Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 - Στρασβούργο

23. Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφος 1, του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων INF 7/2021, INF 8/2021 - Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 31, άρθρο 1, του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τη μεταφορά πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DEC 15/2021 – Τμήμα III - Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 31, παράγραφος 6, του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να εγκρίνει τη μεταφορά πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DEC 13/2021, DEC 14/2021 - Τμήμα III - Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 31, παράγραφος 6, του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να εγκρίνει τη μεταφορά πιστώσεων DEC 1/2021 - Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιανουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου