Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Keskiviikko 15. syyskuuta 2021 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Unionin tila (keskustelu)
 3.Suunnitelmat ja toimet, joilla vauhditetaan siirtymistä innovointiin ilman eläinten käyttöä tutkimuksessa, lakisääteisessä testauksessa ja koulutuksessa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Ensimmäiset äänestykset
 5.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla) (jatkotoimet)
 6.Unionin tila (jatkoa keskustelulle)
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Verotietojen vaihtoa koskevien EU:n vaatimusten täytäntöönpano (keskustelu)
 9.Pegasus-vakoiluohjelmaa koskeva skandaali (keskustelu)
 10.Tiedotusvälineiden vapaus ja oikeusvaltion heikkeneminen edelleen Puolassa (keskustelu)
 11.Sukupuolistuneen väkivallan määritteleminen uudeksi rikollisuuden alaksi, joka mainitaan SEUT-sopimuksen 83 artiklan 1 kohdassa (keskustelu)
 12.Äänestystulosten ilmoittaminen
 13.Sukupuolistuneen väkivallan määritteleminen uudeksi rikollisuuden alaksi, joka mainitaan SEUT-sopimuksen 83 artiklan 1 kohdassa (jatkoa keskustelulle)
 14.Istunnon jatkaminen
 15.Toiset äänestykset
 16.Istunnon jatkaminen
 17.EU:n panos maailmanlaajuisten elintarvikejärjestelmien muuttamiseen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi (keskustelu)
 18.Covid-19-pandemian kielteisten sosiaalisten seurausten torjuminen (keskustelu)
 19.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 20.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)
 21.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla)
 22.Vastaanotetut asiakirjat
 23.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset
 24.Äänestysselitykset
 25.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 26.Seuraavan istunnon esityslista
 27.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (247 kb) Läsnäololista (55 kb) Äänestysten tulokset (296 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (10625 kb) 
 
Pöytäkirja (247 kb) Läsnäololista (55 kb) Äänestysten tulokset (296 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (10625 kb) 
 
Pöytäkirja (89 kb) Läsnäololista (13 kb) Äänestysten tulokset (77 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (253 kb) 
 
Pöytäkirja (350 kb) Läsnäololista (79 kb) Äänestysten tulokset (189 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1740 kb) 
Päivitetty viimeksi: 12. tammikuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö