Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Onsdagen den 15 september 2021 - Strasbourg

23. Anslagsöverföringar och budgetbeslut

Budgetutskottet hade, i enlighet med artikel 29.1 i budgetförordningen, beslutat att godkänna anslagsöverföringarna INF 7/2021, INF 8/2021 – avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

Budgetutskottet hade, i enlighet med artikel 31.1 i budgetförordningen, beslutat att godkänna Europeiska kommissionens anslagsöverföring DEC 15/2021 – avsnitt III – kommissionen.

Europeiska unionens råd hade, i enlighet med artikel 31.6 i budgetförordningen, beslutat att godkänna Europeiska kommissionens anslagsöverföringar DEC 13/2021, DEC 14/2021 – avsnitt III – kommissionen.

Europeiska unionens råd hade, i enlighet med artikel 31.6 i budgetförordningen, beslutat att godkänna anslagsöverföring DEC 1/2021 – avsnitt VII – Regionkommittén.

Senaste uppdatering: 12 januari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy