Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 15. september 2021 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Liidu olukord (arutelu)
 3.Kavad ja meetmed, millega kiirendada teadusuuringutes, kohustuslikes katsetes ja hariduses üleminekut innovatsioonile ilma loomkatseteta (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Esimene hääletusvoor
 5.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71) (võetavad meetmed)
 6.Liidu olukord (arutelu jätkamine)
 7.Istungi jätkamine
 8.Maksualast teabevahetust käsitlevate ELi nõuete täitmine (arutelu)
 9.Pegasuse nuhkvara skandaal (arutelu)
 10.Meediavabadus ja õigusriigi olukorra edasine halvenemine Poolas (arutelu)
 11.Soolise vägivalla määratlemine ELi toimimise lepingu artikli 83 lõikes 1 nimetatava uue kuriteoliigina (arutelu)
 12.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 13.Soolise vägivalla määratlemine ELi toimimise lepingu artikli 83 lõikes 1 nimetatava uue kuriteoliigina (arutelu jätkamine)
 14.Istungi jätkamine
 15.Teine hääletusvoor
 16.Istungi jätkamine
 17.ELi panus ülemaailmsete toidusüsteemide ümberkujundamisse kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks (arutelu)
 18.COVID-19 pandeemia sotsiaalsete tagajärgede leevendamine (arutelu)
 19.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 20.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)
 21.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)
 22.Esitatud dokumendid
 23.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 24.Selgitused hääletuse kohta
 25.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 26.Järgmise istungi päevakord
 27.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (240 kb) Kohalolijate nimekiri (55 kb) Hääletuste tulemused (292 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (10625 kb) 
 
Protokoll (240 kb) Kohalolijate nimekiri (55 kb) Hääletuste tulemused (292 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (10625 kb) 
 
Protokoll (89 kb) Kohalolijate nimekiri (13 kb) Hääletuste tulemused (109 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (255 kb) 
 
Protokoll (347 kb) Kohalolijate nimekiri (80 kb) Hääletuste tulemused (249 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1737 kb) 
Viimane päevakajastamine: 12. jaanuar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika