Indeks 
Zapisnik
XML 246kPDF 349kWORD 89k
Srijeda, 15. rujna 2021. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Stanje Unije (rasprava)
 3.Planovi i mjere za ubrzanje prijelaza na inovacije bez upotrebe životinja u istraživanjima, regulatornim ispitivanjima i obrazovanju (podneseni prijedlozi rezolucija)
 4.Prvi krug glasovanja
 5.Pregovori prije prvog čitanja u Vijeću (članak 71. Poslovnika) (daljnje radnje)
 6.Stanje Unije (nastavak rasprave)
 7.Nastavak dnevne sjednice
 8.Provedba zahtjeva EU-a za razmjenu poreznih informacija (rasprava)
 9.Skandal oko špijunskog softvera Pegasus (rasprava)
 10.Sloboda medija i daljnje pogoršanje stanja vladavine prava u Poljskoj (rasprava)
 11.Utvrđivanje rodno uvjetovanog nasilja kao novog područja kriminaliteta u članku 83. stavku 1. UFEU-a (rasprava)
 12.Objava rezultata glasovanja
 13.Utvrđivanje rodno uvjetovanog nasilja kao novog područja kriminaliteta u članku 83. stavku 1. UFEU-a (nastavak rasprave)
 14.Nastavak dnevne sjednice
 15.Drugi krug glasovanja
 16.Nastavak dnevne sjednice
 17.Doprinos EU-a transformaciji globalnih prehrambenih sustava radi postizanja ciljeva održivog razvoja (rasprava)
 18.Suzbijanje negativnih socijalnih posljedica pandemije bolesti COVID-19 (rasprava)
 19.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)
 20.Delegirani akti (članak 111. stavak 2. Poslovnika)
 21.Provedbene mjere (članak 112. Poslovnika)
 22.Podnošenje dokumenata
 23.Prijenos odobrenih sredstava i proračunske odluke
 24.Obrazloženja glasovanja
 25.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 26.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 27.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Roberta METSOLA
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:04 h.


2. Stanje Unije (rasprava)

Izjava predsjednice Komisije: Stanje Unije (2021/2763(RSP))

Ursula von der Leyen (predsjednica Komisije) održala je govor.

Govorili su Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dacian Cioloş, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jörg Meuthen, u ime Kluba zastupnika ID-a, Raffaele Fitto, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Martin Schirdewan, u ime Kluba zastupnika The Left, i Tiziana Beghin, nezavisna zastupnica.

Govorio je Anže Logar (predsjedatelj Vijeća).

Govorio je Daniel Caspary.

PREDSJEDA: Pedro SILVA PEREIRA
potpredsjednik

Govorili su Simona Bonafè, Malik Azmani, Jordi Solé, Nicolas Bay, Beata Szydło, Sira Rego, Tamás Deutsch, Andrzej Halicki, Pedro Marques, Stéphane Séjourné, Anna Cavazzini, Jaak Madison, Jorge Buxadé Villalba, Nikolaj Villumsen, Kostas Papadakis, Siegfried Mureşan, Heléne Fritzon, Luis Garicano, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Zdzisław Krasnodębski, Malin Björk, Márton Gyöngyösi, Dolors Montserrat, Biljana Borzan, Michal Šimečka, Salima Yenbou, Gerolf Annemans, Geert Bourgeois, João Pimenta Lopes, Clara Ponsatí Obiols i François-Xavier Bellamy.

PREDSJEDA: Roberta METSOLA
potpredsjednica

Govorili su Marek Belka, Dita Charanzová, Bas Eickhout, Peter Kofod, Carlo Fidanza, Dimitrios Papadimoulis, Martin Sonneborn, Eva Maydell, Eric Andrieu, Nicola Beer, Sylwia Spurek, Marco Zanni, Angel Dzhambazki, Mislav Kolakušić, Paulo Rangel, Sergei Stanishev, Sophia in 't Veld, Sven Giegold, Cristian Terheş, Dorien Rookmaker, Esther de Lange, Brando Benifei, Hilde Vautmans, Luděk Niedermayer, Javier Moreno Sánchez, Benoît Lutgen, Jens Geier, Karlo Ressler, Agnes Jongerius, Seán Kelly i Robert Biedroń.

(Nastavak rasprave: točka 6 zapisnika od 15.9.2021.)


3. Planovi i mjere za ubrzanje prijelaza na inovacije bez upotrebe životinja u istraživanjima, regulatornim ispitivanjima i obrazovanju (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava Komisije: Planovi i mjere za ubrzanje prijelaza na inovacije bez upotrebe životinja u istraživanjima, regulatornim ispitivanjima i obrazovanju (2021/2784(RSP))

Rasprava je održana 8. srpnja 2021. (točka 15 zapisnika od 8.7.2021.)

Prijedlozi rezolucija podneseni na temelju članka 132. stavka 2. na kraju rasprave:

- Mohammed Chahim, Paolo De Castro i Jytte Guteland, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o planovima i mjerama za ubrzanje prijelaza na inovacije bez upotrebe životinja u istraživanjima, regulatornim ispitivanjima i obrazovanju (2021/2784(RSP)) (B9-0425/2021);

- Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika Renew, o planovima i mjerama za ubrzanje prijelaza na inovacije bez upotrebe životinja u istraživanjima, regulatornim ispitivanjima i obrazovanju (2021/2784(RSP)) (B9-0426/2021);

- Anja Hazekamp, u ime Kluba zastupnika The Left, o koordiniranom akcijskom planu na razini Unije za olakšavanje prijelaza na inovacije bez uporabe životinja u istraživanjima, regulatornim ispitivanjima i obrazovanju (2021/2784(RSP)) (B9-0427/2021);

- Tilly Metz, Caroline Roose, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Sylwia Spurek, Thomas Waitz i Sarah Wiener, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o planovima i mjerama za ubrzanje prijelaza na inovacije bez upotrebe životinja u istraživanjima, regulatornim ispitivanjima i obrazovanju (2021/2784(RSP)) (B9-0428/2021);

- Zbigniew Kuźmiuk, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o koordiniranom akcijskom planu na razini Unije za olakšavanje prijelaza na inovacije bez uporabe životinja u istraživanjima, regulatornim ispitivanjima i obrazovanju (2021/2784(RSP)) (B9-0429/2021);

- Benoît Lutgen i Herbert Dorfmann, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o planovima i mjerama za ubrzanje prijelaza na inovacije bez upotrebe životinja u istraživanjima, regulatornim ispitivanjima i obrazovanju (2021/2784(RSP)) (B9-0432/2021).

Glasovanje: točka 4 zapisnika od 15.9.2021. (amandmani); točka 15 zapisnika od 15.9.2021. (konačno glasovanje).

Objava rezultata glasovanja: točka 12 zapisnika od 15.9.2021. (amandmani); točka 2 zapisnika od 16.9.2021. (konačno glasovanje).


4. Prvi krug glasovanja

Parlament je pristupio jedinstvenom glasovanju o:

Nacrt izmjene proračuna br. 1/2021.: pričuva za prilagodbu Brexitu
Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 1/2021 Europske unije za financijsku godinu 2021. - pričuva za prilagodbu Brexitu [10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021);

Produljenje važenja potvrda o sigurnosti i dozvola željezničkih prijevoznika koji prometuju kroz Eurotunel ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - Odbor TRAN.

Parlament je pristupio glasovanju o privremenim sporazumima u vezi sa sljedećim temama:

Službene kontrole životinja i proizvoda životinjskog podrijetla kako bi se osiguralo poštovanje zabrane određenih primjena antimikrobnih sredstava ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/625 u pogledu službenih kontrola životinja i proizvoda životinjskog podrijetla koji se izvoze iz trećih zemalja u Uniju kako bi se osiguralo poštovanje zabrane određenih primjena antimikrobnih sredstava [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Pascal Canfin (A9-0195/2021)
Prvo glasovanje održano je 24. lipnja 2021. i pitanje je upućeno nadležnom odboru u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika (točka 18 zapisnika od 24.6.2021.);

Pričuva za prilagodbu Brexitu ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi pričuve za prilagodbu Brexitu [COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Pascal Arimont (A9-0178/2021);

Direktiva o plavoj karti EU-a ***I
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja radi zapošljavanja visokokvalificiranih radnika [COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017).

Parlament je glasovao o prijedlogu za odbijanje stajališta Vijeća.

Uspostava Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III) ***II
Preporuka za drugo čitanje o Stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III) [06604/1/2021 - C9-0352/2021- 2018/0247(COD)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelji: Tonino Picula i Željana Zovko (A9-0266/2021).

Parlament je pristupio konačnom glasovanju o:

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 851/2004 o osnivanju Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021);

Ozbiljne prekogranične prijetnje zdravlju ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1082/2013/EU [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021).

Parlament će glasovati o amandmanima podnesenima na:

Prigovor u skladu s člankom 111. stavkom 3. Poslovnika: Kriteriji za određivanje antimikrobika namijenjenih isključivo za liječenje određenih infekcija kod ljudi
Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor ENVI u skladu s člankom 111. stavkom 3. Poslovnika o Delegiranoj uredbi Komisije od 26. svibnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2019/6 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavom kriterija za određivanje antimikrobika namijenjenih isključivo za liječenje određenih infekcija kod ljudi (C(2021)03552 - 2021/2718(DEA)) (B9-0424/2021) - Nadležni zastupnik: Martin Häusling;

Nova strategija EU-a za Kinu
Izvješće o novoj strategiji EU-a za Kinu [2021/2037(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Hilde Vautmans (A9-0252/2021);

Smjer političkih odnosa između EU-a i Rusije
Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o smjeru političkih odnosa između EU-a i Rusije [2021/2042(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

Smjernice za politike zapošljavanja država članica *
Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o smjernicama za politike zapošljavanja država članica [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

Pravedni radni uvjeti, prava i socijalna zaštita radnika koji rade preko platformi - novi oblici zapošljavanja povezani s digitalnim razvojem
Izvješće o pravednim radnim uvjetima, pravima i socijalnoj zaštiti radnika koji rade preko platformi – novi oblici zapošljavanja povezani s digitalnim razvojem [2019/2186(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Sylvie Brunet (A9-0257/2021);

Ribarstvo budućnosti
Izvješće o ribarstvu budućnosti: privlačenje nove generacije radnika u ribarsku industriju i otvaranje radnih mjesta u obalnim zajednicama [2019/2161(INI)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Manuel Pizarro (A9-0230/2021);

Planovi i mjere za ubrzanje prijelaza na inovacije bez upotrebe životinja u istraživanjima, regulatornim ispitivanjima i obrazovanju
Prijedlog zajedničke rezolucije koji su u skladu s člankom 132. stavcima 2. i 4. Poslovnika umjesto prijedloga rezolucije B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-0428/2021, B9-0429/2021 i B9-0432/2021 podnijeli Benoît Lutgen i Herbert Dorfmann, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Mohammed Chahim, Paolo De Castro i Jytte Guteland, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika Renew, Tilly Metz, Martin Häusling i Bas Eickhout, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Zbigniew Kuźmiuk i Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Anja Hazekamp, u ime Kluba zastupnika The Left, o planovima i mjerama za ubrzanje prijelaza na inovacije bez upotrebe životinja u istraživanjima, regulatornim ispitivanjima i obrazovanju (2021/2784(RSP)) (RC-B9-0425/2021).

Glasovanje je bilo moguće do 14:15.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 19:00 (točka 12 zapisnika od 15.9.2021.).


5. Pregovori prije prvog čitanja u Vijeću (članak 71. Poslovnika) (daljnje radnje)

Predsjedateljica je objavila da nije zaprimila zahtjev od zastupnika ili jednog odnosno više klubova zastupnika koji dosežu srednji prag u pogledu stupanja u međuinstitucijske pregovore objavljene u zapisniku od ponedjeljka 13. rujna 2021 (točka 8 zapisnika od 13.9.2021.).

Odbori ITRE i ECON stoga su mogli započeti pregovore nakon isteka roka iz članka 71. stavka 2. Poslovnika.


6. Stanje Unije (nastavak rasprave)

Izjava predsjednice Komisije: Stanje Unije (2021/2763(RSP))

(Početak rasprave: točka 2 zapisnika od 15.9.2021.)

Govorio je Lefteris Christoforou.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su Tonino Picula, Christophe Hansen, Carlos Zorrinho, Angelika Niebler, Victor Negrescu, Udo Bullmann, Juan Fernando López Aguilar i Josianne Cutajar.

Govorila je Ursula von der Leyen (predsjednica Komisije).

Govorili su Clara Ponsatí Obiols, Martin Schirdewan, Robert Roos, Jörg Meuthen, Philippe Lamberts, Dacian Cioloş, Iratxe García Pérez i Esteban González Pons.

Rasprava je zaključena.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 13:34 h.)


PREDSJEDA: Ewa KOPACZ
potpredsjednica

7. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:00 h.


8. Provedba zahtjeva EU-a za razmjenu poreznih informacija (rasprava)

Izvješće o provedbi zahtjeva EU-a za razmjenu poreznih informacija: napredak, stečena iskustva i prepreke koje treba prevladati [2020/2046(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Sven Giegold (A9-0193/2021)

Sven Giegold predstavio je izvješće.

Govorio je Paolo Gentiloni (povjerenik Komisije).

Govorili su Lídia Pereira, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Evelyn Regner, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Monica Semedo, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Gunnar Beck, u ime Kluba zastupnika ID-a, Eugen Jurzyca, u ime Kluba zastupnika ECR-a, José Gusmão, u ime Kluba zastupnika The Left, Mislav Kolakušić, nezavisni zastupnik, Luděk Niedermayer, Jonás Fernández, Martin Hlaváček, Hélène Laporte, Michiel Hoogeveen, Manon Aubry, Isabel Benjumea Benjumea, Paul Tang, Billy Kelleher, Angelo Ciocca, Andżelika Anna Możdżanowska, Othmar Karas, Aurore Lalucq, Gilles Boyer, Zbigniew Kuźmiuk i Marek Belka.

Govorili su Paolo Gentiloni i Sven Giegold.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4 zapisnika od 16.9.2021. (amandmani); točka 11 zapisnika od 16.9.2021. (konačno glasovanje).

Objava rezultata glasovanja: točka 8 zapisnika od 16.9.2021. (amandmani); točka 15 zapisnika od 16.9.2021. (konačno glasovanje)


9. Skandal oko špijunskog softvera Pegasus (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Skandal oko špijunskog softvera Pegasus (2021/2879(RSP))

Anže Logar (predsjedatelj Vijeća) i Didier Reynders (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su Sandra Kalniete, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pierfrancesco Majorino, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Nathalie Loiseau, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Saskia Bricmont, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Gilles Lebreton, u ime Kluba zastupnika ID-a, Assita Kanko, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Cornelia Ernst, u ime Kluba zastupnika The Left, Márton Gyöngyösi, nezavisni zastupnik, Vladimír Bilčík, Birgit Sippel, Bart Groothuis, Markéta Gregorová, Clara Ponsatí Obiols i Jeroen Lenaers.

PREDSJEDA: Dita CHARANZOVÁ
potpredsjednica

Govorili su Raphaël Glucksmann, Sophia in 't Veld, Hannah Neumann, Tamás Deutsch, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Petar Vitanov, Maite Pagazaurtundúa, Diana Riba i Giner, Andreas Schieder, Moritz Körner, Patrick Breyer, Marina Kaljurand, Sandro Gozi, Gwendoline Delbos-Corfield, Nacho Sánchez Amor i Anna Júlia Donáth.

Govorili su Didier Reynders i Anže Logar.

Rasprava je zaključena.


10. Sloboda medija i daljnje pogoršanje stanja vladavine prava u Poljskoj (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Sloboda medija i daljnje pogoršanje stanja vladavine prava u Poljskoj (2021/2880(RSP))

Anže Logar (predsjedatelj Vijeća) i Věra Jourová (potpredsjednica Komisije) dali su izjave.

Govorili su Roberta Metsola, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Juan Fernando López Aguilar, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Michal Šimečka, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Terry Reintke, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Nicolaus Fest, u ime Kluba zastupnika ID-a, Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Konstantinos Arvanitis, u ime Kluba zastupnika The Left, Mislav Kolakušić, nezavisni zastupnik, Andrzej Halicki, Katarina Barley, Laurence Farreng, Sylwia Spurek, Gunnar Beck, Joachim Stanisław Brudziński, Niyazi Kizilyürek, Antoni Comín i Oliveres, Jeroen Lenaers, Łukasz Kohut, Sophia in 't Veld, Salima Yenbou, Patryk Jaki, Balázs Hidvéghi, Vladimír Bilčík, Leszek Miller, Ramona Strugariu i Daniel Freund.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su Nicola Procaccini, Isabel Wiseler-Lima, Evin Incir, Moritz Körner, Beata Mazurek, Siegfried Mureşan, Tom Vandenkendelaere, Pernille Weiss i Magdalena Adamowicz.

Govorili su Didier Reynders (povjerenik Komisije) i Anže Logar.

Prijedlozi rezolucija podneseni na temelju članka 132. stavka 2. na kraju rasprave:

- Roberta Metsola i Jeroen Lenaers, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Juan Fernando López Aguilar, Simona Bonafè, Marek Belka, Birgit Sippel, Katarina Barley, Leszek Miller, Robert Biedroń, Łukasz Kohut, Włodzimierz Cimoszewicz, Sylvie Guillaume, Marc Angel, Domènec Ruiz Devesa, Evin Incir i Cyrus Engerer, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika Renew, Terry Reintke, Sylwia Spurek, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos Corfield, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Kim Van Sparrentak, Monika Vana, Tilly Metz, Reinhard Bütikofer, Salima Yenbou, Anna Cavazzini, Ernest Urtasun, Alexandra Geese i Daniel Freund, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Konstantinos Arvanitis, u ime Kluba zastupnika The Left, o slobodi medija i daljnjem pogoršanju stanja vladavine prava u Poljskoj (2021/2880(RSP)) (B9-0461/2021);

- Jadwiga Wiśniewska, Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Adam Bielan, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Ladislav Ilčić, Patryk Jaki, Krzysztof Jurgiel, Karol Karski, Beata Kempa, Izabela Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Antoni Legutko, Beata Mazurek, Tomasz Piotr Poręba, Nicola Procaccini, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz Wolski, Beata Szydło, Dominik Tarczyński, Hermann Tertsch, Grzegorz Tobiszowski, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Kosma Złotowski, Raffaele Stancanelli i Anna Zalewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o slobodi medija i daljnjem pogoršanju stanja vladavine prava u Poljskoj (2021/2880(RSP)) (B9-0463/2021).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4 zapisnika od 16.9.2021. (amandmani); točka 11 zapisnika od 16.9.2021. (konačno glasovanje).

Objava rezultata glasovanja: točka 8 zapisnika od 16.9.2021. (amandmani); točka 15 zapisnika od 16.9.2021. (konačno glasovanje)


11. Utvrđivanje rodno uvjetovanog nasilja kao novog područja kriminaliteta u članku 83. stavku 1. UFEU-a (rasprava)

Izvješće s preporukama Komisiji o utvrđivanju rodno uvjetovanog nasilja kao novog područja kriminaliteta u članku 83. stavku 1. UFEU-a [2021/2035(INL)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove - Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost. Izvjestitelji: Malin Björk i Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

Malin Björk i Diana Riba i Giner predstavili su izvješće.

Govorila je Helena Dalli (povjerenica Komisije).

Govorili su Cindy Franssen, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Evin Incir, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Yana Toom, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Gwendoline Delbos-Corfield, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Eugenia Rodríguez Palop, u ime Kluba zastupnika The Left, Laura Ferrara, nezavisna zastupnica, Maria Walsh, Pina Picierno, Chrysoula Zacharopoulou, Sylwia Spurek i Virginie Joron.

PREDSJEDA: Heidi HAUTALA
potpredsjednica

(Nastavak rasprave: točka 13 zapisnika od 15.9.2021.)


12. Objava rezultata glasovanja

Predsjedateljica je objavila rezultate glasovanja:

Nacrt izmjene proračuna br. 1/2021.: pričuva za prilagodbu Brexitu
Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 1/2021 Europske unije za financijsku godinu 2021. - pričuva za prilagodbu Brexitu [10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2021)0370)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 8.)

Stajalište Vijeća usvojeno je.

Izmjena proračuna br. 3/2021 konačno je usvojena.

Produljenje važenja potvrda o sigurnosti i dozvola željezničkih prijevoznika koji prometuju kroz Eurotunel ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - Odbor TRAN

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2021)0371)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 9.)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Službene kontrole životinja i proizvoda životinjskog podrijetla kako bi se osiguralo poštovanje zabrane određenih primjena antimikrobnih sredstava ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/625 u pogledu službenih kontrola životinja i proizvoda životinjskog podrijetla koji se izvoze iz trećih zemalja u Uniju kako bi se osiguralo poštovanje zabrane određenih primjena antimikrobnih sredstava [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

(Potrebna obična većina)

PRIVREMENI SPORAZUM

Usvojen (P9_TA(2021)0372)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 10.)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Pričuva za prilagodbu Brexitu ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi pričuve za prilagodbu Brexitu [COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

(Potrebna obična većina)

PRIVREMENI SPORAZUM

Usvojen (P9_TA(2021)0373)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 11.)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Direktiva o plavoj karti EU-a ***I
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja radi zapošljavanja visokokvalificiranih radnika [COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIVREMENI SPORAZUM

Usvojen (P9_TA(2021)0374)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 12.)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Uspostava Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III) ***II
Preporuka za drugo čitanje o Stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III) [06604/1/2021 - C9-0352/2021- 2018/0247(COD)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelji: Tonino Picula i Željana Zovko (A9-0266/2021)

(za odbacivanje ili izmjenu stajališta Vijeća potrebna je kvalificirana većina)

PRIJEDLOG ODBIJANJA STAJALIŠTA VIJEĆA

Odbijeno

Stajalište Vijeća stoga je proglašeno odobrenim.
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 13.)

Prijedlog akta time je usvojen (P9_TA(2021)0375)

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 851/2004 o osnivanju Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Usvojen s izmjenama (P9_TA(2021)0376)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 14.)

ZAHTJEV ZA UPUĆIVANJE PREDMETA ODBORU

Usvojeno poimeničnim glasovanjem (604 za, 82 protiv, 9 suzdržanih)

Ozbiljne prekogranične prijetnje zdravlju ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1082/2013/EU [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Usvojen s izmjenama (P9_TA(2021)0377)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 15.)

ZAHTJEV ZA UPUĆIVANJE PREDMETA ODBORU

Usvojeno poimeničnim glasovanjem (604 za, 84 protiv, 7 suzdržanih)

Prigovor u skladu s člankom 111. stavkom 3. Poslovnika: Kriteriji za određivanje antimikrobika namijenjenih isključivo za liječenje određenih infekcija kod ljudi
Prijedlog rezolucije B9-0424/2021

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 20.)

Nova strategija EU-a za Kinu
Izvješće o novoj strategiji EU-a za Kinu [2021/2037(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0382)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 21.)

Smjer političkih odnosa između EU-a i Rusije
Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o smjeru političkih odnosa između EU-a i Rusije [2021/2042(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0383).
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 22.)

Smjernice za politike zapošljavanja država članica *
Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o smjernicama za politike zapošljavanja država članica [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0384)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 23.)

Pravedni radni uvjeti, prava i socijalna zaštita radnika koji rade preko platformi - novi oblici zapošljavanja povezani s digitalnim razvojem
Izvješće o pravednim radnim uvjetima, pravima i socijalnoj zaštiti radnika koji rade preko platformi – novi oblici zapošljavanja povezani s digitalnim razvojem [2019/2186(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

(Potrebna obična većina)

AMANDMAN

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0385)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 24.)

Ribarstvo budućnosti
Izvješće o ribarstvu budućnosti: privlačenje nove generacije radnika u ribarsku industriju i otvaranje radnih mjesta u obalnim zajednicama [2019/2161(INI)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

(Potrebna obična većina)

AMANDMAN

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0386)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 25.)

Planovi i mjere za ubrzanje prijelaza na inovacije bez upotrebe životinja u istraživanjima, regulatornim ispitivanjima i obrazovanju
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0425/2021

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0387)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 26.)


13. Utvrđivanje rodno uvjetovanog nasilja kao novog područja kriminaliteta u članku 83. stavku 1. UFEU-a (nastavak rasprave)

Izvješće s preporukama Komisiji o utvrđivanju rodno uvjetovanog nasilja kao novog područja kriminaliteta u članku 83. stavku 1. UFEU-a [2021/2035(INL)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove - Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost. Izvjestiteljice: Malin Björk i Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

(Početak rasprave: točka 11 zapisnika od 15.9.2021.)

Govorili su Margarita de la Pisa Carrión, Pernando Barrena Arza, Dorien Rookmaker, Rosa Estaràs Ferragut, Maria Noichl, Terry Reintke, Nicolaus Fest, Elena Kountoura, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Łukasz Kohut, Alice Kuhnke, Maria Spyraki, Marina Kaljurand, Jiří Pospíšil, Heléne Fritzon, Evelyn Regner i Simona Baldassarre.

Govorili su Helena Dalli (povjerenica Komisije), Malin Björk (predsjedateljica je zastupnicu podsjetila na pravila ponašanja zastupnika, posebno ona iz članka 10. Poslovnika) i Diana Riba i Giner.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 15 zapisnika od 15.9.2021. (amandmani); točka 4 zapisnika od 16.9.2021. (konačno glasovanje).

Objava rezultata glasovanja: točka 2 zapisnika od 16.9.2021. (amandmani); točka 8 zapisnika od 16.9.2021. (konačno glasovanje).

(Dnevna sjednica je prekinuta u 19:49 h.)


14. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 20:00 h.


15. Drugi krug glasovanja

Parlament je pristupio jedinstvenom glasovanju o:

Sporazum o pojednostavljenju izdavanja viza između EU-a i Cabo Verdea ***
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Cabo Verdea o izmjeni Sporazuma između Europske unije i Republike Kabo Verde o pojednostavljenju izdavanja viza za kratkotrajni boravak građana Republike Kabo Verde i Europske unije [05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021);

Izmjena Okvirne odluke Vijeća 2002/465/PUP radi njezina usklađivanja s pravilima EU-a o zaštiti osobnih podataka ***I
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/465/PUP radi njezina usklađivanja s pravilima EU-a o zaštiti osobnih podataka [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021);

Europski istražni nalog u kaznenim stvarima: usklađivanje s pravilima EU-a o zaštiti osobnih podataka ***I
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/41/EU radi njezina usklađivanja s pravilima EU-a o zaštiti osobnih podataka [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Marina Kaljurand (A9-0237/2021);

Sporazum između EU-a i Koreje: određeni aspekti usluga u zračnom prijevozu ***
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Koreje o određenim aspektima usluga u zračnom prijevozu [05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Dominique Riquet (A9-0251/2021).

Parlament će glasovati o amandmanima podnesenima na:

Utvrđivanje rodno uvjetovanog nasilja kao novog područja kriminaliteta u članku 83. stavku 1. UFEU-a
Izvješće s preporukama Komisiji o utvrđivanju rodno uvjetovanog nasilja kao novog područja kriminaliteta u članku 83. stavku 1. UFEU-a [2021/2035(INL)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove - Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost. Izvjestiteljice: Malin Björk i Diana Riba i Giner (A9-0249/2021).

Parlament je pristupio konačnom glasovanju o:

Prigovor u skladu s člankom 111. stavkom 3. Poslovnika: Kriteriji za određivanje antimikrobika namijenjenih isključivo za liječenje određenih infekcija kod ljudi
Prijedlog rezolucije B9-0424/2021;

Nova strategija EU-a za Kinu
Izvješće o novoj strategiji EU-a za Kinu [2021/2037(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Hilde Vautmans (A9-0252/2021);

Smjer političkih odnosa između EU-a i Rusije
Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o smjeru političkih odnosa između EU-a i Rusije [2021/2042(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

Smjernice za politike zapošljavanja država članica *
Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o smjernicama za politike zapošljavanja država članica [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

Pravedni radni uvjeti, prava i socijalna zaštita radnika koji rade preko platformi - novi oblici zapošljavanja povezani s digitalnim razvojem
Izvješće o pravednim radnim uvjetima, pravima i socijalnoj zaštiti radnika koji rade preko platformi – novi oblici zapošljavanja povezani s digitalnim razvojem [2019/2186(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Sylvie Brunet (A9-0257/2021);

Ribarstvo budućnosti
Izvješće o ribarstvu budućnosti: privlačenje nove generacije radnika u ribarsku industriju i otvaranje radnih mjesta u obalnim zajednicama [2019/2161(INI)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Manuel Pizarro (A9-0230/2021);

Planovi i mjere za ubrzanje prijelaza na inovacije bez upotrebe životinja u istraživanjima, regulatornim ispitivanjima i obrazovanju
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0425/2021.

Glasovanje je bilo moguće do 21:15.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja objavit će se u četvrtak 16. rujna 2021 u 9:00 h (točka 2 zapisnika od 16.9.2021.).

Govorili su:

Prije početka glasovanja, Juan Fernando López Aguilar (predsjednik Odbora LIBE) koji je zatražio da se u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika nadležnom odboru upute sljedeća pitanja:

- Izmjena Okvirne odluke Vijeća 2002/465/PUP radi njezina usklađivanja s pravilima EU-a o zaštiti osobnih podataka ***I
[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)];

- Europski istražni nalog u kaznenim stvarima: usklađivanje s pravilima EU-a o zaštiti osobnih podataka ***I
[COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)].

Ti će se zahtjevi staviti na glasovanje nakon konačnog glasovanja o prijedlozima Komisije. (točka 2 zapisnika od 16.9.2021.).

(Dnevna sjednica prekinuta je u 20:03 h.)


16. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 20:30 h.


17. Doprinos EU-a transformaciji globalnih prehrambenih sustava radi postizanja ciljeva održivog razvoja (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor O-000043/2021 koje su postavili Tomas Tobé, u ime Odbor DEVE, i Norbert Lins, u ime Odbor AGRI, Komisiji: Doprinos EU-a transformaciji globalnih prehrambenih sustava radi postizanja ciljeva održivog razvoja (B9-0031/2021)

Tomas Tobé obrazložio je pitanje.

Nicolas Schmit (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su Marlene Mortler, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Paolo De Castro, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Barry Andrews, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Benoît Biteau, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Ivan David, u ime Kluba zastupnika ID-a, Zbigniew Kuźmiuk, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Luke Ming Flanagan, u ime Kluba zastupnika The Left, Dino Giarrusso, nezavisni zastupnik, i Daniel Buda.

PREDSJEDA: Othmar KARAS
potpredsjednik

Govorili su Maria Noichl, Atidzhe Alieva-Veli, Pierrette Herzberger-Fofana, Gilles Lebreton, Beata Kempa, Eugenia Rodríguez Palop, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho, Caroline Roose, Alessandra Basso, Mazaly Aguilar, Manuel Bompard, Tomislav Sokol, Carmen Avram, Anna Deparnay-Grunenberg, Krzysztof Jurgiel, Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Eric Andrieu, Pär Holmgren, Patrizia Toia, Claude Gruffat, Juozas Olekas i Pierfrancesco Majorino.

Govorio je Nicolas Schmit.

Rasprava je zaključena.


18. Suzbijanje negativnih socijalnih posljedica pandemije bolesti COVID-19 (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor O-000044/2021 koje su postavili Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska i Leila Chaibi, u ime Odbora EMPL, Komisiji: Suzbijanje negativnih socijalnih posljedica pandemije bolesti COVID-19 (B9-0032/2021)

Lucia Ďuriš Nicholsonová obrazložila je pitanje.

Nicolas Schmit (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su Tomáš Zdechovský, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Manuel Pizarro, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Atidzhe Alieva-Veli, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Claude Gruffat, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Guido Reil, u ime Kluba zastupnika ID-a, Leila Chaibi, u ime Kluba zastupnika The Left, Ivan Vilibor Sinčić, nezavisni zastupnik, Daniel Buda, Alicia Homs Ginel, Dragoş Pîslaru, Antonio Maria Rinaldi, Eugenia Rodríguez Palop, Jiří Pospíšil, Milan Brglez, Maite Pagazaurtundúa, Maxette Pirbakas, Jarosław Duda, Gabriele Bischoff, Billy Kelleher, Eugen Tomac, Pierfrancesco Majorino i Vlad Gheorghe.

Govorio je Nicolas Schmit.

Rasprava je zaključena.


19. Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)

Sljedeći zastupnici ili kubovi zastupnika zatražili su u skladu s člankom 144. Poslovnika održavanje takve rasprave za navedene prijedloge rezolucija:

I.   Vladine represivne mjere usmjerene protiv prosvjednika i građana na Kubi (2021/2872(RSP))

- Leopoldo López Gil, David McAllister i, Luděk Niedermayer, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o vladinim represivnim mjerama usmjerenima protiv prosvjednika i građana na Kubi (B9-0436/2021);

- Manu Pineda, Sandra Pereira, João Pimenta Lopes i Pernando Barrena Arza, u ime Kluba zastupnika The Left, o vladinim represivnim mjerama usmjerenima protiv prosvjednika i građana na Kubi (B9-0438/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino i Javi López, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Tilly Metz, Ernest Urtasun, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Hannah Neumann i Francisco Guerreiro, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o vladinim represivnim mjerama usmjerenima protiv prosvjednika i građana na Kubi (B9-0439/2021);

- Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță i Ramona Strugariu, u ime Kluba zastupnika Renew, o vladinim represivnim mjerama usmjerenima protiv prosvjednika i građana na Kubi (B9-0441/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Hermann Tertsch, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Kruk, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Angel Dzhambazki, Carlo Fidanza, Veronika Vrecionová i Ladislav Ilčić, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o vladinim represivnim mjerama usmjerenima protiv prosvjednika i građana na Kubi (B9-0443/2021).

II.   Slučaj borca za ljudska prava Ahmeda Mansoora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (2021/2873(RSP))

- Miguel Urbán Crespo, u ime Kluba zastupnika The Left, o slučaju borca za ljudska prava Ahmeda Mansoora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (B9-0434/2021);

- Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Jakop G. Dalunde, Francisco Guerreiro, Ignazio Corrao, Erik Marquardt, Mounir Satouri, Saskia Bricmont i Tineke Strik, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o slučaju borca za ljudska prava Ahmeda Mansoora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (B9-0435/2021);

- Thierry Mariani, Jérôme Rivière i Susanna Ceccardi, u ime Kluba zastupnika ID-a, o slučaju borca za ljudska prava Ahmeda Mansoora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (B9-0437/2021);

- Pedro Marques i Andrea Cozzolino, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o slučaju borca za ljudska prava Ahmeda Mansoora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (B9-0440/2021);

- Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, Inma Rodríguez Piñero, Nicolae Ştefănuță i Ramona Strugariu, u ime Kluba zastupnika Renew, o slučaju borca za ljudska prava Ahmeda Mansoora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (B9-0442/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Elżbieta Rafalska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Carlo Fidanza i Ladislav Ilčić, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o slučaju borca za ljudska prava Ahmeda Mansoora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (B9-0456/2021);

- Željana Zovko, Krzysztof Hetman, Isabel Wiseler Lima, Michael Gahler, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere i Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o slučaju borca za ljudska prava Ahmeda Mansoora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (B9-0457/2021).

III.   Stanje u izbjegličkom kampu Kakuma u Keniji (2021/2874(RSP))

- Marisa Matias, u ime Kluba zastupnika The Left, o stanju u izbjegličkom kampu Kakuma u Keniji (B9-0444/2021);

- Pierrette Herzberger Fofana, Alviina Alametsä, Caroline Roose, Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Piernicola Pedicini, Erik Marquardt, Michèle Rivasi i Tineke Strik, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o stanju u izbjegličkom kampu Kakuma u Keniji (B9-0445/2021);

- Thierry Mariani i Jérôme Rivière, u ime Kluba zastupnika ID-a, o stanju u izbjegličkom kampu Kakuma u Keniji (B9-0446/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino i Maria Arena, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o stanju u izbjegličkom kampu Kakuma u Keniji (B9-0447/2021);

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu i Marie Pierre Vedrenne, u ime Kluba zastupnika Renew, o stanju u izbjegličkom kampu Kakuma u Keniji (B9-0448/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza i Ladislav Ilčić, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o stanju u izbjegličkom kampu Kakuma u Keniji (B9-0452/2021);

- Željana Zovko, Isabel Wiseler Lima, Michael Gahler, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Seán Kelly i David McAllister, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o stanju u izbjegličkom kampu Kakuma u Keniji (B9-0454/2021).

Vrijeme za izlaganje bit će raspodijeljeno u skladu s člankom 171. Poslovnika.


20. Delegirani akti (članak 111. stavak 2. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2020/692 u pogledu zahtjeva o zdravlju životinja za ulazak u Uniju proizvoda životinjskog podrijetla sadržanih u mješovitim proizvodima (C(2021)04298 - 2021/2820(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 13. srpnja 2021

upućeno nadležnom odboru: AGRI, ENVI (članak 57. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni prilogâ II., III. i IV. Uredbi (EU) 2019/1009 Europskog parlamenta i Vijeća radi dodavanja materijala dobivenih pirolizom i uplinjavanjem kao kategorije sastavnih materijala u gnojidbenim proizvodima EU-a (C(2021)04764 - 2021/2819(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 13. srpnja 2021

upućeno nadležnom odboru: IMCO, ENVI (članak 57. Poslovnika), AGRI (članak 57. Poslovnika)

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni Direktive 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ažuriranja određenih oznaka kategorija vozila i dodavanja sustava eCall na popis stavki koje treba ispitati, metoda, uzroka kvara i procjena nedostataka iz Priloga I. i Priloga III. toj direktivi (C(2021)04992 - 2021/2812(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 9. srpnja 2021

upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2021/947 o uspostavi Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju – Globalna Europa, izmjeni i stavljanju izvan snage Odluke br. 466/2014/EU te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 2017/1601 i Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 480/2009 (C(2021)04999 - 2021/2813(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 12. srpnja 2021

upućeno nadležnom odboru: AFET, DEVE, BUDG (članak 57. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za vođenje evidencije koji se odnose na subjekte u ekološkoj proizvodnji (C(2021)05001 - 2021/2814(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 12. srpnja 2021

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kriterija za priznavanje i povlačenje priznavanja kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova nadležnih za obavljanje kontrola ekoloških proizvoda u trećim zemljama (C(2021)05010 - 2021/2817(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 13. srpnja 2021

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o utvrđivanju detaljnih pravila o radu internetskog portala u skladu s člankom 49. stavkom 6. Uredbe (EU) 2019/817 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2021)05050 - 2021/2862(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 23. kolovoza 2021

upućeno nadležnom odboru: LIBE

- Delegirana uredba Komisije o utvrđivanju detaljnih pravila o radu internetskog portala u skladu s člankom 49. stavkom 6. Uredbe (EU) 2019/818 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2021)05051 - 2021/2863(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 23. kolovoza 2021

upućeno nadležnom odboru: LIBE

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća postupovnim uvjetima za priznavanje kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova nadležnih za provođenje kontrola subjekata i skupina subjekata koji su certificirani kao ekološki te ekoloških proizvoda u trećim zemljama te pravilima o njihovu nadzoru, kontrolama i drugim mjerama koje ta kontrolna tijela i kontrolne ustanove trebaju provoditi (C(2021)05100 - 2021/2818(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 13. srpnja 2021

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća određivanjem kriterija za utvrđivanje kada se aktivnost treba smatrati pomoćnom uz redovnu djelatnost na razini grupe (C(2021)05115 - 2021/2826(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 14. srpnja 2021

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2020/692 o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla te njihovo premještanje i postupanje s njima nakon ulaska (C(2021)05121 - 2021/2824(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 14. srpnja 2021

upućeno nadležnom odboru: AGRI, ENVI (članak 57. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća dodatnim utvrđivanjem pojedinosti statističkih informacija koje trebaju dostavljati porezna i carinska tijela i o izmjeni priloga V. i VI. te uredbe (C(2021)05160 - 2021/2822(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 14. srpnja 2021

upućeno nadležnom odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za nekomercijalna premještanja ptica kućnih ljubimaca u državu članicu iz državnog područja ili treće zemlje (C(2021)05167 - 2021/2823(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 14. srpnja 2021

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni i ispravku Delegirane uredbe (EU) 2020/688 o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva zdravlja životinja za premještanja kopnenih životinja i jaja za valenje u Uniji (C(2021)05168 - 2021/2821(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 14. srpnja 2021

upućeno nadležnom odboru: AGRI, ENVI (članak 57. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2021/523 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem dodatnih elemenata i detaljnih pravila za tablicu pokazatelja programa InvestEU (C(2021)05183 - 2021/2815(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 12. srpnja 2021

upućeno nadležnom odboru: BUDG, ECON, ENVI (članak 57. Poslovnika), ITRE (članak 57. Poslovnika), TRAN (članak 57. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem broja i nazivâ varijabli za statističko područje upotrebe informacijskih i komunikacijskih tehnologija za referentnu godinu 2022. (C(2021)05263 - 2021/2843(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 23. kolovoza 2021

upućeno nadležnom odboru: EMPL

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 95/93 u pogledu produljenja mjera za privremeno ublažavanje obveze iskorištenosti slotova zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19 (C(2021)05402 - 2021/2848(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 23. kolovoza 2021

upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 u pogledu određenih odredaba koje se odnose na podrijetlo robe (C(2021)05579 - 2021/2844(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 23. kolovoza 2021

upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 u pogledu tržišnih standarda u sektoru voća i povrća (C(2021)05584 - 2021/2842(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 23. kolovoza 2021

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) 2019/631 Europskog parlamenta i Vijeća kako bi se uzela u obzir promjena mase novih osobnih automobila registriranih 2017., 2018. i 2019. (C(2021)05744 - 2021/2858(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 23. kolovoza 2021

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavom platforme Unije za obnovljivi razvoj (C(2021)05752 - 2021/2849(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 23. kolovoza 2021

upućeno nadležnom odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive (EU) 2019/2034 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju kriteriji za primjenu zahtjeva iz Uredbe (EU) br. 575/2013 na određena investicijska društva (C(2021)05780 - 2021/2847(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 23. kolovoza 2021

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za uporabu di(2-etilheksil) ftalata (DEHP), benzil butil ftalata (BBP), dibutil ftalata (DBP) i diizobutil ftalata (DIBP) u rezervnim dijelovima koji su oporabljeni iz medicinskih proizvoda i upotrebljavaju se za njihov popravak ili obnovu (C(2021)05866 - 2021/2859(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 23. kolovoza 2021

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za uporabu di(2-etilheksil) ftalata (DEHP) u plastičnim komponentama zavojnica uređaja za magnetsku rezonanciju (C(2021)05867 - 2021/2860(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 23. kolovoza 2021

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za uporabu di(2-etilheksil) ftalata (DEHP) u ionsko-selektivnim elektrodama za analizu ljudskih tjelesnih tekućina i/ili dijalizata (C(2021)05868 - 2021/2861(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 23. kolovoza 2021

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004 utvrđivanjem kriterijâ za izračun dodatnih troškova subjekata povezanih s ribolovom, uzgojem, preradom i stavljanjem na tržište određenih proizvoda ribarstva i akvakulture iz najudaljenijih regija (C(2021)05909 - 2021/2852(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 23. kolovoza 2021

upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o ispravku Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (C(2021)05932 - 2021/2845(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 23. kolovoza 2021

upućeno nadležnom odboru: ENVI, IMCO (članak 57. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive (EU) 2019/2034 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže utvrđuju kategorije instrumenata koji adekvatno odražavaju kreditnu kvalitetu investicijskog društva koje trajno posluje i mogući alternativni aranžmani primjereni za primjenu za potrebe varijabilnih primitaka (C(2021)05948 - 2021/2850(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 23. kolovoza 2021

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive (EU) 2019/2034 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže utvrđuju odgovarajući kriteriji za utvrđivanje kategorija osoblja čije profesionalne djelatnosti imaju bitan utjecaj na profil rizičnosti investicijskog društva ili imovine kojom upravlja (C(2021)05949 - 2021/2857(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 23. kolovoza 2021

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) 2019/1241 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu tehničkih mjera za ribolov određenih pridnenih i pelagijskih vrsta u Keltskome moru, Irskome moru i na području zapadno od Škotske (C(2021)06042 - 2021/2846(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 23. kolovoza 2021

upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2020/2014 o utvrđivanju pojedinosti o provedbi obveze iskrcavanja za ribolov određenih vrsta u Sjevernome moru za razdoblje 2021.- 2023. (C(2021)06089 - 2021/2851(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 23. kolovoza 2021

upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana odluka Komisije o izmjeni Priloga V. Direktivi 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s dokazima o formalnoj osposobljenosti i nazivima tečajeva osposobljavanja (C(2021)06111 - 2021/2864(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 25. kolovoza 2021

upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni i ispravku Delegirane uredbe (EU) 2020/2015 o utvrđivanju pojedinosti o provedbi obveze iskrcavanja u određenim vrstama ribolova u zapadnim vodama za razdoblje 2021.– 2023. (C(2021)06160 - 2021/2854(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 25. kolovoza 2021

upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu utvrđivanja de minimis izuzeća od obveze iskrcavanja za ribolov određenih pridnenih vrsta u Jadranskome moru i jugoistočnom Sredozemnome moru (C(2021)06163 - 2021/2856(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 25. kolovoza 2021

upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov romba kvrgaša u Crnome moru (C(2021)06165 - 2021/2853(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 25. kolovoza 2021

upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2019/1022 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pojedinosti o provedbi obveze iskrcavanja za određene pridnene stokove u zapadnom Sredozemnome moru za razdoblje 2022.– 2024. (C(2021)06175 - 2021/2855(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 25. kolovoza 2021

upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2020/760 u pogledu upravljanja i količina određenih carinskih kvota za Argentinu i o ispravku te uredbe u pogledu njezinih prijelaznih odredaba (C(2021)06181 - 2021/2866(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 31. kolovoza 2021

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana odluka Komisije o dopuni Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za izračun i provjeru mase materijala ili tvari koji su uklonjeni nakon postupka razvrstavanja i koji se nakon toga ne recikliraju, na temelju prosječnih stopa gubitka za razvrstani otpad (C(2021)06295 - 2021/2865(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 31. kolovoza 2021

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije (EU) o izmjeni regulatornih tehničkih standarda utvrđenih u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/653 u pogledu temeljne metodologije i prikaza scenarija uspješnosti, prikaza troškova i metodologije za izračun zbirnih pokazatelja troškova, prikaza i sadržaja informacija o povijesnim prinosima i prikaza troškova u okviru upakiranih investicijskih proizvoda za male ulagatelje i investicijskih osigurateljnih proizvoda (PRIIP-ovi) koji nude niz mogućnosti ulaganja te u pogledu usklađivanja prijelaznog aranžmana za izdavatelje PRIIP-ova koji nude udjele u fondovima iz članka 32. Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća kao temeljne mogućnosti ulaganja s produljenim prijelaznim aranžmanom iz tog članka (C(2021)06325 - 2021/2871(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 7. rujna 2021

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2020/592 u pogledu određenih privremenih odstupanja od Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća radi odgovora na tržišne poremećaje u sektoru vina uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 i njihova razdoblja primjene (C(2021)06588 - 2021/2882(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 13. rujna 2021

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2020/884 u pogledu odstupanja od Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 radi suzbijanja krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 u sektoru vina i o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 (C(2021)06589 - 2021/2883(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 13. rujna 2021

upućeno nadležnom odboru: AGRI

Nacrti delegiranih akata kojima je produžen rok za ulaganje prigovora:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2019/6 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavom kriterija za određivanje antimikrobika namijenjenih isključivo za liječenje određenih infekcija kod ljudi C(2021)03552 - 2021/2718(DEA)

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 26. svibnja 2021

Produženje roka za ulaganje prigovora: 2 mjeseca na zahtjev Europskog parlamenta

upućeno nadležnom odboru: ENVI

Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2019/2144 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila o posebnim ispitnim postupcima i tehničkim zahtjevima za homologaciju tipa motornih vozila s obzirom na inteligentne sustave za pomoć pri kontroli brzine i za homologaciju tipa tih sustava kao zasebnih tehničkih jedinica te o izmjeni Priloga II. toj uredbi C(2021)04455 - 2021/2774(DEA)

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 25. lipnja 2021

Produženje roka za ulaganje prigovora: 2 mjeseca na zahtjev Europskog parlamenta

upućeno nadležnom odboru: IMCO


21. Provedbene mjere (članak 112. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za 6-benziladenin i aminopiralid u ili na određenim proizvodima (D070140/05 - 2021/2841(RPS) - : 6. listopada 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za amisulbrom, flubendiamid, meptildinokap, metaflumizon i propineb u ili na određenim proizvodima (D070306/05 - 2021/2837(RPS) - : 5. listopada 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za imidakloprid u ili na određenim proizvodima (D071924/04 - 2021/2839(RPS) - : 11. listopada 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Odluka Komisije o utvrđivanju mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za kozmetičke proizvode i proizvode za njegu životinja (D073071/03 - 2021/2808(RPS) - : 9. listopada 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Odluka Komisije o izmjeni Odluke 2014/312/EU o utvrđivanju ekoloških kriterija za dodjelu znaka za okoliš EU-a za boje i lakove za unutarnju i vanjsku primjenu (D073072/03 - 2021/2809(RPS) - : 9. listopada 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Odluka Komisije o izmjeni Odluke (EU) 2017/175 u pogledu razdoblja valjanosti mjerila za znak za okoliš EU-a za turistički smještaj i povezanih zahtjeva za procjenu i provjeru (D073073/03 - 2021/2807(RPS) - : 9. listopada 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Odluka Komisije o sektorskom referentnom dokumentu o primjerima najbolje prakse upravljanja okolišem, okolišnim pokazateljima i mjerilima izvrsnosti za sektor proizvodnje gotovih metalnih proizvoda za potrebe Uredbe (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (D073519/01 - 2021/2811(RPS) - : 10. listopada 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Odluka Komisije o sektorskom referentnom dokumentu o najboljoj praksi upravljanja okolišem, okolišnim pokazateljima i mjerilima izvrsnosti za sektor telekomunikacijskih usluga i usluga informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) za potrebe Uredbe (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (D073520/01 - 2021/2810(RPS) - : 10. listopada 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe određenih tvari koje su razvrstane kao kancerogene, mutagene ili reproduktivno toksične u kozmetičkim proizvodima (D073715/01 - 2021/2803(RPS) - : 8. listopada 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni određenih priloga Uredbi (EU) br. 142/2011 u pogledu zahtjeva za stavljanje na tržište određenih proizvoda od kukaca i prilagodbe metode ograničenja (D073858/02 - 2021/2804(RPS) - : 9. listopada 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za acibenzolar-S-metil, vodeni ekstrakt iz proklijalih sjemenki biljke slatki Lupinus albus, azoksistrobin, klopiralid, ciflufenamid, fludioksonil, fluopiram, fosetil, metazaklor, oksatiapiprolin, tebufenozid i tiabendazol u ili na određenim proizvodima (D073921/03 - 2021/2834(RPS) - : 28. rujna 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalne razine ostataka za bentazon u grašku s mahunama (D073927/03 - 2021/2835(RPS) - : 30. rujna 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za ciprodinil u borovnicama, brusnicama, ribizima i ogrozdu (D073959/03 - 2021/2836(RPS) - : 3. listopada 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za flupiradifuron i difluorooctenu kiselinu u ili na određenim proizvodima (D073965/03 - 2021/2838(RPS) - : 10. listopada 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu listova rotkve (D073968/03 - 2021/2831(RPS) - : 27. rujna 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o ispravku Uredbe (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za terbutilazin u ili na određenim proizvodima (D073969/04 - 2021/2830(RPS) - : 27. rujna 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina alkaloida opijuma u određenoj hrani (D074084/03 - 2021/2884(RPS) - : 27. listopada 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: AGRI (članak 57. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvrštenja 4-amino-5-(3-(izopropilamino)-2,2-dimetil-3oksopropoksi)-2-metilkinolin-3-karboksilne kiseline na Unijin popis aroma (D074174/03 - 2021/2832(RPS) - : 29. rujna 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za klorantraniliprol u mahunarkama (D074197/03 - 2021/2840(RPS) - : 12. listopada 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga XIV. i XV. Uredbi (EU) br. 142/2011 u pogledu uvoza u Uniju i provoza kroz nju nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda (D074446/02 - 2021/2806(RPS) - : 9. listopada 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvrštenja tvari 2-(4-metilfenoksi)-N-(1H-pirazol-3-il)-N-(tiofen-2-ilmetil)acetamid na Unijin popis aromatičnih tvari (D074514/02 - 2021/2833(RPS) - : 29. rujna 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe tvari Methyl-N-methylanthranilate u kozmetičkim proizvodima (D074549/01 - 2021/2799(RPS) - : 7. listopada 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 17 (D074944/01 - 2021/2828(RPS) - : 22. listopada 2021)
upućeno nadležnom odboru: ECON
mišljenje: JURI (članak 57. Poslovnika)


22. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 16/2021 - dio III. - Komisija (N9-0054/2021 - C9-0356/2021 - 2021/2172(GBD))
upućeno nadležnom odboru: BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 17/2021 - dio III. - Komisija (N9-0055/2021 - C9-0357/2021 - 2021/2173(GBD))
upućeno nadležnom odboru: BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 18/2021 - dio III. - Komisija (N9-0056/2021 - C9-0358/2021 - 2021/2174(GBD))
upućeno nadležnom odboru: BUDG


23. Prijenos odobrenih sredstava i proračunske odluke

Sukladno članku 29. stavku 1. Financijske uredbe, Odbor za proračune odobrio je prijenose odobrenih sredstava INF 7/2021, INF 8/2021 – dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor.

Sukladno članku 31. stavku 1. Financijske uredbe, Odbor za proračune odobrio je prijenos odobrenih sredstava Europske komisije DEC 15/2021 – dio III. – Komisija.

Sukladno članku 31. stavku 6. Financijske uredbe Vijeće Europske unije odobrilo je prijenos odobrenih sredstava Europske komisije DEC 13/2021, DEC 14/2021 – dio III. – Komisija.

Sukladno članku 31. stavku 6. Financijske uredbe Vijeće Europske unije odobrilo je prijenos odobrenih sredstava DEC 1/2021 - dio VII. – Odbor regija.


24. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 194. Poslovnika nalaze se na stranicama zastupnika na internetskim stranicama Parlamenta.

Iznimno se mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja koja sadrže najviše 400 riječi.


25. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se u dokumentu „Rezultati poimeničnih glasovanja”, koji je priložen zaspisniku sa sjednice te dostupan na internetskoj stranici Parlamenta, služe samo za informaciju i njima se ne mijenjaju rezultati glasovanja objavljeni na sjednici.

Elektronička verzija dokumenta redovito se ažurira tijekom najviše dva tjedna nakon posljednjeg dana plenarne sjednice.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


26. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 696.160/OJJE).


27. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:54 h.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Glavni tajnik

Predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitto Raffaele, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Ispričani:

Joveva Irena, Kokalari Arba, de la Pisa Carrión Margarita, Von Cramon-Taubadel Viola

Zbog pandemije bolesti COVID-19, uspostavljen je sustav glasovanja na daljinu (prema Odluci Predsjedništva od 20. ožujka 2020. o dopuni svoje Odluke od 3. svibnja 2004. o Pravnilniku o glasovanju). Imena zastupnika koji su pristupili glasovanju navedena su u dokumentu "Poimenični rezultati glasovanja" koji je priložen zapisniku s dnevne sjednice i dostupan na internetskoj stranici Parlamenta.

Posljednje ažuriranje: 12. siječnja 2022.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti