Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Středa, 15. září 2021 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Stav Unie (rozprava)
 3.Plány a opatření k urychlení přechodu na inovace bez používání zvířat ve výzkumu, zákonem vyžadovaném testování a vzdělávání (předložené návrhy usnesení)
 4.První hlasování
 5.Jednání předcházející 1. čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu) (další postup)
 6.Stav Unie (pokračování rozpravy)
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Uplatňování požadavků EU na výměnu daňových informací (rozprava)
 9.Skandál v souvislosti se špionážním softwarem Pegasus (rozprava)
 10.Svoboda sdělovacích prostředků a další zhoršení situace v oblasti právního státu v Polsku (rozprava)
 11.Určení genderově podmíněného násilí jako nové oblasti trestné činnosti uvedené v čl. 83 odst. 1 SFEU (rozprava)
 12.Oznámení výsledků hlasování
 13.Určení genderově podmíněného násilí jako nové oblasti trestné činnosti uvedené v čl. 83 odst. 1 SFEU (pokračování rozpravy)
 14.Pokračování denního zasedání
 15.Druhé hlasování
 16.Pokračování denního zasedání
 17.Příspěvek EU k transformaci světových potravinových systémů v zájmu dosažení cílů udržitelného rozvoje (rozprava)
 18.Zvrácení negativních sociálních důsledků pandemie COVID-19 (rozprava)
 19.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 20.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)
 21.Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu)
 22.Předložení dokumentů
 23.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 24.Vysvětlení hlasování
 25.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 26.Pořad jednání příštího denního zasedání
 27.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (248 kb) Prezenční listina (55 kb) Výsledky hlasování (295 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (10625 kb) 
 
Zápis (248 kb) Prezenční listina (55 kb) Výsledky hlasování (295 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (10625 kb) 
 
Zápis (90 kb) Prezenční listina (13 kb) Výsledky hlasování (79 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (243 kb) 
 
Zápis (356 kb) Prezenční listina (81 kb) Výsledky hlasování (202 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1744 kb) 
Poslední aktualizace: 12. ledna 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí