Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 - Στρασβούργο

22. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 16/2021 - Τμήμα III – Επιτροπή (N9-0054/2021 - C9-0356/2021 - 2021/2172(GBD))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 17/2021 - Τμήμα III – Επιτροπή (N9-0055/2021 - C9-0357/2021 - 2021/2173(GBD))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 18/2021 - Τμήμα III – Επιτροπή (N9-0056/2021 - C9-0358/2021 - 2021/2174(GBD))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιανουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου