Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 11k
Srijeda, 15. rujna 2021. - Strasbourg

21. Provedbene mjere (članak 112. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za 6-benziladenin i aminopiralid u ili na određenim proizvodima (D070140/05 - 2021/2841(RPS) - : 6. listopada 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za amisulbrom, flubendiamid, meptildinokap, metaflumizon i propineb u ili na određenim proizvodima (D070306/05 - 2021/2837(RPS) - : 5. listopada 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za imidakloprid u ili na određenim proizvodima (D071924/04 - 2021/2839(RPS) - : 11. listopada 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Odluka Komisije o utvrđivanju mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za kozmetičke proizvode i proizvode za njegu životinja (D073071/03 - 2021/2808(RPS) - : 9. listopada 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Odluka Komisije o izmjeni Odluke 2014/312/EU o utvrđivanju ekoloških kriterija za dodjelu znaka za okoliš EU-a za boje i lakove za unutarnju i vanjsku primjenu (D073072/03 - 2021/2809(RPS) - : 9. listopada 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Odluka Komisije o izmjeni Odluke (EU) 2017/175 u pogledu razdoblja valjanosti mjerila za znak za okoliš EU-a za turistički smještaj i povezanih zahtjeva za procjenu i provjeru (D073073/03 - 2021/2807(RPS) - : 9. listopada 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Odluka Komisije o sektorskom referentnom dokumentu o primjerima najbolje prakse upravljanja okolišem, okolišnim pokazateljima i mjerilima izvrsnosti za sektor proizvodnje gotovih metalnih proizvoda za potrebe Uredbe (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (D073519/01 - 2021/2811(RPS) - : 10. listopada 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Odluka Komisije o sektorskom referentnom dokumentu o najboljoj praksi upravljanja okolišem, okolišnim pokazateljima i mjerilima izvrsnosti za sektor telekomunikacijskih usluga i usluga informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) za potrebe Uredbe (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (D073520/01 - 2021/2810(RPS) - : 10. listopada 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe određenih tvari koje su razvrstane kao kancerogene, mutagene ili reproduktivno toksične u kozmetičkim proizvodima (D073715/01 - 2021/2803(RPS) - : 8. listopada 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni određenih priloga Uredbi (EU) br. 142/2011 u pogledu zahtjeva za stavljanje na tržište određenih proizvoda od kukaca i prilagodbe metode ograničenja (D073858/02 - 2021/2804(RPS) - : 9. listopada 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za acibenzolar-S-metil, vodeni ekstrakt iz proklijalih sjemenki biljke slatki Lupinus albus, azoksistrobin, klopiralid, ciflufenamid, fludioksonil, fluopiram, fosetil, metazaklor, oksatiapiprolin, tebufenozid i tiabendazol u ili na određenim proizvodima (D073921/03 - 2021/2834(RPS) - : 28. rujna 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalne razine ostataka za bentazon u grašku s mahunama (D073927/03 - 2021/2835(RPS) - : 30. rujna 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za ciprodinil u borovnicama, brusnicama, ribizima i ogrozdu (D073959/03 - 2021/2836(RPS) - : 3. listopada 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za flupiradifuron i difluorooctenu kiselinu u ili na određenim proizvodima (D073965/03 - 2021/2838(RPS) - : 10. listopada 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu listova rotkve (D073968/03 - 2021/2831(RPS) - : 27. rujna 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o ispravku Uredbe (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za terbutilazin u ili na određenim proizvodima (D073969/04 - 2021/2830(RPS) - : 27. rujna 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina alkaloida opijuma u određenoj hrani (D074084/03 - 2021/2884(RPS) - : 27. listopada 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: AGRI (članak 57. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvrštenja 4-amino-5-(3-(izopropilamino)-2,2-dimetil-3oksopropoksi)-2-metilkinolin-3-karboksilne kiseline na Unijin popis aroma (D074174/03 - 2021/2832(RPS) - : 29. rujna 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za klorantraniliprol u mahunarkama (D074197/03 - 2021/2840(RPS) - : 12. listopada 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga XIV. i XV. Uredbi (EU) br. 142/2011 u pogledu uvoza u Uniju i provoza kroz nju nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda (D074446/02 - 2021/2806(RPS) - : 9. listopada 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvrštenja tvari 2-(4-metilfenoksi)-N-(1H-pirazol-3-il)-N-(tiofen-2-ilmetil)acetamid na Unijin popis aromatičnih tvari (D074514/02 - 2021/2833(RPS) - : 29. rujna 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe tvari Methyl-N-methylanthranilate u kozmetičkim proizvodima (D074549/01 - 2021/2799(RPS) - : 7. listopada 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 17 (D074944/01 - 2021/2828(RPS) - : 22. listopada 2021)
upućeno nadležnom odboru: ECON
mišljenje: JURI (članak 57. Poslovnika)

Posljednje ažuriranje: 12. siječnja 2022.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti