestów i rządowych represji wobec obywateli na Kubie (B9-0443/2021).

II.   Sprawa obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (2021/2873(RSP))

- Miguel Urbán Crespo, w imieniu grupy The Left, w sprawie obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (B9-0434/2021);

- Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Jakop G. Dalunde, Francisco Guerreiro, Ignazio Corrao, Erik Marquardt, Mounir Satouri, Saskia Bricmont i Tineke Strik, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (B9-0435/2021);

- Thierry Mariani, Jérôme Rivière i Susanna Ceccardi, w imieniu grupy ID, w sprawie obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (B9-0437/2021);

- Pedro Marques i Andrea Cozzolino, w imieniu grupy S&D, w sprawie obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (B9-0440/2021);

- Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, Inma Rodríguez Piñero, Nicolae Ştefănuță i Ramona Strugariu, w imieniu grupy Renew, w sprawie obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (B9-0442/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Elżbieta Rafalska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Carlo Fidanza i Ladislav Ilčić, w imieniu grupy ECR, w sprawie obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (B9-0456/2021);

- Željana Zovko, Krzysztof Hetman, Isabel Wiseler Lima, Michael Gahler, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere i Seán Kelly, w imieniu grupy PPE, w sprawie obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (B9-0457/2021).

III.   Sytuacja w obozie dla uchodźców w Kakumie w Kenii (2021/2874(RSP))

- Marisa Matias, w imieniu grupy The Left, w sprawie sytuacji w obozie dla uchodźców w Kakumie w Kenii (B9-0444/2021);

- Pierrette Herzberger Fofana, Alviina Alametsä, Caroline Roose, Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Piernicola Pedicini, Erik Marquardt, Michèle Rivasi i Tineke Strik, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w obozie dla uchodźców w Kakumie w Kenii (B9-0445/2021);

- Thierry Mariani i Jérôme Rivière, w imieniu grupy ID, w sprawie sytuacji w obozie dla uchodźców w Kakumie w Kenii (B9-0446/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino i Maria Arena, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w obozie dla uchodźców w Kakumie w Kenii (B9-0447/2021);

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu i Marie Pierre Vedrenne, w imieniu grupy Renew, w sprawie sytuacji w obozie dla uchodźców w Kakumie w Kenii (B9-0448/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza i Ladislav Ilčić, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w obozie dla uchodźców w Kakumie w Kenii (B9-0452/2021);

- Željana Zovko, Isabel Wiseler Lima, Michael Gahler, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Seán Kelly i David McAllister, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w obozie dla uchodźców w Kakumie w Kenii (B9-0454/2021).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 171 Regulaminu.

Ostatnia aktualizacja: 12 stycznia 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności