Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 15 september 2021 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Staat van de Unie (debat)
 3.Plannen en acties om de overgang naar innovatie te versnellen zonder dieren te gebruiken voor onderzoek, voorgeschreven proeven en onderwijs (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Eerste stemming
 5.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement) (volgende stappen)
 6.Staat van de Unie (voortzetting van het debat)
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Toepassing van de EU-voorschriften voor de uitwisseling van belastinggegevens (debat)
 9.Het schandaal rond de Pegasus-spionagesoftware (debat)
 10.De mediavrijheid en de verdere achteruitgang van de rechtsstaat in Polen (debat)
 11.Aanmerken van gendergerelateerd geweld als een nieuwe vorm van criminaliteit als bedoeld in artikel 83, lid 1, VWEU (debat)
 12.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 13.Aanmerken van gendergerelateerd geweld als een nieuwe vorm van criminaliteit als bedoeld in artikel 83, lid 1, VWEU (voortzetting van het debat)
 14.Hervatting van de vergadering
 15.Tweede stemming
 16.Hervatting van de vergadering
 17.Bijdrage van de EU aan de transformatie van mondiale voedselsystemen voor de verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (debat)
 18.Het ombuigen van de negatieve sociale gevolgen van de COVID-19-pandemie (debat)
 19.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 20.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)
 21.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement)
 22.Ingekomen stukken
 23.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 24.Stemverklaringen
 25.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 26.Agenda van de volgende vergadering
 27.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (251 kb) Presentielijst (55 kb) Stemmingsuitslagen (296 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (5898 kb) 
 
Notulen (251 kb) Presentielijst (55 kb) Stemmingsuitslagen (296 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (5898 kb) 
 
Notulen (90 kb) Presentielijst (13 kb) Stemmingsuitslagen (77 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (249 kb) 
 
Notulen (365 kb) Presentielijst (79 kb) Stemmingsuitslagen (193 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1739 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 12 januari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid