Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 12k
Středa, 15. září 2021 - Štrasburk

21. Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny tyto návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 6-benzyladenin a aminopyralid v některých produktech a na jejich povrchu (D070140/05 - 2021/2841(RPS) - lhůta: 6. října 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro amisulbrom, flubendiamid, meptyldinokap, metaflumizon a propineb v některých produktech a na jejich povrchu (D070306/05 - 2021/2837(RPS) - lhůta: 5. října 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro imidakloprid v některých produktech nebo na jejich povrchu (D071924/04 - 2021/2839(RPS) - lhůta: 11. října 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví kritéria ekoznačky EU pro kosmetické přípravky a přípravky pro péči o zvířata (D073071/03 - 2021/2808(RPS) - lhůta: 9. října 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí 2014/312/EU, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU interiérovým a exteriérovým barvám a lakům (D073072/03 - 2021/2809(RPS) - lhůta: 9. října 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2017/175, pokud jde o dobu platnosti kritérií ekoznačky EU pro turistické ubytování a souvisejících požadavků na posuzování a ověřování (D073073/03 - 2021/2807(RPS) - lhůta: 9. října 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Rozhodnutí Komise o odvětvovém referenčním dokumentu o osvědčených postupech pro environmentální řízení, indikátorech vlivu činnosti organizace na životní prostředí a srovnávacích kritériích pro odvětví výroby kovodělných výrobků pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (D073519/01 - 2021/2811(RPS) - lhůta: 10. října 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Rozhodnutí Komise o odvětvovém referenčním dokumentu o osvědčených postupech pro environmentální řízení, indikátorech vlivu činnosti organizace na životní prostředí a srovnávacích kritériích pro odvětví telekomunikací a služeb informačních a komunikačních technologií (IKT) pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (D073520/01 - 2021/2810(RPS) - lhůta: 10. října 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, pokud jde o používání některých látek klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci v kosmetických přípravcích (D073715/01 - 2021/2803(RPS) - lhůta: 8. října 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění některé přílohy nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o požadavky na uvádění některých produktů z hmyzu na trh a úpravu metody uchovávání v uzavřených prostorách (D073858/02 - 2021/2804(RPS) - lhůta: 9. října 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acibenzolar-S-methyl, vodný extrakt z naklíčených semen sladké lupiny bílé (Lupinus albus), azoxystrobin, klopyralid, cyflufenamid, fludioxonil, fluopyram, fosetyl, metazachlor, oxathiapiprolin, tebufenozid a thiabendazol v některých produktech a na jejich povrchu (D073921/03 - 2021/2834(RPS) - lhůta: 28. září 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bentazon v hrachových luscích (D073927/03 - 2021/2835(RPS) - lhůta: 30. září 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cyprodinil v brusnicích/borůvkách, klikvách, rybízu a angreštu (D073959/03 - 2021/2836(RPS) - lhůta: 3. října 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro flupyradifuron a kyselinu difluoroctovou v některých produktech a na jejich povrchu (D073965/03 - 2021/2838(RPS) - lhůta: 10. října 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o listy ředkve (D073968/03 - 2021/2831(RPS) - lhůta: 27. září 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se opravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro terbuthylazin v některých produktech a na jejich povrchu (D073969/04 - 2021/2830(RPS) - lhůta: 27. září 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity opiových alkaloidů v některých potravinách (D074084/03 - 2021/2884(RPS) - lhůta: 27. října 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o zařazení kyseliny 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimethyl-3oxopropoxy)-2-methylchinolin-3-karboxylové na seznam aromat Unie (D074174/03 - 2021/2832(RPS) - lhůta: 29. září 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorantraniliprol v luštěninách (D074197/03 - 2021/2840(RPS) - lhůta: 12. října 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy XIV a XV nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o dovoz vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů do Unie a jejich tranzit přes Unii (D074446/02 - 2021/2806(RPS) - lhůta: 9. října 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o zařazení 2-(4-methylfenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiofen-2-ylmethyl)acetamidu na seznam aromat Unie (D074514/02 - 2021/2833(RPS) - lhůta: 29. září 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, pokud jde o používání látky Methyl-N-methylanthranilate v kosmetických přípravcích (D074549/01 - 2021/2799(RPS) - lhůta: 7. října 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví 17 (D074944/01 - 2021/2828(RPS) - lhůta: 22. října 2021)
předáno příslušnému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článek 57 jednacího řádu)

Poslední aktualizace: 12. ledna 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí