Indiċi 
Minuti
XML 247kPDF 371kWORD 90k
L-Erbgħa, 15 ta' Settembru 2021 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.L-Istat tal-Unjoni (dibattitu)
 3.Pjanijiet u azzjonijiet biex titħaffef tranżizzjoni lejn l-innovazzjoni mingħajr l-użu ta' annimali fir-riċerka, l-ittestjar regolatorju u l-edukazzjoni (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet
 5.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 71 tar-Regoli ta' Proċedura) (azzjonijiet meħuda)
 6.L-Istat tal-Unjoni (tkomplija tad-dibattitu)
 7.Tkomplija tas-seduta
 8.Implimentazzjoni tar-rekwiżiti tal-UE għall-iskambju ta' informazzjoni dwar it-taxxa (dibattitu)
 9.L-iskandlu tas-software ta' spjunaġġ Pegasus (dibattitu)
 10.Il-libertà tal-media u d-deterjorament ulterjuri tal-istat tad-dritt fil-Polonja (dibattitu)
 11.L-identifikazzjoni ta' vjolenza abbażi tal-ġeneru bħala qasam ġdid ta' kriminalità elenkat fl-Artikolu 83(1) tat-TFUE (dibattitu)
 12.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 13.aliL-identifikazzjoni ta' vjolenza abbażi tal-ġeneru bħala qasam ġdid ta' kriminalità elenkat fl-Artikolu 83(1) tat-TFUE (tkomplija tad-dibattitu)
 14.Tkomplija tas-seduta
 15.It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet
 16.Tkomplija tas-seduta
 17.Il-kontribut tal-UE għat-trasformazzjoni tas-sistemi tal-ikel globali biex jintlaħqu l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (dibattitu)
 18.It-treġġigħ lura tal-konsegwenzi soċjali negattivi tal-pandemija tal-COVID-19 (dibattitu)
 19.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 20.Atti delegati (Artikolu 111(2) tar-Regoli ta' Proċedura)
 21.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 112 tar-Regoli ta' Proċedura)
 22.Tressiq ta' dokumenti
 23.Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji
 24.Spjegazzjonijiet tal-vot
 25.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 26.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 27.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Roberta METSOLA
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.04.


2. L-Istat tal-Unjoni (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-President tal-Kummissjoni: L-Istat tal-Unjoni (2021/2763(RSP))

Ursula von der Leyen (President tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Iratxe García Pérez f'isem il-Grupp S&D, Dacian Cioloş f'isem il-Grupp Renew, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jörg Meuthen f'isem il-Grupp ID, Raffaele Fitto f'isem il-Grupp ECR, Martin Schirdewan, f'isem il-Grupp The Left, u Tiziana Beghin Membru mhux affiljata.

Intervent ta': Anže Logar (President fil-kariga tal-Kunsill).

Intervent ta': Daniel Caspary.

PRESIDENZA: Pedro SILVA PEREIRA
Viċi President

Interventi ta': Simona Bonafè, Malik Azmani, Jordi Solé, Nicolas Bay, Beata Szydło, Sira Rego, Tamás Deutsch, Andrzej Halicki, Pedro Marques, Stéphane Séjourné, Anna Cavazzini, Jaak Madison, Jorge Buxadé Villalba, Nikolaj Villumsen, Kostas Papadakis, Siegfried Mureşan, Heléne Fritzon, Luis Garicano, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Zdzisław Krasnodębski, Malin Björk, Márton Gyöngyösi, Dolors Montserrat, Biljana Borzan, Michal Šimečka, Salima Yenbou, Gerolf Annemans, Geert Bourgeois, João Pimenta Lopes, Clara Ponsatí Obiols u François-Xavier Bellamy.

PRESIDENZA: Roberta METSOLA
Viċi President

Interventi ta': Marek Belka, Dita Charanzová, Bas Eickhout, Peter Kofod, Carlo Fidanza, Dimitrios Papadimoulis, Martin Sonneborn, Eva Maydell, Eric Andrieu, Nicola Beer, Sylwia Spurek, Marco Zanni, Angel Dzhambazki, Mislav Kolakušić, Paulo Rangel, Sergei Stanishev, Sophia in 't Veld, Sven Giegold, Cristian Terheş, Dorien Rookmaker, Esther de Lange, Brando Benifei, Hilde Vautmans, Luděk Niedermayer, Javier Moreno Sánchez, Benoît Lutgen, Jens Geier, Karlo Ressler, Agnes Jongerius, Seán Kelly u Robert Biedroń.

(Tkomplija tad-dibattitu: punt 6 tal-Minuti tad-data 15.9.2021)


3. Pjanijiet u azzjonijiet biex titħaffef tranżizzjoni lejn l-innovazzjoni mingħajr l-użu ta' annimali fir-riċerka, l-ittestjar regolatorju u l-edukazzjoni (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Pjanijiet u azzjonijiet biex titħaffef tranżizzjoni lejn l-innovazzjoni mingħajr l-użu ta' annimali fir-riċerka, l-ittestjar regolatorju u l-edukazzjoni (2021/2784(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 8 ta' Lulju 2021 (punt 15 tal-Minuti tad-data 8.7.2021)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Mohammed Chahim, Paolo De Castro u Jytte Guteland, f'isem il-Grupp S&D, dwar pjanijiet u azzjonijiet biex titħaffef it-tranżizzjoni lejn l-innovazzjoni mingħajr l-użu ta' annimali fir-riċerka, fl-ittestjar regolatorju u fl-edukazzjoni (2021/2784(RSP)) (B9-0425/2021);

- Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp Renew, dwar pjanijiet u azzjonijiet biex titħaffef tranżizzjoni lejn mudell innovattiv li ma jagħmilx użu mill-annimali fir-riċerka, fl-ittestjar regolatorju u fl-edukazzjoni (2021/2784(RSP)) (B9-0426/2021);

- Anja Hazekamp, f'isem il-Grupp The Left, dwar Pjan ta' Azzjoni koordinat fil-livell tal-Unjoni biex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni lejn l-innovazzjoni mingħajr l-użu ta' annimali fir-riċerka, fl-ittestjar regolatorju u fl-edukazzjoni (2021/2784(RSP)) (B9-0427/2021);

- Tilly Metz, Caroline Roose, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Sylwia Spurek, Thomas Waitz u Sarah Wiener, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar pjanijiet u azzjonijiet biex titħaffef it-tranżizzjoni lejn l-innovazzjoni mingħajr l-użu ta' annimali fir-riċerka, l-ittestjar regolatorju u l-edukazzjoni (2021/2784(RSP)) (B9-0428/2021);

- Zbigniew Kuźmiuk, f'isem il-Grupp ECR, dwar pjan ta' azzjoni koordinat fil-livell tal-Unjoni biex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni lejn l-innovazzjoni mingħajr l-użu ta' annimali fir-riċerka, fl-ittestjar regolatorju u fl-edukazzjoni (2021/2784(RSP)) (B9-0429/2021);

- Benoît Lutgen u Herbert Dorfmann, f'isem il-Grupp PPE, dwar pjanijiet u azzjonijiet biex titħaffef tranżizzjoni lejn l-innovazzjoni mingħajr l-użu ta' annimali fir-riċerka, l-ittestjar regolatorju u l-edukazzjoni (2021/2784(RSP)) (B9-0432/2021).

Votazzjoni: punt 4 tal-Minuti tad-data 15.9.2021 (emendi); punt 15 tal-Minuti tad-data 15.9.2021 (votazzjoni finali).

Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni: punt 12 tal-Minuti tad-data 15.9.2021 (emendi); punt 2 tal-Minuti tad-data 16.9.2021 (votazzjoni finali).


4. L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet uniċi rigward:

Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1/2021: Riżerva ta' Aġġustament għall-Brexit
Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1/2021 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2021 - Riżerva ta' Aġġustament għall-Brexit [10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021);

Estensjoni tal-validità taċ-ċertifikati tas-sikurezza u tal-liċenzji tal-impriżi ferrovjarji li joperaw permezz taċ-Channel Fixed Link ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - Kumitat TRAN.

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjoni tal-ftehimiet proviżorji rigward:

Kontrolli uffiċjali fuq l-annimali u l-prodotti li joriġinaw mill-annimali biex tiġi żgurata l-konformità mal-projbizzjoni ta' ċerti użi ta' antimikrobiċi ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2017/625 fir-rigward tal-kontrolli uffiċjali fuq l-annimali u l-prodotti li joriġinaw mill-annimali li jiġu esportati minn pajjiżi terzi fl-Unjoni biex tiġi żgurata l-konformità mal-projbizzjoni ta' ċerti użi ta' antimikrobiċi [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Pascal Canfin (A9-0195/2021)
L-ewwel votazzjoni saret fl-24 ta' Ġunju 2021 u l-kwistjoni kienet ġiet riferuta lill-kumitat responsabbli f'konformità mal-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura (punt 18 tal-Minuti tad-data 24.6.2021);

Riżerva ta' Aġġustament għall-Brexit ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-Riżerva ta' Aġġustament għall-Brexit [COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Pascal Arimont (A9-0178/2021);

Direttiva dwar il-Karta Blu tal-UE ***I
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kundizzjonijiet tad-dħul u tar-residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi għall-finijiet ta' impjieg b'ħiliet għolja [COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017).

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjoni tal-proposta għal ċaħda tal-pożizzjoni tal-Kunsill:

L-Istrument għall-assistenza ta' qabel l-adeżjoni (IPA III) 2021-2027 ***II
Rakkomandazzjoni għat-Tieni Qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA III) [06604/1/2021 - C9-0352/2021- 2018/0247(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteurs: Tonino Picula u Željana Zovko (A9-0266/2021).

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet finali rigward:

Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 851/2004 li jistabbilixxi Ċentru Ewropew għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021);

Theddid transkonfinali serju għas-saħħa ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar theddid transkonfinali serju għas-saħħa u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1082/2013/UE [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021).

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet tal-emendi rigward:

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 111(3) tar-Regoli ta' Proċedura: Kriterji għad-deżinjazzjoni tal-antimikrobiċi li għandhom jiġu riżervati għat-trattament ta' ċerti infezzjonijiet fil-bnedmin
Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa mill-Kumitat ENVI, skont l-Artikolu 111(3) tar-Regoli ta' Proċedura, dwar ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni tas-26 ta' Mejju 2021 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2019/6 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jistabbilixxi l-kriterji għad-deżinjazzjoni tal-antimikrobiċi li għandhom jiġu riżervati għat-trattament ta' ċerti infezzjonijiet fil-bnedmin (C(2021)03552 - 2021/2718(DEA)) (B9-0424/2021) - Membru responsabbli Martin Häusling;

Strateġija UE-Ċina ġdida
Rapport dwar strateġija UE-Ċina ġdida [2021/2037(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Hilde Vautmans (A9-0252/2021);

Id-direzzjoni tar-relazzjonijiet politiċi bejn l-UE u r-Russja
Rapport dwar rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar id-direzzjoni tar-relazzjonijiet politiċi bejn l-UE u r-Russja [2021/2042(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

Linji gwida għall-politiki tal-impjiegi tal-Istati Membri *
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar linji gwida għall-politiki dwar l-impjiegi tal-Istati Membri [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

Kundizzjonijiet tax-xogħol ekwi, drittijiet u protezzjoni soċjali għall-ħaddiema tal-pjattaformi – Forom ġodda ta' impjieg marbuta mal-iżvilupp diġitali
Rapport dwar kundizzjonijiet tax-xogħol ekwi, drittijiet u protezzjoni soċjali għall-ħaddiema tal-pjattaformi – forom ġodda ta' impjieg marbuta mal-iżvilupp diġitali [2019/2186(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Sylvie Brunet (A9-0257/2021);

Sajjieda għall-futur
Rapport Sajjieda għall-futur: Nattiraw ġenerazzjoni ġdida ta' ħaddiema lejn l-industrija tas-sajd u niġġeneraw impjiegi fil-komunitajiet kostali [2019/2161(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Manuel Pizarro (A9-0230/2021);

Pjanijiet u azzjonijiet biex titħaffef tranżizzjoni lejn l-innovazzjoni mingħajr l-użu ta' annimali fir-riċerka, l-ittestjar regolatorju u l-edukazzjoni
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa skont l-Artikolu 132(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, flok il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-0428/2021, B9-0429/2021 u B9-0432/2021 minn Benoît Lutgen u Herbert Dorfmann, f'isem il-Grupp PPE, Mohammed Chahim, Paolo De Castro u Jytte Guteland, f'isem il-Grupp S&D, Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp Renew, Tilly Metz, Martin Häusling u Bas Eickhout, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Zbigniew Kuźmiuk u Jadwiga Wiśniewska, f'isem il-Grupp ECR, u Anja Hazekamp, f'isem il-Grupp The Left, dwar il-pjanijiet u azzjonijiet biex titħaffef tranżizzjoni lejn innovazzjoni mingħajr l-użu ta' annimali fir-riċerka, l-ittestjar regolatorju u l-eduzzjoni (2021/2784(RSP)) (RC-B9-0425/2021).

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sas-14.15.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ħin li fih tħabbru r-riżultati tal-votazzjoni: 19.00 (punt 12 tal-Minuti tad-data 15.9.2021).


5. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 71 tar-Regoli ta' Proċedura) (azzjonijiet meħuda)

Il-President ħabbret li ma rċevietx talba minn għadd ta' Membri jew grupp politiku jew gruppi politiċi li jilħqu tal-anqas il-limitu medju dwar id-deċiżjonijiet biex jibdew negozjati interistituzzjonali mħabbra fil-Minuti ta' nhar it-Tnejn 13 ta' Settembru 2021 (punt 8 tal-Minuti tad-data 13.9.2021).

Il-Kumitati ITRE u ECON għalhekk setgħu jibdew in-negozjati wara l-iskadenza msemmija fl-Artikolu 71(2) tar-Regoli ta' Proċedura.


6. L-Istat tal-Unjoni (tkomplija tad-dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-President tal-Kummissjoni: L-Istat tal-Unjoni (2021/2763(RSP))

(Bidu tad-dibattitu: punt 2 tal-Minuti tad-data 15.9.2021)

Intervent ta': Lefteris Christoforou.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Interventi ta': Tonino Picula, Christophe Hansen, Carlos Zorrinho, Angelika Niebler, Victor Negrescu, Udo Bullmann, Juan Fernando López Aguilar u Josianne Cutajar.

Intervent ta': Ursula von der Leyen (President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Clara Ponsatí Obiols, Martin Schirdewan, Robert Roos, Jörg Meuthen, Philippe Lamberts, Dacian Cioloş, Iratxe García Pérez u Esteban González Pons.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.34.)


PRESIDENZA: Ewa KOPACZ
Viċi President

7. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00.


8. Implimentazzjoni tar-rekwiżiti tal-UE għall-iskambju ta' informazzjoni dwar it-taxxa (dibattitu)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tar-rekwiżiti tal-UE għall-iskambju ta' informazzjoni dwar it-taxxa: progress, tagħlimiet meħuda u ostakli li jridu jingħelbu [2020/2046(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Sven Giegold (A9-0193/2021)

Sven Giegold ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Paolo Gentiloni (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Lídia Pereira f'isem il-Grupp PPE, Evelyn Regner f'isem il-Grupp S&D, Monica Semedo f'isem il-Grupp Renew, Gunnar Beck f'isem il-Grupp ID, Eugen Jurzyca f'isem il-Grupp ECR, José Gusmão, f'isem il-Grupp The Left, Mislav Kolakušić Membru mhux affiljat, Luděk Niedermayer, Jonás Fernández, Martin Hlaváček, Hélène Laporte, Michiel Hoogeveen, Manon Aubry, Isabel Benjumea Benjumea, Paul Tang, Billy Kelleher, Angelo Ciocca, Andżelika Anna Możdżanowska, Othmar Karas, Aurore Lalucq, Gilles Boyer, Zbigniew Kuźmiuk u Marek Belka.

Interventi ta': Paolo Gentiloni u Sven Giegold.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4 tal-Minuti tad-data 16.9.2021 (emendi); punt 11 tal-Minuti tad-data 16.9.2021 (votazzjoni finali).

Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni: punt 8 tal-Minuti tad-data 16.9.2021 (emendi); punt 15 tal-Minuti tad-data 16.9.2021 (votazzjoni finali).


9. L-iskandlu tas-software ta' spjunaġġ Pegasus (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: L-iskandlu tas-software ta' spjunaġġ Pegasus (2021/2879(RSP))

Anže Logar (President fil-kariga tal-Kunsill) u Didier Reynders (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Sandra Kalniete f'isem il-Grupp PPE, Pierfrancesco Majorino f'isem il-Grupp S&D, Nathalie Loiseau f'isem il-Grupp Renew, Saskia Bricmont f'isem il-Grupp Verts/ALE, Gilles Lebreton f'isem il-Grupp ID, Assita Kanko f'isem il-Grupp ECR, Cornelia Ernst, f'isem il-Grupp The Left, Márton Gyöngyösi Membru mhux affiljat, Vladimír Bilčík, Birgit Sippel, Bart Groothuis, Markéta Gregorová, Clara Ponsatí Obiols u Jeroen Lenaers.

PRESIDENZA: Dita CHARANZOVÁ
Viċi President

Interventi ta': Raphaël Glucksmann, Sophia in 't Veld, Hannah Neumann, Tamás Deutsch, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Petar Vitanov, Maite Pagazaurtundúa, Diana Riba i Giner, Andreas Schieder, Moritz Körner, Patrick Breyer, Marina Kaljurand, Sandro Gozi, Gwendoline Delbos-Corfield, Nacho Sánchez Amor u Anna Júlia Donáth.

Interventi ta': Didier Reynders u Anže Logar.

Id-dibattitu ngħalaq.


10. Il-libertà tal-media u d-deterjorament ulterjuri tal-istat tad-dritt fil-Polonja (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Il-libertà tal-media u d-deterjorament ulterjuri tal-istat tad-dritt fil-Polonja (2021/2880(RSP))

Anže Logar (President fil-kariga tal-Kunsill) u Věra Jourová (Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Roberta Metsola f'isem il-Grupp PPE, Juan Fernando López Aguilar f'isem il-Grupp S&D, Michal Šimečka f'isem il-Grupp Renew, Terry Reintke f'isem il-Grupp Verts/ALE, Nicolaus Fest f'isem il-Grupp ID, Jadwiga Wiśniewska f'isem il-Grupp ECR, Konstantinos Arvanitis, f'isem il-Grupp The Left, Mislav Kolakušić Membru mhux affiljat, Andrzej Halicki, Katarina Barley, Laurence Farreng, Sylwia Spurek, Gunnar Beck, Joachim Stanisław Brudziński, Niyazi Kizilyürek, Antoni Comín i Oliveres, Jeroen Lenaers, Łukasz Kohut, Sophia in 't Veld, Salima Yenbou, Patryk Jaki, Balázs Hidvéghi, Vladimír Bilčík, Leszek Miller, Ramona Strugariu u Daniel Freund.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Interventi ta': Nicola Procaccini, Isabel Wiseler-Lima, Evin Incir, Moritz Körner, Beata Mazurek, Siegfried Mureşan, Tom Vandenkendelaere, Pernille Weiss u Magdalena Adamowicz.

Interventi ta': Didier Reynders (Membru tal-Kummissjoni) u Anže Logar.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Roberta Metsola u Jeroen Lenaers, f'isem il-Grupp PPE, Juan Fernando López Aguilar, Simona Bonafè, Marek Belka, Birgit Sippel, Katarina Barley, Leszek Miller, Robert Biedroń, Łukasz Kohut, Włodzimierz Cimoszewicz, Sylvie Guillaume, Marc Angel, Domènec Ruiz Devesa, Evin Incir u Cyrus Engerer, f'isem il-Grupp S&D, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp Renew, Terry Reintke, Sylwia Spurek, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos Corfield, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Kim Van Sparrentak, Monika Vana, Tilly Metz, Reinhard Bütikofer, Salima Yenbou, Anna Cavazzini, Ernest Urtasun, Alexandra Geese u Daniel Freund, f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Konstantinos Arvanitis, f'isem il-Grupp The Left, dwar il-libertà tal-media u d-deterjorament ulterjuri tal-istat tad-dritt fil-Polonja (2021/2880(RSP)) (B9-0461/2021);

- Jadwiga Wiśniewska, Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Adam Bielan, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Ladislav Ilčić, Patryk Jaki, Krzysztof Jurgiel, Karol Karski, Beata Kempa, Izabela Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Antoni Legutko, Beata Mazurek, Tomasz Piotr Poręba, Nicola Procaccini, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz Wolski, Beata Szydło, Dominik Tarczyński, Hermann Tertsch, Grzegorz Tobiszowski, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Kosma Złotowski, Raffaele Stancanelli u Anna Zalewska, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-libertà tal-media u d-deterjorament ulterjuri tal-istat tad-dritt fil-Polonja (2021/2880(RSP)) (B9-0463/2021).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4 tal-Minuti tad-data 16.9.2021 (emendi); punt 11 tal-Minuti tad-data 16.9.2021 (votazzjoni finali).

Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni: punt 8 tal-Minuti tad-data 16.9.2021 (emendi); punt 15 tal-Minuti tad-data 16.9.2021 (votazzjoni finali).


11. L-identifikazzjoni ta' vjolenza abbażi tal-ġeneru bħala qasam ġdid ta' kriminalità elenkat fl-Artikolu 83(1) tat-TFUE (dibattitu)

Rapport li jinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-identifikazzjoni ta' vjolenza abbażi tal-ġeneru bħala qasam ġdid ta' kriminalità elenkat fl-Artikolu 83(1) tat-TFUE [2021/2035(INL)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteurs: Malin Björk u Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

Malin Björk u Diana Riba i Giner ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Helena Dalli (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Cindy Franssen f'isem il-Grupp PPE, Evin Incir f'isem il-Grupp S&D, Yana Toom f'isem il-Grupp Renew, Gwendoline Delbos-Corfield f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska f'isem il-Grupp ECR, Eugenia Rodríguez Palop, f'isem il-Grupp The Left, Laura Ferrara Membru mhux affiljata, Maria Walsh, Pina Picierno, Chrysoula Zacharopoulou, Sylwia Spurek u Virginie Joron.

PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
Viċi President

(Tkomplija tad-dibattitu: punt 13 tal-Minuti tad-data 15.9.2021)


12. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qrat ir-riżultati tal-votazzjonijiet:

Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1/2021: Riżerva ta' Aġġustament għall-Brexit
Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1/2021 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2021 - Riżerva ta' Aġġustament għall-Brexit [10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2021)0370)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 8)

Il-pożizzjoni tal-Kunsill b'hekk ġiet approvata.

Il-baġit emendatorju Nru 3/2021 ġiet adottat definittivament.

Estensjoni tal-validità taċ-ċertifikati tas-sikurezza u tal-liċenzji tal-impriżi ferrovjarji li joperaw permezz taċ-Channel Fixed Link ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - Kumitat TRAN

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2021)0371)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 9)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Kontrolli uffiċjali fuq l-annimali u l-prodotti li joriġinaw mill-annimali biex tiġi żgurata l-konformità mal-projbizzjoni ta' ċerti użi ta' antimikrobiċi ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2017/625 fir-rigward tal-kontrolli uffiċjali fuq l-annimali u l-prodotti li joriġinaw mill-annimali li jiġu esportati minn pajjiżi terzi fl-Unjoni biex tiġi żgurata l-konformità mal-projbizzjoni ta' ċerti użi ta' antimikrobiċi [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

FTEHIM PROVIŻORJU

Adozzjoni (P9_TA(2021)0372)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 10)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Riżerva ta' Aġġustament għall-Brexit ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-Riżerva ta' Aġġustament għall-Brexit [COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

FTEHIM PROVIŻORJU

Adozzjoni (P9_TA(2021)0373)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 11)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Direttiva dwar il-Karta Blu tal-UE ***I
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kundizzjonijiet tad-dħul u tar-residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi għall-finijiet ta' impjieg b'ħiliet għolja [COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA GĦAL RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

FTEHIM PROVIŻORJU

Adozzjoni (P9_TA(2021)0374)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 12)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

L-Istrument għall-assistenza ta' qabel l-adeżjoni (IPA III) 2021-2027 ***II
Rakkomandazzjoni għat-Tieni Qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA III) [06604/1/2021 - C9-0352/2021- 2018/0247(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteurs: Tonino Picula u Željana Zovko (A9-0266/2021)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament meħtieġa għall-emenda jew għaċ-ċaħda tal-pożizzjoni tal-Kunsill)

PROPOSTA GĦAL RIFJUT TAL-POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

Rifjut

Il-pożizzjoni tal-Kunsill b'hekk titqies approvata.
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 13)

L-att propost b'hekk ġie adottat. (P9_TA(2021)0375)

Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 851/2004 li jistabbilixxi Ċentru Ewropew għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni kif emendat (P9_TA(2021)0376)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 14)

TALBA GĦAL RIFERIMENT LILL-KUMITAT

Approvat b'VSI (604 voti favur, 82 kontra, 9 astensjonijiet)

Theddid transkonfinali serju għas-saħħa ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar theddid transkonfinali serju għas-saħħa u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1082/2013/UE [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni kif emendat (P9_TA(2021)0377)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 15)

TALBA GĦAL RIFERIMENT LILL-KUMITAT

Approvat b'VSI (604 voti favur, 84 kontra, 7 astensjonijiet)

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 111(3) tar-Regoli ta' Proċedura: Kriterji għad-deżinjazzjoni tal-antimikrobiċi li għandhom jiġu riżervati għat-trattament ta' ċerti infezzjonijiet fil-bnedmin
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0424/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 20)

Strateġija UE-Ċina ġdida
Rapport dwar strateġija UE-Ċina ġdida [2021/2037(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0382)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 21)

Id-direzzjoni tar-relazzjonijiet politiċi bejn l-UE u r-Russja
Rapport dwar rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar id-direzzjoni tar-relazzjonijiet politiċi bejn l-UE u r-Russja [2021/2042(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0383)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 22)

Linji gwida għall-politiki tal-impjiegi tal-Istati Membri *
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar linji gwida għall-politiki dwar l-impjiegi tal-Istati Membri [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0384)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 23)

Kundizzjonijiet tax-xogħol ekwi, drittijiet u protezzjoni soċjali għall-ħaddiema tal-pjattaformi – Forom ġodda ta' impjieg marbuta mal-iżvilupp diġitali
Rapport dwar kundizzjonijiet tax-xogħol ekwi, drittijiet u protezzjoni soċjali għall-ħaddiema tal-pjattaformi – forom ġodda ta' impjieg marbuta mal-iżvilupp diġitali [2019/2186(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDA

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0385)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 24)

Sajjieda għall-futur
Rapport Sajjieda għall-futur: Nattiraw ġenerazzjoni ġdida ta' ħaddiema lejn l-industrija tas-sajd u niġġeneraw impjiegi fil-komunitajiet kostali [2019/2161(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDA

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0386)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 25)

Pjanijiet u azzjonijiet biex titħaffef tranżizzjoni lejn l-innovazzjoni mingħajr l-użu ta' annimali fir-riċerka, l-ittestjar regolatorju u l-edukazzjoni
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0425/2021

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0387)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 26)


13. aliL-identifikazzjoni ta' vjolenza abbażi tal-ġeneru bħala qasam ġdid ta' kriminalità elenkat fl-Artikolu 83(1) tat-TFUE (tkomplija tad-dibattitu)

Rapport li jinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-identifikazzjoni ta' vjolenza abbażi tal-ġeneru bħala qasam ġdid ta' kriminalità elenkat fl-Artikolu 83(1) tat-TFUE [2021/2035(INL)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteurs: Malin Björk u Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

(Bidu tad-dibattitu: punt 11 tal-Minuti tad-data 15.9.2021)

Interventi ta': Margarita de la Pisa Carrión, Pernando Barrena Arza, Dorien Rookmaker, Rosa Estaràs Ferragut, Maria Noichl, Terry Reintke, Nicolaus Fest, Elena Kountoura, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Łukasz Kohut, Alice Kuhnke, Maria Spyraki, Marina Kaljurand, Jiří Pospíšil, Heléne Fritzon, Evelyn Regner u Simona Baldassarre.

Interventi ta': Helena Dalli (Membru tal-Kummissjoni), Malin Björk (il-President tfakkar lill-kelliema r-regoli ta' kondotta tal-Membri, speċjalment dawk previsti mill-Artikolu 10 tar-Regoli ta' Proċedura u Diana Riba i Giner.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 15 tal-Minuti tad-data 15.9.2021 (emendi); punt 4 tal-Minuti tad-data 16.9.2021 (votazzjoni finali).

Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni: punt 2 tal-Minuti tad-data 16.9.2021 (emendi); punt 8 tal-Minuti tad-data 16.9.2021 (votazzjoni finali).

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 19.49.)


14. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 20.00.


15. It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet uniċi rigward:

Ftehim għall-Faċilitazzjoni tal-Viża bejn l-UE u Cabo Verde ***
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta' Cabo Verde li jemenda l-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta' Cabo Verde dwar l-iffaċilitar tal-ħruġ ta' viżi għal żjarat qosra għal ċittadini tar-Repubblika ta' Cabo Verde u tal-Unjoni Ewropea [05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021);

Emenda tad-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2002/465/JHA, fir-rigward tal-allinjament tagħha mar-regoli tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data personali ***I
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2002/465/JHA, fir-rigward tal-allinjament tagħha mar-regoli tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data personali [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021);

Ordni ta' Investigazzjoni Ewropew f'materji kriminali: allinjament mar-regoli tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data personali ***I
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/41/UE, fir-rigward tal-allinjament tagħha mar-regoli tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data personali [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Marina Kaljurand (A9-0237/2021);

Ftehim UE-Korea: ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru ***
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Korea dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru [05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Dominique Riquet (A9-0251/2021).

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet tal-emendi rigward:

L-identifikazzjoni ta' vjolenza abbażi tal-ġeneru bħala qasam ġdid ta' kriminalità elenkat fl-Artikolu 83(1) tat-TFUE
Rapport li jinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-identifikazzjoni ta' vjolenza abbażi tal-ġeneru bħala qasam ġdid ta' kriminalità elenkat fl-Artikolu 83(1) tat-TFUE [2021/2035(INL)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteurs: Malin Björk u Diana Riba i Giner (A9-0249/2021).

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet finali rigward:

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 111(3) tar-Regoli ta' Proċedura: Kriterji għad-deżinjazzjoni tal-antimikrobiċi li għandhom jiġu riżervati għat-trattament ta' ċerti infezzjonijiet fil-bnedmin
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0424/2021;

Strateġija UE-Ċina ġdida
Rapport dwar strateġija UE-Ċina ġdida [2021/2037(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Hilde Vautmans (A9-0252/2021);

Id-direzzjoni tar-relazzjonijiet politiċi bejn l-UE u r-Russja
Rapport dwar rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar id-direzzjoni tar-relazzjonijiet politiċi bejn l-UE u r-Russja [2021/2042(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

Linji gwida għall-politiki tal-impjiegi tal-Istati Membri *
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar linji gwida għall-politiki dwar l-impjiegi tal-Istati Membri [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

Kundizzjonijiet tax-xogħol ekwi, drittijiet u protezzjoni soċjali għall-ħaddiema tal-pjattaformi – Forom ġodda ta' impjieg marbuta mal-iżvilupp diġitali
Rapport dwar kundizzjonijiet tax-xogħol ekwi, drittijiet u protezzjoni soċjali għall-ħaddiema tal-pjattaformi – forom ġodda ta' impjieg marbuta mal-iżvilupp diġitali [2019/2186(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Sylvie Brunet (A9-0257/2021);

Sajjieda għall-futur
Rapport Sajjieda għall-futur: Nattiraw ġenerazzjoni ġdida ta' ħaddiema lejn l-industrija tas-sajd u niġġeneraw impjiegi fil-komunitajiet kostali [2019/2161(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Manuel Pizarro (A9-0230/2021);

Pjanijiet u azzjonijiet biex titħaffef tranżizzjoni lejn l-innovazzjoni mingħajr l-użu ta' annimali fir-riċerka, l-ittestjar regolatorju u l-edukazzjoni
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0425/2021.

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sad-21.15.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ir-riżultati tal-votazzjoni se jitħabbru għada nhar il-Ħamis 16 ta' Settembru 2021, 09.00 (punt 2 tal-Minuti tad-data 16.9.2021).

Interventi

Wara l-ftuħ tas-sessjoni ta' votazzjoni, Juan Fernando López Aguilar (President tal-Kumitat LIBE) biex jitlob li l-kwistjonijiet li ġejjin jiġu riferuti lill-kumitat responsabbli, skont l-59(4) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Emenda tad-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2002/465/JHA, fir-rigward tal-allinjament tagħha mar-regoli tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data personali ***I
[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)];

- Ordni ta' Investigazzjoni Ewropew f'materji kriminali: allinjament mar-regoli tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data personali ***I.
[COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)]

Dawn it-talbiet se jitressqu għall-votazzjoni wara l-votazzjoni finali tal-proposti tal-Kummissjoni (punt 2 tal-Minuti tad-data 16.9.2021).

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 20.03.)


16. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 20.30.


17. Il-kontribut tal-UE għat-trasformazzjoni tas-sistemi tal-ikel globali biex jintlaħqu l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali O-000043/2021 imressqa minn Tomas Tobé, f'isem il- Kumitat DEVE, u Norbert Lins, f'isem il- Kumitat AGRI, lill-Kummissjoni: Il-kontribut tal-UE għat-trasformazzjoni tas-sistemi tal-ikel globali biex jintlaħqu l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (B9-0031/2021)

Tomas Tobé daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Nicolas Schmit (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Marlene Mortler f'isem il-Grupp PPE, Paolo De Castro f'isem il-Grupp S&D, Barry Andrews f'isem il-Grupp Renew, Benoît Biteau f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ivan David f'isem il-Grupp ID, Zbigniew Kuźmiuk f'isem il-Grupp ECR, Luke Ming Flanagan, f'isem il-Grupp The Left, Dino Giarrusso Membru mhux affiljat, u Daniel Buda.

PRESIDENZA: Othmar KARAS
Viċi President

Interventi ta': Maria Noichl, Atidzhe Alieva-Veli, Pierrette Herzberger-Fofana, Gilles Lebreton, Beata Kempa, Eugenia Rodríguez Palop, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho, Caroline Roose, Alessandra Basso, Mazaly Aguilar, Manuel Bompard, Tomislav Sokol, Carmen Avram, Anna Deparnay-Grunenberg, Krzysztof Jurgiel, Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Eric Andrieu, Pär Holmgren, Patrizia Toia, Claude Gruffat, Juozas Olekas u Pierfrancesco Majorino.

Intervent ta': Nicolas Schmit.

Id-dibattitu ngħalaq.


18. It-treġġigħ lura tal-konsegwenzi soċjali negattivi tal-pandemija tal-COVID-19 (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali O-000044/2021 imressqa minn Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska u Leila Chaibi, f'isem il- Kumitat EMPL, lill-Kummissjoni: It-treġġigħ lura tal-konsegwenzi soċjali negattivi tal-pandemija tal-COVID-19 (B9-0032/2021)

Lucia Ďuriš Nicholsonová daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Nicolas Schmit (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Tomáš Zdechovský f'isem il-Grupp PPE, Manuel Pizarro f'isem il-Grupp S&D, Atidzhe Alieva-Veli f'isem il-Grupp Renew, Claude Gruffat f'isem il-Grupp Verts/ALE, Guido Reil f'isem il-Grupp ID, Leila Chaibi, f'isem il-Grupp The Left, Ivan Vilibor Sinčić Membru mhux affiljat, Daniel Buda, Alicia Homs Ginel, Dragoş Pîslaru, Antonio Maria Rinaldi, Eugenia Rodríguez Palop, Jiří Pospíšil, Milan Brglez, Maite Pagazaurtundúa, Maxette Pirbakas, Jarosław Duda, Gabriele Bischoff, Billy Kelleher, Eugen Tomac, Pierfrancesco Majorino u Vlad Gheorghe.

Intervent ta': Nicolas Schmit.

Id-dibattitu ngħalaq.


19. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Skont l-Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura, dawn il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat tali dibattitu għal dawn il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Trażżin mill-gvern tal-protesti u ċ-ċittadini f'Kuba (2021/2872(RSP))

- Leopoldo López Gil, David McAllister u, Luděk Niedermayer, f'isem il-Grupp PPE, dwar it-trażżin mill-gvern tal-protesti u ċ-ċittadini f'Kuba (B9-0436/2021);

- Manu Pineda, Sandra Pereira, João Pimenta Lopes u Pernando Barrena Arza, f'isem il-Grupp The Left, dwar it-trażżin mill-gvern tal-protesti u ċ-ċittadini f'Kuba (B9-0438/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino u Javi López, f'isem il-Grupp S&D, Tilly Metz, Ernest Urtasun, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Hannah Neumann u Francisco Guerreiro, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar it-trażżin mill-gvern tal-protesti u ċ-ċittadini f'Kuba (B9-0439/2021);

- Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță u Ramona Strugariu, f'isem il-Grupp Renew, dwar it-trażżin mill-gvern tal-protesti u ċ-ċittadini f'Kuba (B9-0441/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Hermann Tertsch, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Kruk, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Angel Dzhambazki, Carlo Fidanza, Veronika Vrecionová u Ladislav Ilčić, f'isem il-Grupp ECR, dwar it-trażżin mill-gvern tal-protesti u ċ-ċittadini f'Kuba (B9-0443/2021).

II.   Il-każ ta' Ahmed Mansoor, difensur tad-drittijiet tal-bniedem, fl-Emirati Għarab Magħquda (2021/2873(RSP))

- Miguel Urbán Crespo, f'isem il-Grupp The Left, dwar il-każ ta' Ahmed Mansoor, difensur tad-drittijiet tal-bniedem, fl-Emirati Għarab Magħquda (B9-0434/2021);

- Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Jakop G. Dalunde, Francisco Guerreiro, Ignazio Corrao, Erik Marquardt, Mounir Satouri, Saskia Bricmont u Tineke Strik, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-każ ta' Ahmed Mansoor, difensur tad-drittijiet tal-bniedem, fl-Emirati Għarab Magħquda (B9-0435/2021);

- Thierry Mariani, Jérôme Rivière u Susanna Ceccardi, f'isem il-Grupp ID, dwar il-każ ta' Ahmed Mansoor, difensur tad-drittijiet tal-bniedem, fl-Emirati Għarab Magħquda (B9-0437/2021);

- Pedro Marques u Andrea Cozzolino, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-każ ta' Ahmed Mansoor, difensur tad-drittijiet tal-bniedem, fl-Emirati Għarab Magħquda (B9-0440/2021);

- Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, Inma Rodríguez Piñero, Nicolae Ştefănuță u Ramona Strugariu, f'isem il-Grupp Renew, dwar il-każ ta' Ahmed Mansoor, difensur tad-drittijiet tal-bniedem, fl-Emirati Għarab Magħquda (B9-0442/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Elżbieta Rafalska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Carlo Fidanza u Ladislav Ilčić, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-każ ta' Ahmed Mansoor, difensur tad-drittijiet tal-bniedem, fl-Emirati Għarab Magħquda (B9-0456/2021);

- Željana Zovko, Krzysztof Hetman, Isabel Wiseler Lima, Michael Gahler, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere u Seán Kelly, f'isem il-Grupp PPE, dwar il-każ ta' Ahmed Mansoor, difensur tad-drittijiet tal-bniedem, fl-Emirati Għarab Magħquda (B9-0457/2021).

III.   Is-sitwazzjoni fil-kamp tar-rifuġjati ta' Kakuma fil-Kenja (2021/2874(RSP))

- Marisa Matias, f'isem il-Grupp The Left, dwar is-sitwazzjoni fil-kamp tar-rifuġjati ta' Kakuma fil-Kenja (B9-0444/2021);

- Pierrette Herzberger Fofana, Alviina Alametsä, Caroline Roose, Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Piernicola Pedicini, Erik Marquardt, Michèle Rivasi u Tineke Strik, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fil-kamp tar-rifuġjati ta' Kakuma fil-Kenja (B9-0445/2021);

- Thierry Mariani u Jérôme Rivière, f'isem il-Grupp ID, dwar is-sitwazzjoni fil-kamp tar-rifuġjati ta' Kakuma fil-Kenja (B9-0446/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino u Maria Arena, f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fil-kamp tar-rifuġjati ta' Kakuma fil-Kenja (B9-0447/2021);

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu u Marie Pierre Vedrenne, f'isem il-Grupp Renew, dwar is-sitwazzjoni fil-kamp tar-rifuġjati ta' Kakuma fil-Kenja (B9-0448/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza u Ladislav Ilčić, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fil-kamp tar-rifuġjati ta' Kakuma fil-Kenja (B9-0452/2021);

- Željana Zovko, Isabel Wiseler Lima, Michael Gahler, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Seán Kelly u David McAllister, f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fil-kamp tar-rifuġjati ta' Kakuma fil-Kenja (B9-0454/2021).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 171 tar-Regoli ta' Proċedura.


20. Atti delegati (Artikolu 111(2) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati ntbagħtu lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2020/692 fir-rigward tar-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali għad-dħul fl-Unjoni ta' prodotti li joriġinaw mill-annimali li jinsabu fi prodotti komposti (C(2021)04298 - 2021/2820(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Lulju 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI, ENVI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II, III u IV tar-Regolament (UE) 2019/1009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill bl-għan li jiżdiedu l-materjali ta’ piroliżi u ta' gassifikazzjoni bħala kategorija ta' materjal komponent fil-prodotti fertilizzanti tal-UE (C(2021)04764 - 2021/2819(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Lulju 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO, ENVI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), AGRI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Direttiva Delegata tal-Kummissjoni li temenda d-Direttiva 2014/45/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-aġġornament ta' ċerti nominazzjonijiet tal-kategorija ta' vetturi u ż-żieda tal-eCall mal-lista tal-elementi ta' test, il-metodi, ir-raġunijiet għal falliment u l-valutazzjoni tan-nuqqasijiet fl-Anness I u fl-Anness III ta' dik id-Direttiva (C(2021)04992 - 2021/2812(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tad-9 ta' Lulju 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2021/947 li jistabbilixxi l-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali - Ewropa Globali, li jemenda u jħassar id-Deċiżjoni 466/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE) 2017/1601 u r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 480/2009 (C(2021)04999 - 2021/2813(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-12 ta' Lulju 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: AFET, DEVE, BUDG (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (UE) 2018/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti għaż-żamma tar-rekords għall-operaturi fil-produzzjoni organika (C(2021)05001 - 2021/2814(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-12 ta' Lulju 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) 2018/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-kriterji għar-rikonoxximent ta' awtoritajiet ta' kontroll u korpi ta' kontroll li huma kompetenti biex iwettqu kontrolli fuq prodotti organiċi f’pajjiżi terzi, u għall-irtirar tar-rikonoxximent tagħhom (C(2021)05010 - 2021/2817(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Lulju 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar l-operat tal-portal tal-internet, skont l-Artikolu 49(6) tar-Regolament (UE) 2019/817 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (C(2021)05050 - 2021/2862(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-23 ta' Awwissu 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar l-operat tal-portal tal-internet, skont l-Artikolu 49(6) tar-Regolament (UE) 2019/818 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (C(2021)05051 - 2021/2863(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-23 ta' Awwissu 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2018/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill bir-rekwiżiti proċedurali għar-rikonoxximent tal-awtoritajiet ta' kontroll u l-korpi ta' kontroll li huma kompetenti biex iwettqu l-kontrolli fuq operaturi u gruppi ta' operaturi ċċertifikati organiċi u fuq il-prodotti organiċi f'pajjiżi terzi u bir-regoli dwar is-superviżjoni u l-kontrolli tagħhom u azzjonijiet oħra li għandhom jitwettqu minn dawk l-awtoritajiet ta' kontroll u l-korpi ta' kontroll (C(2021)05100 - 2021/2818(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Lulju 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jispeċifika l-kriterji biex jiġi stabbilit meta attività għandha titqies bħala anċillari għan-negozju ewlieni fil-livell ta' grupp (C(2021)05115 - 2021/2826(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Lulju 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2020/692 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-regoli għad-dħul fl-Unjoni, u l-moviment u l-immaniġġjar wara d-dħul ta' konsenji ta' ċerti annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali (C(2021)05121 - 2021/2824(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-14 ta' Lulju 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI, ENVI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2019/2152 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jispeċifika iktar x'inhuma d-dettalji dwar l-informazzjoni statistika li għandha tiġi pprovduta mill-awtoritajiet tat-taxxa u doganali u li jemenda l-Annessi V u VI tiegħu (C(2021)05160 - 2021/2822(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Lulju 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 576/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-regoli dwar il-movimenti mhux kummerċjali tal-għasafar domestiċi fi Stat Membru minn territorju jew minn pajjiż terz (C(2021)05167 - 2021/2823(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Lulju 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda u jikkoreġi r-Regolament Delegat (UE) 2020/688 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward tar-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali għall-movimenti fl-Unjoni ta' annimali terrestri u bajd għat-tifqis (C(2021)05168 - 2021/2821(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Lulju 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI, ENVI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2021/523 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jistabbilixxi elementi addizzjonali u regoli dettaljati għat-Tabella ta' Valutazzjoni tal-InvestEU (C(2021)05183 - 2021/2815(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-12 ta' Lulju 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG, ECON, ENVI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), ITRE (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), TRAN (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2019/1700 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jispeċifika l-għadd u t-titoli tal-varjabbli għall-użu tad-dominju tal-istatistika dwar it-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni għas-sena ta' referenza 2022 (C(2021)05263 - 2021/2843(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-23 ta' Awwissu 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: EMPL

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 95/93 fir-rigward tal-estensjoni ta' miżuri għall-eżenzjoni temporanja mir-regoli dwar l-użu tas-slots minħabba l-kriżi tal-COVID-19 (C(2021)05402 - 2021/2848(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-23 ta' Awwissu 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 fir-rigward ta' ċerti dispożizzjonijiet relatati mal-oriġini tal-oġġetti (C(2021)05579 - 2021/2844(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-23 ta' Awwissu 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 fir-rigward tal-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni fis-settur tal-frott u l-ħaxix (C(2021)05584 - 2021/2842(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-23 ta' Awwissu 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness I tar-Regolament (UE) 2019/631 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill sabiex iqis l-evoluzzjoni tal-massa tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri rreġistrati fl-2017, l-2018 u l-2019 (C(2021)05744 - 2021/2858(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-23 ta' Awwissu 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2018/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jistabbilixxi l-pjattaforma għall-iżvilupp rinnovabbli tal-Unjoni (C(2021)05752 - 2021/2849(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-23 ta' Awwissu 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2019/2034 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-kriterji biex ċerti ditti tal-investiment jiġu soġġetti għar-rekwiżiti tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (C(2021)05780 - 2021/2847(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-23 ta' Awwissu 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Direttiva Delegata tal-Kummissjoni li temenda, għall-finijiet ta' adattament għall-progress xjentifiku u tekniku, l-Anness IV tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-eżenzjoni għall-użu tal-ftalat tal-bis(2-etileżil) (DEHP), il-butilbenżilftalat (BBP), id-dibutilftalat (DBP) u d-diisobutilftalat (DIBP) fi spare parts irkuprati minn u użati għat-tiswija jew għar-rinnovazzjoni ta' apparat mediku (C(2021)05866 - 2021/2859(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-23 ta' Awwissu 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Direttiva Delegata tal-Kummissjoni li temenda, għall-finijiet tal-adattament għall-progress xjentifiku u tekniku, l-Anness IV tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' eżenzjoni għall-użu tal-ftalat bis(2-etileżil) (DEHP) f'komponenti tal-plastik li jinsabu fil-kojls tad-ditekter tal-Immaġni bir-Reżonanza Manjetika (MRI) (C(2021)05867 - 2021/2860(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-23 ta' Awwissu 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Direttiva Delegata tal-Kummissjoni li temenda, għall-finijiet tal-adattament għall-progress xjentifiku u tekniku, l-Anness IV tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' eżenzjoni għall-użu tal-ftalat tal-bis(2-etileżil) (DEHP) f'elettrodi selettivi għall-joni biex janalizzaw il-fluwidi tal-ġisem tal-bniedem u/jew il-fluwidi tad-dijalisat (C(2021)05868 - 2021/2861(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-23 ta' Awwissu 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2021/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi, is-Sajd u l-Akkwakultura u li jemenda r-Regolament (UE) 2017/1004 billi jistabbilixxi l-kriterji għall-kalkolu tal-ispejjeż addizzjonali li jġarrbu l-operaturi mis-sajd, mit-trobbija, mill-ipproċessar u mill-kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura fir-reġjuni ultraperifiċi (C(2021)05909 - 2021/2852(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-23 ta' Awwissu 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: PECH

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jikkoreġi l-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (C(2021)05932 - 2021/2845(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-23 ta' Awwissu 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI, IMCO (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2019/2034 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-klassijiet ta' strumenti li jirriflettu b'mod adegwat il-kwalità tal-kreditu tad-ditta tal-investiment bħala negozju avvjat u arranġamenti alternattivi possibbli li huma xierqa sabiex jintużaw għall-finijiet ta' rimunerazzjoni varjabbli (C(2021)05948 - 2021/2850(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-23 ta' Awwissu 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2019/2034 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw kriterji xierqa biex jiġu identifikati kategoriji ta' persunal li l-attivitajiet professjonali tagħhom għandhom impatt materjali fuq il-profil tar-riskju ta' ditta tal-investiment jew tal-assi li timmaniġġa (C(2021)05949 - 2021/2857(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-23 ta' Awwissu 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) 2019/1241 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' miżuri tekniċi għal ċertu sajd demersali u pelaġiku fil-Baħar Ċeltiku, fil-Baħar Irlandiż u fil-Punent tal-Iskozja (C(2021)06042 - 2021/2846(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-23 ta' Awwissu 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: PECH

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2020/2014 li jispeċifika d-dettalji tal-implimentazzjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art għal ċertu sajd fil-Baħar tat-Tramuntana għall-perjodu 2021-2023 (C(2021)06089 - 2021/2851(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-23 ta' Awwissu 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: PECH

- Deċiżjoni Delegata tal-Kummissjoni li temenda l-Anness V tad-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-prova ta' kwalifiki formali u t-titoli tal-korsijiet tat-taħriġ (C(2021)06111 - 2021/2864(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-25 ta' Awwissu 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda u jikkoreġi r-Regolament Delegat (UE) 2020/2015 u li jispeċifika d-dettalji tal-implimentazzjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art għal ċertu sajd fl-Ilmijiet tal-Punent għall-perjodu 2021-2023 (C(2021)06160 - 2021/2854(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-25 ta' Awwissu 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: PECH

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istabbiliment ta' eżenzjoni de minimis għall-obbligu ta' ħatt l-art għal ċertu sajd demersali fil-Baħar Adrijatiku u tax-Xlokk tal-Mediterran (C(2021)06163 - 2021/2856(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-25 ta' Awwissu 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: PECH

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jistabbilixxi pjan għall-iskartar għas-sajd tal-barbuni imperjali fil-Baħar l-Iswed (C(2021)06165 - 2021/2853(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-25 ta' Awwissu 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: PECH

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2019/1022 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward id-dettalji tal-implimentazzjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art għal ċerti stokkijiet tal-ħut tal-qiegħ fil-Punent tal-Baħar Mediterran għall-perjodu 2022-2024 (C(2021)06175 - 2021/2855(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-25 ta' Awwissu 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: PECH

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2020/760 fir-rigward tal-ġestjoni u l-kwantitajiet ta' ċerti kwoti tariffarji għall-Arġentina u li jikkoreġi dak ir-Regolament fir-rigward tad-dispożizzjonijiet tranżitorji tiegħu (C(2021)06181 - 2021/2866(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-31 ta' Awwissu 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Deċiżjoni Delegata tal-Kummissjoni li tissupplimenta d-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-regoli għall-kalkolu u għall-verifika tal-piż tal-materjali jew tas-sustanzi li jitneħħew wara operazzjoni ta' separazzjoni u li ma jkunux sussegwentement riċiklati, abbażi tar-rati medji ta' telf għal skart isseparat (C(2021)06295 - 2021/2865(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-31 ta' Awwissu 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-istandards tekniċi regolatorji stabbiliti fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/653 dwar il-metodoloġija sottostanti u l-preżentazzjoni tax-xenarji tal-prestazzjoni, il-preżentazzjoni tal-kostijiet u l-metodoloġija għall-kalkolu tal-indikaturi sommarji tal-kostijiet, il-preżentazzjoni u l-kontenut tal-informazzjoni dwar il-prestazzjoni fil-passat u l-preżentazzjoni tal-kostijiet tal-prodotti aggregati ta' investiment għall-konsumaturi bbażati fuq l-assigurazzjoni (PRIIPs) li joffru firxa ta' opzjonijiet għall-investiment u jallinjaw l-arranġament tranżizzjonali għall-manifatturi tal-PRIIP li joffru unitajiet ta' fondi msemmija fl-Artikolu 32 tar-Regolament (UE) Nru 1286/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill bħala opzjonijiet ta' investiment sottostanti b'arranġament tranżitorju estiż stabbilit f'dan l-Artikolu (C(2021)06325 - 2021/2871(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-7 ta' Settembru 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/592 dwar ċerti derogi temporanji tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex jiġi indirizzat it-tfixkil fis-suq fis-settur tal-inbid ikkawżat mill-pandemija tal-COVID-19 u l-perjodu ta' applikazzjoni (C(2021)06588 - 2021/2882(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Settembru 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2020/884 fir-rigward ta derogi mir-Regolament Delegat (UE) 2016/1149 biex tiġi indirizzata l-kriżi ikkawżata mill-pandemija tal-COVID-19 fis-settur tal-inbid, u li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2016/1149 (C(2021)06589 - 2021/2883(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Settembru 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

Abbozzi ta' atti delegati li għalihom it-terminu għall-oġġezzjonijiet ġie prorogat:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2019/6 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jistabbilixxi l-kriterji għad-deżinjazzjoni tal-antimikrobiċi li għandhom jiġu riżervati għat-trattament ta' ċerti infezzjonijiet fil-bnedmin C(2021)03552 - 2021/2718(DEA)

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-26 ta' Mejju 2021

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahrejn fuq talba tal-Parlament Ewropew.

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2019/2144 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jistabbilixxi regoli dettaljati dwar il-proċeduri ta' ttestjar speċifiċi u r-rekwiżiti tekniċi għall-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur fir-rigward tas-sistemi tagħhom ta' assistenza intelliġenti tal-veloċità u għall-approvazzjoni tat-tip ta' dawk is-sistemi bħala unitajiet tekniċi separati u li jemenda l-Anness II ta' dak ir-Regolament C(2021)04455 - 2021/2774(DEA)

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-25 ta' Ġunju 2021

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahrejn fuq talba tal-Parlament Ewropew

irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO


21. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 112 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwi għal 6-benżiladenina u aminopyralid f’ċerti prodotti jew fuqhom (D070140/05 - 2021/2841(RPS) - skadenza: 6 ta' Ottubru 2021)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II, III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-livelli massimi ta' residwi għal amisulbrom, flubendiamide, meptyldinocap, metaflumizone u propineb f'ċerti prodotti jew fuqhom (D070306/05 - 2021/2837(RPS) - skadenza: 5 ta' Ottubru 2021)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwi għal imidacloprid f’ċerti prodotti jew fuqhom (D071924/04 - 2021/2839(RPS) - skadenza: 11 ta' Ottubru 2021)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi l-kriterji tal-Ekotikketta tal-UE għall-prodotti kożmetiċi u għall-prodotti għall-kura tal-annimali (D073071/03 - 2021/2808(RPS) - skadenza: 9 ta' Ottubru 2021)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li temenda d-Deċiżjoni 2014/312/UE li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta tal-UE għaż-żebgħa u l-verniċ ta’ barra u ta’ ġewwa (D073072/03 - 2021/2809(RPS) - skadenza: 9 ta' Ottubru 2021)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2017/175 fir-rigward tal-perjodu ta’ validità tal-kriterji tal-Ekotikketta tal-UE għall-akkomodazzjoni turistika u r-rekwiżiti ta’ valutazzjoni u verifika relatati (D073073/03 - 2021/2807(RPS) - skadenza: 9 ta' Ottubru 2021)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar id-dokument ta’ referenza settorjali dwar l-aqwa prattiki ta’ ġestjoni ambjentali, indikaturi tal-prestazzjoni ambjentali u parametri referenzjarji ta’ eċċellenza għas-settur tal-manifattura tal-prodotti tal-metall fabbrikat għall-finijiet tar-Regolament (KE) Nru 1221/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (D073519/01 - 2021/2811(RPS) - skadenza: 10 ta' Ottubru 2021)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar id-dokument ta’ referenza settorjali dwar l-aqwa prattiki ta’ ġestjoni ambjentali, l-indikaturi ta’ prestazzjoni ambjentali u l-parametri referenzjarji ta’ eċċellenza għas-settur tas-servizzi tat-telekomunikazzjoni u tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICT) għall-finijiet tar-Regolament (KE) Nru 1221/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (D073520/01 - 2021/2810(RPS) - skadenza: 10 ta' Ottubru 2021)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II, III u V tar-Regolament (KE) Nru 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-użu ta' ċerti sustanzi kklassifikati bħala karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni fil-prodotti kożmetiċi (D073715/01 - 2021/2803(RPS) - skadenza: 8 ta' Ottubru 2021)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda ċerti Annessi tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 fir-rigward tar-rekwiżiti għat-tqegħid fis-suq ta' ċerti prodotti tal-insetti u l-adattament ta' metodu ta' konteniment (D073858/02 - 2021/2804(RPS) - skadenza: 9 ta' Ottubru 2021)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II, III u IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwu għall-acibenzolar-S-methyl, l-estratt milwiem miż-żerriegħa ġerminata tal-Lupinus albus ħelu, l-azoxystrobin, il-clopyralid, is-cyflufenamid, il-fludioxonil, il-fluopyram, il-fosetyl, il-metazachlor, l-oxathiapiprolin, it-tebufenozide u t-thiabendazole f'ċerti prodotti jew fuqhom (D073921/03 - 2021/2834(RPS) - skadenza: 28 ta' Settembru 2021)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-limiti massimi ta' residwi għall-bentazone fil-fażola bil-miżwed (D073927/03 - 2021/2835(RPS) - skadenza: 30 ta' Settembru 2021)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-limiti massimi ta' residwi għas-cyprodinil fil-mirtilli, il-cranberries, il-passolina u r-ribes (D073959/03 - 2021/2836(RPS) - skadenza: 3 ta' Ottubru 2021)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwi għal flupyradifurone u l-aċidu difluworoaċetiku f'ċerti prodotti jew fuqhom (D073965/03 - 2021/2838(RPS) - skadenza: 10 ta' Ottubru 2021)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-weraq tar-ravanell (D073968/03 - 2021/2831(RPS) - skadenza: 27 ta' Settembru 2021)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jikkoreġi r-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-limiti massimi ta' residwi għat-terbuthylazine f'ċerti prodotti jew fuqhom (D073969/04 - 2021/2830(RPS) - skadenza: 27 ta' Settembru 2021)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1881/2006 fir-rigward tal-livelli massimi tal-alkalojdi tal-loppju f'ċerti oġġetti tal-ikel (D074084/03 - 2021/2884(RPS) - skadenza: 27 ta' Ottubru 2021)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: AGRI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-inklużjoni ta' 4-ammino-5-(3-(isopropilammina)-2,2-dimetil-3ossopropossi)-2-metilkwinolina-3-aċidu karbossiliku fil-lista tal-Unjoni ta' sustanzi aromatizzanti (D074174/03 - 2021/2832(RPS) - skadenza: 29 ta' Settembru 2021)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwi għall-klorantraniliprol fil-bus u l-ħemes (D074197/03 - 2021/2840(RPS) - skadenza: 12 ta' Ottubru 2021)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi XIV u XV tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 fir-rigward tal-importazzjonijiet fl-Unjoni u t-tranżitu minnha ta' prodotti sekondarji tal-annimali u ta' prodotti derivati (D074446/02 - 2021/2806(RPS) - skadenza: 9 ta' Ottubru 2021)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-inklużjoni ta' 2-(4-metilfenossi)-N-(1H-pirażol-3-il)-N-(tijofen-2-ilmetil) aċetammid fil-lista tal-Unjoni ta' aromatizzanti (D074514/02 - 2021/2833(RPS) - skadenza: 29 ta' Settembru 2021)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-użu tal-Methyl-N-methylanthranilate fi prodotti kożmetiċi (D074549/01 - 2021/2799(RPS) - skadenza: 7 ta' Ottubru 2021)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-Istandard Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju 17 (D074944/01 - 2021/2828(RPS) - skadenza: 22 ta' Ottubru 2021)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON
opinjoni: JURI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)


22. Tressiq ta' dokumenti

Tressqu d-dokumenti segwenti:

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 16/2021 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (N9-0054/2021 - C9-0356/2021 - 2021/2172(GBD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 17/2021 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (N9-0055/2021 - C9-0357/2021 - 2021/2173(GBD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 18/2021 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (N9-0056/2021 - C9-0358/2021 - 2021/2174(GBD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG


23. Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji

Skont l-Artikolu 29(1) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova t-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet ta' INF 7/2021, INF 8/2021 - Taqsima VI - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew.

Skont l-Artikolu 31(1) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova t-trasferiment ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea DEC 15/2021 - Taqsima III - Il-Kummissjoni.

Skont l-Artikolu 31(6) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea ddeċieda li japprova t-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea DEC 13/2021, DEC 14/2021 - Taqsima III - Il-Kummissjoni.

Skont l-Artikolu 31(6) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea ddeċieda li japprova t-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet ta' DEC 1/2021 - Taqsima VII - Il-Kumitat tar-Reġjuni.


24. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-internet tal-Parlament.

B'mod eċċezzjonali ġew aċċettati spjegazzjonijiet tal-vot ta' tul massimu ta' 400 kelma.


25. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jinsabu fid-dokument “Riżultati tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet”, anness mal-Minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament. Huma indikati għal skopijiet ta' informazzjoni biss u ma jbiddlu bl-ebda mod ir-riżultat tal-votazzjoni kif imħabbra fil-plenarja.

Id-dokument jiġi aġġornat regolarment tul perjodu massimu ta' ġimagħtejn wara s-sessjoni parzjali.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-lista tal-korrezzjonijiet għall-voti u tal-intenzjonijiet tal-vot tingħalaq sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


26. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 696.160/OJJE).


27. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.54.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitto Raffaele, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Skużati:

Joveva Irena, Kokalari Arba, de la Pisa Carrión Margarita, Von Cramon-Taubadel Viola

Minħabba raġunijiet marbuta mal-pandemija tal-COVID-19, ġiet stabbilita sistema ta' votazzjoni mill-bogħod (ara d-Deċiżjoni tal-Bureau tal-20 ta' Marzu 2020 li tikkompleta d-deċiżjoni tiegħu tat-3 ta' Mejju 2004 rigward ir-regoli dwar il-votazzjonijiet). L-ismijiet tal-Membri li ħadu sehem fil-votazzjoni jinsabu fid-dokument "Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet", anness mal-Minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament.

Aġġornata l-aħħar: 12 ta' Jannar 2022Avviż legali - Politika tal-privatezza