Index 
Proces-verbal
XML 248kPDF 360kWORD 90k
Miercuri, 15 septembrie 2021 - Strasbourg
1.Deschiderea lucrărilor ședinței
 2.Starea Uniunii (dezbatere)
 3.Planuri și măsuri de accelerare a tranziției către inovare fără folosirea animalelor în cercetare, testele de reglementare și educație (propuneri de rezoluție depuse)
 4.Prima sesiune de votare
 5.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 71 din Regulamentul de procedură) (măsuri subsecvente)
 6.Starea Uniunii (continuarea dezbaterii)
 7.Reluarea ședinței
 8.Punerea în aplicare a cerințelor UE privind schimbul de informații fiscale (dezbatere)
 9.Scandalul legat de programul spion Pegasus (dezbatere)
 10.Libertatea mass-mediei și deteriorarea în continuare a statului de drept în Polonia (dezbatere)
 11.Identificarea violenței de gen ca un nou domeniu al criminalității enumerat la articolul 83 alineatul (1) din TFUE (dezbatere)
 12.Anunțarea rezultatelor votului
 13.Identificarea violenței de gen ca un nou domeniu al criminalității enumerat la articolul 83 alineatul (1) din TFUE (continuarea dezbaterii)
 14.Reluarea ședinței
 15.A doua sesiune de votare
 16.Reluarea ședinței
 17.Contribuția UE la transformarea sistemelor alimentare globale în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă (dezbatere)
 18.Contracararea consecințelor sociale negative ale pandemiei de COVID-19 (dezbatere)
 19.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 20.Acte delegate [articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]
 21.Măsuri de punere în aplicare (articolul 112 din Regulamentul de procedură)
 22.Depunere de documente
 23.Transferuri de credite și decizii bugetare
 24.Explicații privind votul
 25.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 26.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 27.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Roberta METSOLA
Vicepreședintă

1. Deschiderea lucrărilor ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.04.


2. Starea Uniunii (dezbatere)

Declarația Președintei Comisiei: Starea Uniunii (2021/2763(RSP))

Ursula von der Leyen (președinta Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Dacian Cioloş, în numele Grupului Renew, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Jörg Meuthen, în numele Grupului ID, Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR, Martin Schirdewan, în numele Grupului The Left, și Tiziana Beghin, neafiliată.

A intervenit Anže Logar (președintele în exercițiu al Consiliului).

A intervenit Daniel Caspary.

A PREZIDAT: Pedro SILVA PEREIRA
Vicepreședinte

Au intervenit Simona Bonafè, Malik Azmani, Jordi Solé, Nicolas Bay, Beata Szydło, Sira Rego, Tamás Deutsch, Andrzej Halicki, Pedro Marques, Stéphane Séjourné, Anna Cavazzini, Jaak Madison, Jorge Buxadé Villalba, Nikolaj Villumsen, Kostas Papadakis, Siegfried Mureşan, Heléne Fritzon, Luis Garicano, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Zdzisław Krasnodębski, Malin Björk, Márton Gyöngyösi, Dolors Montserrat, Biljana Borzan, Michal Šimečka, Salima Yenbou, Gerolf Annemans, Geert Bourgeois, João Pimenta Lopes, Clara Ponsatí Obiols și François-Xavier Bellamy.

A PREZIDAT: Roberta METSOLA
Vicepreședintă

Au intervenit Marek Belka, Dita Charanzová, Bas Eickhout, Peter Kofod, Carlo Fidanza, Dimitrios Papadimoulis, Martin Sonneborn, Eva Maydell, Eric Andrieu, Nicola Beer, Sylwia Spurek, Marco Zanni, Angel Dzhambazki, Mislav Kolakušić, Paulo Rangel, Sergei Stanishev, Sophia in 't Veld, Sven Giegold, Cristian Terheş, Dorien Rookmaker, Esther de Lange, Brando Benifei, Hilde Vautmans, Luděk Niedermayer, Javier Moreno Sánchez, Benoît Lutgen, Jens Geier, Karlo Ressler, Agnes Jongerius, Seán Kelly și Robert Biedroń.

(Continuarea dezbaterii: punctul 6 al PV din 15.9.2021)


3. Planuri și măsuri de accelerare a tranziției către inovare fără folosirea animalelor în cercetare, testele de reglementare și educație (propuneri de rezoluție depuse)

Declarație a Comisiei: Planuri și măsuri de accelerare a tranziției către inovare fără folosirea animalelor în cercetare, testele de reglementare și educație (2021/2784(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 8 iulie 2021 (punctul 15 al PV din 8.7.2021)

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

- Mohammed Chahim, Paolo De Castro și Jytte Guteland, în numele Grupului S&D, referitoare la planuri și măsuri de accelerare a tranziției către inovare fără folosirea animalelor în cercetare, testele de reglementare și educație (2021/2784(RSP)) (B9-0425/2021);

- Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la planuri și măsuri de accelerare a tranziției către inovare fără folosirea animalelor în cercetare, în testele de reglementare și în educație (2021/2784(RSP)) (B9-0426/2021);

- Anja Hazekamp, în numele Grupului The Left, referitoare la planul de acțiune coordonat la nivelul Uniunii menit să înlesnească tranziția către inovare fără folosirea animalelor în cercetare, testele de reglementare și educație (2021/2784(RSP)) (B9-0427/2021);

- Tilly Metz, Caroline Roose, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Sylwia Spurek, Thomas Waitz și Sarah Wiener, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la planuri și măsuri de accelerare a tranziției către inovare fără folosirea animalelor în cercetare, testele de reglementare și educație (2021/2784(RSP)) (B9-0428/2021);

- Zbigniew Kuźmiuk, în numele Grupului ECR, referitoare la planul de acțiune coordonat la nivelul Uniunii menit să înlesnească tranziția către inovare fără folosirea animalelor în cercetare, testele de reglementare și educație (2021/2784(RSP)) (B9-0429/2021);

- Benoît Lutgen și Herbert Dorfmann, în numele Grupului PPE, referitoare la planuri și măsuri de accelerare a tranziției către inovare fără folosirea animalelor în cercetare, în testele de reglementare și în educație (2021/2784(RSP)) (B9-0432/2021).

Vot: punctul 4 al PV din 15.9.2021 (amendamente); punctul 15 al PV din 15.9.2021 (vot final).

Anunțarea rezultatelor votului: punctul 12 al PV din 15.9.2021 (amendamente); punctul 2 al PV din 16.9.2021 (vot final).


4. Prima sesiune de votare

Parlamentul a fost invitat să voteze prin vot unic cu privire la:

Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2021: rezerva de ajustare la Brexit
Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2021 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 - rezerva de ajustare la Brexit [10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021);

Prelungirea perioadei de valabilitate a certificatelor de siguranță și a licențelor întreprinderilor feroviare care operează în tunelul de sub Canalul Mânecii ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - TRAN.

Parlamentul a fost invitat să treacă la votul privind acordurile provizorii referitoare la:

Controalele oficiale efectuate asupra animalelor și produselor de origine animală pentru a asigura respectarea interdicției privind anumite utilizări ale antimicrobienelor ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificarea Regulamentului (UE) 2017/625 în ceea ce privește controalele oficiale efectuate asupra animalelor și produselor de origine animală exportate din țări terțe către Uniune pentru a asigura respectarea interdicției privind anumite utilizări ale antimicrobienelor [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Pascal Canfin (A9-0195/2021)
O primă sesiune de votare a avut loc la 24 iunie 2021 și chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură (punctul 18 al PV din 24.6.2021);

Rezerva de ajustare la Brexit ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea rezervei de ajustare la Brexit [COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Pascal Arimont (A9-0178/2021);

Directiva privind cartea albastră a UE ***I
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate [COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017).

Parlamentul a fost invitat să voteze cu privire la propunerea de respingere a poziției Consiliului:

Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) 2021–2027 ***II
Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA III) [06604/1/2021 - C9-0352/2021- 2018/0247(COD)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportori: Tonino Picula și Željana Zovko (A9-0266/2021).

Parlamentul a fost invitat să treacă la voturile finale privind:

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 851/2004 de creare a unui Centru European de prevenire și control al bolilor [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021);

Amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 1082/2013/UE [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021).

Parlamentul a fost invitat să treacă la votul amendamentelor la:

Obiecție prezentată în temeiul articolului 111 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: criterii pentru desemnarea antimicrobienelor care trebuie să fie rezervate pentru tratamentul anumitor infecții la oameni
Propunere de rezoluție depusă de Comisia ENVI în conformitate cu articolul 111 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 26 mai 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2019/6 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor pentru desemnarea antimicrobienelor care trebuie să fie rezervate pentru tratamentul anumitor infecții la oameni (C(2021)03552 - 2021/2718(DEA)) (B9-0424/2021) - Deputat responsabil: Martin Häusling;

O nouă strategie UE-China
Raport referitor la o nouă strategie UE-China [2021/2037(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Hilde Vautmans (A9-0252/2021);

Direcția relațiilor politice UE-Rusia
Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind direcția relațiilor politice dintre UE și Rusia [2021/2042(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre *
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

Condiții de muncă echitabile, drepturi și protecție socială pentru lucrătorii pe platforme online - noi forme de angajare legate de dezvoltarea digitală
Raport referitor la condiții de muncă echitabile, drepturi și protecție socială pentru lucrătorii pe platforme online - noi forme de angajare legate de dezvoltarea digitală [2019/2186(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Sylvie Brunet (A9-0257/2021);

Viitorii pescari
Raport referitor la viitorii pescari: atragerea unei noi generații de lucrători în industria pescuitului și crearea de locuri de muncă în comunitățile costiere [2019/2161(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Manuel Pizarro (A9-0230/2021);

Planuri și măsuri de accelerare a tranziției către inovare fără folosirea animalelor în cercetare, testele de reglementare și educație
Propunere comună de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură, înlocuind propunerile de rezoluție B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-0428/2021, B9-0429/2021 și B9-0432/2021, de către Benoît Lutgen și Herbert Dorfmann, în numele Grupului PPE, Mohammed Chahim, Paolo De Castro și Jytte Guteland, în numele Grupului S&D, Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew Europe, Tilly Metz, Martin Häusling și Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Zbigniew Kuźmiuk și Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, și Anja Hazekamp, în numele Grupului The Left, referitoare la planuri și măsuri de accelerare a tranziției către inovare fără folosirea animalelor în cercetare, testele de reglementare și educație (2021/2784(RSP)) (RC-B9-0425/2021).

Scrutinul va fi deschis până la 14.15.

S-a trecut la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la ora 19.00 (punctul 12 al PV din 15.9.2021).


5. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 71 din Regulamentul de procedură) (măsuri subsecvente)

Președinta a anunțat că nu a primit nicio cerere din partea unui număr de deputați sau din partea unuia sau a mai multor grupuri politice care să atingă cel puțin pragul mediu cu privire la deciziile de a iniția negocieri interinstituționale anunțate în procesul-verbal din luni, 13 septembrie 2021 (punctul 8 al PV din 13.9.2021).

Comisiile ITRE și ECON au putut deci începe negocierile după expirarea termenului menționat la articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.


6. Starea Uniunii (continuarea dezbaterii)

Declarația Președintei Comisiei: Starea Uniunii (2021/2763(RSP))

(Începerea dezbaterii: punctul 2 al PV din 15.9.2021)

A intervenit Lefteris Christoforou.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit Tonino Picula, Christophe Hansen, Carlos Zorrinho, Angelika Niebler, Victor Negrescu, Udo Bullmann, Juan Fernando López Aguilar și Josianne Cutajar.

A intervenit Ursula von der Leyen (președinta Comisiei).

Au intervenit Clara Ponsatí Obiols, Martin Schirdewan, Robert Roos, Jörg Meuthen, Philippe Lamberts, Dacian Cioloş, Iratxe García Pérez și Esteban González Pons.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată la 13.34.)


A PREZIDAT: Ewa KOPACZ
Vicepreședintă

7. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.00.


8. Punerea în aplicare a cerințelor UE privind schimbul de informații fiscale (dezbatere)

Raport referitor la punerea în aplicare a cerințelor UE privind schimbul de informații fiscale: progrese, lecții învățate și obstacole care trebuie depășite [2020/2046(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Sven Giegold (A9-0193/2021)

Sven Giegold și-a prezentat raportul.

A intervenit Paolo Gentiloni (membru al Comisiei).

Au intervenit Lídia Pereira, în numele Grupului PPE, Evelyn Regner, în numele Grupului S&D, Monica Semedo, în numele Grupului Renew, Gunnar Beck, în numele Grupului ID, Eugen Jurzyca, în numele Grupului ECR, José Gusmão, în numele Grupului The Left, Mislav Kolakušić, neafiliat, Luděk Niedermayer, Jonás Fernández, Martin Hlaváček, Hélène Laporte, Michiel Hoogeveen, Manon Aubry, Isabel Benjumea Benjumea, Paul Tang, Billy Kelleher, Angelo Ciocca, Andżelika Anna Możdżanowska, Othmar Karas, Aurore Lalucq, Gilles Boyer, Zbigniew Kuźmiuk și Marek Belka.

Au intervenit Paolo Gentiloni și Sven Giegold.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4 al PV din 16.9.2021 (amendamente); punctul 11 al PV din 16.9.2021 (vot final).

Anunțarea rezultatelor votului: punctul 8 al PV din 16.9.2021 (amendamente); punctul 15 al PV din 16.9.2021 (vot final).


9. Scandalul legat de programul spion Pegasus (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Scandalul legat de programul spion Pegasus (2021/2879(RSP))

Anže Logar (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Didier Reynders (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Sandra Kalniete, în numele Grupului PPE, Pierfrancesco Majorino, în numele Grupului S&D, Nathalie Loiseau, în numele Grupului Renew, Saskia Bricmont, în numele Grupului Verts/ALE, Gilles Lebreton, în numele Grupului ID, Assita Kanko, în numele Grupului ECR, Cornelia Ernst, în numele Grupului The Left, Márton Gyöngyösi, neafiliat, Vladimír Bilčík, Birgit Sippel, Bart Groothuis, Markéta Gregorová, Clara Ponsatí Obiols și Jeroen Lenaers.

A PREZIDAT: Dita CHARANZOVÁ
Vicepreședintă

Au intervenit Raphaël Glucksmann, Sophia in 't Veld, Hannah Neumann, Tamás Deutsch, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Petar Vitanov, Maite Pagazaurtundúa, Diana Riba i Giner, Andreas Schieder, Moritz Körner, Patrick Breyer, Marina Kaljurand, Sandro Gozi, Gwendoline Delbos-Corfield, Nacho Sánchez Amor și Anna Júlia Donáth.

Au intervenit Didier Reynders și Anže Logar.

Dezbaterea s-a încheiat.


10. Libertatea mass-mediei și deteriorarea în continuare a statului de drept în Polonia (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Libertatea mass-mediei și deteriorarea în continuare a statului de drept în Polonia (2021/2880(RSP))

Anže Logar (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Věra Jourová (vicepreședintă a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Juan Fernando López Aguilar, în numele Grupului S&D, Michal Šimečka, în numele Grupului Renew, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, Nicolaus Fest, în numele Grupului ID, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Konstantinos Arvanitis, în numele Grupului The Left, Mislav Kolakušić, neafiliat, Andrzej Halicki, Katarina Barley, Laurence Farreng, Sylwia Spurek, Gunnar Beck, Joachim Stanisław Brudziński, Niyazi Kizilyürek, Antoni Comín i Oliveres, Jeroen Lenaers, Łukasz Kohut, Sophia in 't Veld, Salima Yenbou, Patryk Jaki, Balázs Hidvéghi, Vladimír Bilčík, Leszek Miller, Ramona Strugariu și Daniel Freund.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit Nicola Procaccini, Isabel Wiseler-Lima, Evin Incir, Moritz Körner, Beata Mazurek, Siegfried Mureşan, Tom Vandenkendelaere, Pernille Weiss și Magdalena Adamowicz.

Au intervenit Didier Reynders (membru al Comisiei) și Anže Logar.

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

- Roberta Metsola și Jeroen Lenaers, în numele Grupului PPE, Juan Fernando López Aguilar, Simona Bonafè, Marek Belka, Birgit Sippel, Katarina Barley, Leszek Miller, Robert Biedroń, Łukasz Kohut, Włodzimierz Cimoszewicz, Sylvie Guillaume, Marc Angel, Domènec Ruiz Devesa, Evin Incir și Cyrus Engerer, în numele Grupului S&D, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache și Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew Europe, Terry Reintke, Sylwia Spurek, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos Corfield, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Kim Van Sparrentak, Monika Vana, Tilly Metz, Reinhard Bütikofer, Salima Yenbou, Anna Cavazzini, Ernest Urtasun, Alexandra Geese și Daniel Freund, în numele Grupului Verts/ALE, și Konstantinos Arvanitis, în numele Grupului The Left, referitoare la libertatea mass-mediei și deteriorarea în continuare a statului de drept în Polonia (2021/2880(RSP)) (B9-0461/2021);

- Jadwiga Wiśniewska, Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Adam Bielan, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Ladislav Ilčić, Patryk Jaki, Krzysztof Jurgiel, Karol Karski, Beata Kempa, Izabela Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Antoni Legutko, Beata Mazurek, Tomasz Piotr Poręba, Nicola Procaccini, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz Wolski, Beata Szydło, Dominik Tarczyński, Hermann Tertsch, Grzegorz Tobiszowski, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Kosma Złotowski, Raffaele Stancanelli și Anna Zalewska, în numele Grupului ECR, referitoare la libertatea media și continuarea deteriorării statului de drept în Polonia (2021/2880(RSP)) (B9-0463/2021).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4 al PV din 16.9.2021 (amendamente); punctul 11 al PV din 16.9.2021 (vot final).

Anunțarea rezultatelor votului: punctul 8 al PV din 16.9.2021 (amendamente); punctul 15 al PV din 16.9.2021 (vot final).


11. Identificarea violenței de gen ca un nou domeniu al criminalității enumerat la articolul 83 alineatul (1) din TFUE (dezbatere)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind identificarea violenței de gen ca un nou domeniu al criminalității enumerat la articolul 83 alineatul (1) din TFUE [2021/2035(INL)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne - Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen. Raportoare: Malin Björk și Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

Malin Björk și Diana Riba i Giner și-au prezentat raportul.

A intervenit Helena Dalli (membră a Comisiei).

Au intervenit Cindy Franssen, în numele Grupului PPE, Evin Incir, în numele Grupului S&D, Yana Toom, în numele Grupului Renew, Gwendoline Delbos-Corfield, în numele Grupului Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Eugenia Rodríguez Palop, în numele Grupului The Left, Laura Ferrara, neafiliată, Maria Walsh, Pina Picierno, Chrysoula Zacharopoulou, Sylwia Spurek și Virginie Joron.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

(Continuarea dezbaterii: punctul 13 al PV din 15.9.2021)


12. Anunțarea rezultatelor votului

Președinta a citit rezultatele votării:

Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2021: rezerva de ajustare la Brexit
Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2021 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 - rezerva de ajustare la Brexit [10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2021)0370)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 8)

Poziția Consiliului a fost așadar aprobată.

Bugetul retificativ nr. 3/2021 a fost adoptat definitiv.

Prelungirea perioadei de valabilitate a certificatelor de siguranță și a licențelor întreprinderilor feroviare care operează în tunelul de sub Canalul Mânecii ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - TRAN

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2021)0371)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 9)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Controalele oficiale efectuate asupra animalelor și produselor de origine animală pentru a asigura respectarea interdicției privind anumite utilizări ale antimicrobienelor ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificarea Regulamentului (UE) 2017/625 în ceea ce privește controalele oficiale efectuate asupra animalelor și produselor de origine animală exportate din țări terțe către Uniune pentru a asigura respectarea interdicției privind anumite utilizări ale antimicrobienelor [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

(Majoritate simplă)

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P9_TA(2021)0372)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 10)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Rezerva de ajustare la Brexit ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea rezervei de ajustare la Brexit [COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

(Majoritate simplă)

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P9_TA(2021)0373)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 11)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Directiva privind cartea albastră a UE ***I
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate [COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P9_TA(2021)0374)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 12)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) 2021–2027 ***II
Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA III) [06604/1/2021 - C9-0352/2021- 2018/0247(COD)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportori: Tonino Picula și Željana Zovko (A9-0266/2021)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul necesară pentru modificarea sau respingerea poziției Consiliului)

PROPUNERE DE RESPINGERE A POZIȚIEI CONSILIULUI

Respins

Poziția Consiliului este așadar considerată aprobată.
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 13)

Actul propus a fost astfel adoptat. (P9_TA(2021)0375)

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 851/2004 de creare a unui Centru European de prevenire și control al bolilor [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat așa cum a fost modificat (P9_TA(2021)0376)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 14)

CERERE DE RETRIMITERE ÎN COMISIE

Aprobat prin AN (604 pentru, 82 împotrivă, 9 abțineri)

Amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 1082/2013/UE [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat așa cum a fost modificat (P9_TA(2021)0377)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 15)

CERERE DE RETRIMITERE ÎN COMISIE

Aprobat prin AN (604 pentru, 84 împotrivă, 7 abțineri)

Obiecție prezentată în temeiul articolului 111 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: criterii pentru desemnarea antimicrobienelor care trebuie să fie rezervate pentru tratamentul anumitor infecții la oameni
Propunere de rezoluție B9-0424/2021

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 20)

O nouă strategie UE-China
Raport referitor la o nouă strategie UE-China [2021/2037(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0382)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 21)

Direcția relațiilor politice UE-Rusia
Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind direcția relațiilor politice dintre UE și Rusia [2021/2042(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0383)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 22)

Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre *
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0384)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 23)

Condiții de muncă echitabile, drepturi și protecție socială pentru lucrătorii pe platforme online - noi forme de angajare legate de dezvoltarea digitală
Raport referitor la condiții de muncă echitabile, drepturi și protecție socială pentru lucrătorii pe platforme online - noi forme de angajare legate de dezvoltarea digitală [2019/2186(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENT

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0385)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 24)

Viitorii pescari
Raport referitor la viitorii pescari: atragerea unei noi generații de lucrători în industria pescuitului și crearea de locuri de muncă în comunitățile costiere [2019/2161(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENT

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0386)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 25)

Planuri și măsuri de accelerare a tranziției către inovare fără folosirea animalelor în cercetare, testele de reglementare și educație
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0425/2021

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0387)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 26)


13. Identificarea violenței de gen ca un nou domeniu al criminalității enumerat la articolul 83 alineatul (1) din TFUE (continuarea dezbaterii)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind identificarea violenței de gen ca un nou domeniu al criminalității enumerat la articolul 83 alineatul (1) din TFUE [2021/2035(INL)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne - Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen. Raportoare: Malin Björk și Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

(Începerea dezbaterii: punctul 11 al PV din 15.9.2021)

Au intervenit Margarita de la Pisa Carrión, Pernando Barrena Arza, Dorien Rookmaker, Rosa Estaràs Ferragut, Maria Noichl, Terry Reintke, Nicolaus Fest, Elena Kountoura, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Łukasz Kohut, Alice Kuhnke, Maria Spyraki, Marina Kaljurand, Jiří Pospíšil, Heléne Fritzon, Evelyn Regner și Simona Baldassarre.

Au intervenit Helena Dalli (membră a Comisiei), Malin Björk (Președinta i-a reamintit vorbitoarei normele de conduită a deputaților, în special pe cele prevăzute la articolul 10 din Regulamentul de procedură) și Diana Riba i Giner.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 15 al PV din 15.9.2021 (amendamente); punctul 4 al PV din 16.9.2021 (vot final).

Anunțarea rezultatelor votului: punctul 2 al PV din 16.9.2021 (amendamente); punctul 8 al PV din 16.9.2021 (vot final).

(Ședința a fost suspendată la 19.49.)


14. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 20.00.


15. A doua sesiune de votare

Parlamentul a fost invitat să voteze prin vot unic cu privire la:

Acordul dintre UE și Republica Cabo Verde privind facilitarea eliberării vizelor ***
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Cabo Verde de modificare a Acordului privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă ședere pentru cetățenii Republicii Cabo Verde și pentru cetățenii Uniunii Europene [05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021);

Modificarea Deciziei-cadru 2002/465/JAI a Consiliului în ceea ce privește alinierea acesteia la normele UE privind protecția datelor cu caracter personal ***I
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2002/465/JAI a Consiliului în ceea ce privește alinierea acesteia la normele UE privind protecția datelor cu caracter personal [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021);

Ordinul european de anchetă în materie penală: aliniere la normele UE privind protecția datelor cu caracter personal ***I
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/41/UE în ceea ce privește alinierea acesteia la normele UE privind protecția datelor cu caracter personal [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Marina Kaljurand (A9-0237/2021);

Acordul UE-Coreea: anumite aspecte ale serviciilor aeriene ***
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană și Republica Coreea privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene [05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Dominique Riquet (A9-0251/2021).

Parlamentul a fost invitat să treacă la votul amendamentelor la:

Identificarea violenței de gen ca un nou domeniu al criminalității enumerat la articolul 83 alineatul (1) din TFUE
Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind identificarea violenței de gen ca un nou domeniu al criminalității enumerat la articolul 83 alineatul (1) din TFUE [2021/2035(INL)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne - Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen. Raportoare: Malin Björk și Diana Riba i Giner (A9-0249/2021).

Parlamentul a fost invitat să treacă la voturile finale privind:

Obiecție prezentată în temeiul articolului 111 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: criterii pentru desemnarea antimicrobienelor care trebuie să fie rezervate pentru tratamentul anumitor infecții la oameni
Propunere de rezoluție B9-0424/2021;

O nouă strategie UE-China
Raport referitor la o nouă strategie UE-China [2021/2037(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Hilde Vautmans (A9-0252/2021);

Direcția relațiilor politice UE-Rusia
Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind direcția relațiilor politice dintre UE și Rusia [2021/2042(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre *
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

Condiții de muncă echitabile, drepturi și protecție socială pentru lucrătorii pe platforme online - noi forme de angajare legate de dezvoltarea digitală
Raport referitor la condiții de muncă echitabile, drepturi și protecție socială pentru lucrătorii pe platforme online - noi forme de angajare legate de dezvoltarea digitală [2019/2186(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Sylvie Brunet (A9-0257/2021);

Viitorii pescari
Raport referitor la viitorii pescari: atragerea unei noi generații de lucrători în industria pescuitului și crearea de locuri de muncă în comunitățile costiere [2019/2161(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Manuel Pizarro (A9-0230/2021);

Planuri și măsuri de accelerare a tranziției către inovare fără folosirea animalelor în cercetare, testele de reglementare și educație
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0425/2021.

Scrutinul va fi deschis până la 21.15.

S-a trecut la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate mâine, joi, 16 septembrie 2021, la ora 9.00 (punctul 2 al PV din 16.9.2021).

Intervenții

Înaintea deschiderii sesiunii de votare, Juan Fernando López Aguilar (președintele Comisiei LIBE), care a solicitat ca următoarele chestiuni să fie retrimise comisiei competente, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamnetul de procedură:

- Modificarea Deciziei-cadru 2002/465/JAI a Consiliului în ceea ce privește alinierea acesteia la normele UE privind protecția datelor cu caracter personal ***I
[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)];

- Ordinul european de anchetă în materie penală: aliniere la normele UE privind protecția datelor cu caracter personal ***I
[COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)].

Aceste cereri vor fi supuse la vot după votul final privind propunerile Comisiei (punctul 2 al PV din 16.9.2021).

(Ședința a fost suspendată la 20.03.)


16. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 20.30.


17. Contribuția UE la transformarea sistemelor alimentare globale în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral O-000043/2021 adresată de Tomas Tobé, în numele DEVE, și Norbert Lins, în numele AGRI, Comisiei: Contribuția UE la transformarea sistemelor alimentare globale în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă (B9-0031/2021)

Tomas Tobé a dezvoltat întrebarea.

Nicolas Schmit (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit Marlene Mortler, în numele Grupului PPE, Paolo De Castro, în numele Grupului S&D, Barry Andrews, în numele Grupului Renew, Benoît Biteau, în numele Grupului Verts/ALE, Ivan David, în numele Grupului ID, Zbigniew Kuźmiuk, în numele Grupului ECR, Luke Ming Flanagan, în numele Grupului The Left, Dino Giarrusso, neafiliat, și Daniel Buda.

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreședinte

Au intervenit Maria Noichl, Atidzhe Alieva-Veli, Pierrette Herzberger-Fofana, Gilles Lebreton, Beata Kempa, Eugenia Rodríguez Palop, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho, Caroline Roose, Alessandra Basso, Mazaly Aguilar, Manuel Bompard, Tomislav Sokol, Carmen Avram, Anna Deparnay-Grunenberg, Krzysztof Jurgiel, Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Eric Andrieu, Pär Holmgren, Patrizia Toia, Claude Gruffat, Juozas Olekas și Pierfrancesco Majorino.

A intervenit Nicolas Schmit.

Dezbaterea s-a încheiat.


18. Contracararea consecințelor sociale negative ale pandemiei de COVID-19 (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral O-000044/2021, adresată de Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska și Leila Chaibi, în numele EMPL, Comisiei: Contracararea consecințelor sociale negative ale pandemiei de COVID-19 (B9-0032/2021)

Lucia Ďuriš Nicholsonová a dezvoltat întrebarea.

Nicolas Schmit (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit Tomáš Zdechovský, în numele Grupului PPE, Manuel Pizarro, în numele Grupului S&D, Atidzhe Alieva-Veli, în numele Grupului Renew, Claude Gruffat, în numele Grupului Verts/ALE, Guido Reil, în numele Grupului ID, Leila Chaibi, în numele Grupului The Left, Ivan Vilibor Sinčić, neafiliat, Daniel Buda, Alicia Homs Ginel, Dragoş Pîslaru, Antonio Maria Rinaldi, Eugenia Rodríguez Palop, Jiří Pospíšil, Milan Brglez, Maite Pagazaurtundúa, Maxette Pirbakas, Jarosław Duda, Gabriele Bischoff, Billy Kelleher, Eugen Tomac, Pierfrancesco Majorino și Vlad Gheorghe.

A intervenit Nicolas Schmit.

Dezbaterea s-a încheiat.


19. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 144 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Represiunea guvernamentală împotriva protestelor și a cetățenilor în Cuba (2021/2872(RSP))

- Leopoldo López Gil, David McAllister și, Luděk Niedermayer, în numele Grupului PPE, referitoare la represiunea guvernamentală împotriva protestelor și a cetățenilor în Cuba (B9-0436/2021);

- Manu Pineda, Sandra Pereira, João Pimenta Lopes și Pernando Barrena Arza, în numele Grupului The Left, referitoare la represiunea guvernamentală împotriva protestelor și a cetățenilor în Cuba (B9-0438/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino și Javi López, în numele Grupului S&D, Tilly Metz, Ernest Urtasun, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Hannah Neumann și Francisco Guerreiro, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la represiunea guvernamentală împotriva protestelor și a cetățenilor în Cuba (B9-0439/2021);

- Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță și Ramona Strugariu, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la represiunea guvernamentală împotriva protestelor și a cetățenilor în Cuba (B9-0441/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Hermann Tertsch, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Kruk, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Angel Dzhambazki, Carlo Fidanza, Veronika Vrecionová și Ladislav Ilčić, în numele Grupului ECR, referitoare la represiunea guvernamentală împotriva protestelor și a cetățenilor în Cuba (B9-0443/2021).

II.   Cazul lui Ahmed Mansour, apărător al drepturilor omului în Emiratele Arabe Unite (2021/2873(RSP))

- Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului The Left, referitoare la cazul lui Ahmed Mansour, apărător al drepturilor omului în Emiratele Arabe Unite (B9-0434/2021);

- Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Jakop G. Dalunde, Francisco Guerreiro, Ignazio Corrao, Erik Marquardt, Mounir Satouri, Saskia Bricmont și Tineke Strik, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la cazul lui Ahmed Mansour, apărător al drepturilor omului în Emiratele Arabe Unite (B9-0435/2021);

- Thierry Mariani, Jérôme Rivière și Susanna Ceccardi, în numele Grupului ID, referitoare la cazul lui Ahmed Mansour, apărător al drepturilor omului în Emiratele Arabe Unite (B9-0437/2021);

- Pedro Marques și Andrea Cozzolino, în numele Grupului S&D, referitoare la cazul lui Ahmed Mansour, apărător al drepturilor omului în Emiratele Arabe Unite (B9-0440/2021);

- Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, Inma Rodríguez Piñero, Nicolae Ştefănuță și Ramona Strugariu, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la cazul lui Ahmed Mansour, apărător al drepturilor omului în Emiratele Arabe Unite (B9-0442/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Elżbieta Rafalska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Carlo Fidanza și Ladislav Ilčić, în numele Grupului ECR, referitoare la cazul lui Ahmed Mansour, apărător al drepturilor omului în Emiratele Arabe Unite (B9-0456/2021);

- Željana Zovko, Krzysztof Hetman, Isabel Wiseler Lima, Michael Gahler, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere și Seán Kelly, în numele Grupului PPE, referitoare la cazul lui Ahmed Mansour, apărător al drepturilor omului în Emiratele Arabe Unite (B9-0457/2021).

III.   Situația din tabăra de refugiați Kakuma din Kenya (2021/2874(RSP))

- Marisa Matias, în numele Grupului The Left, referitoare la situația din tabăra de refugiați Kakuma din Kenya (B9-0444/2021);

- Pierrette Herzberger Fofana, Alviina Alametsä, Caroline Roose, Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Piernicola Pedicini, Erik Marquardt, Michèle Rivasi și Tineke Strik, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din tabăra de refugiați Kakuma din Kenya (B9-0445/2021);

- Thierry Mariani și Jérôme Rivière, în numele Grupului ID, referitoare la situația din tabăra de refugiați Kakuma din Kenya (B9-0446/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino și Maria Arena, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din tabăra de refugiați Kakuma din Kenya (B9-0447/2021);

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu și Marie Pierre Vedrenne, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la situația din tabăra de refugiați Kakuma din Kenya (B9-0448/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza și Ladislav Ilčić, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din tabăra de refugiați Kakuma din Kenya (B9-0452/2021);

- Željana Zovko, Isabel Wiseler Lima, Michael Gahler, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Seán Kelly și David McAllister, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din tabăra de refugiați Kakuma din Kenya (B9-0454/2021).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 171 din Regulamentul de procedură.


20. Acte delegate [articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/692 referitor la cerințele privind sănătatea animală pentru intrarea în Uniune a produselor de origine animală conținute în produsele compuse (C(2021)04298 - 2021/2820(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 13 iulie 2021

retrimis comisiei competente: AGRI, ENVI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (UE) 2019/1009 al Parlamentului European și al Consiliului în scopul adăugării materiilor obținute prin piroliză și gazeificare ca și categorie de materii componente în produsele fertilizante UE (C(2021)04764 - 2021/2819(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 13 iulie 2021

retrimis comisiei competente: IMCO, ENVI (articolul 57 din Regulamentul de procedură), AGRI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Directiva delegată a Comisiei de modificare a Directivei 2014/45/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește actualizarea denumirilor anumitor categorii de vehicule și adăugarea sistemului eCall pe lista elementelor care trebuie testate, a metodelor, a motivelor care au determinat defectarea și a evaluării deficiențelor din anexa I și anexa III la directiva respectivă (C(2021)04992 - 2021/2812(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 9 iulie 2021

retrimis comisiei competente: TRAN

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2021/947 de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - „Europa globală”, de modificare și abrogare a Deciziei nr. 466/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE) 2017/1601 și a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului (C(2021)04999 - 2021/2813(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 12 iulie 2021

retrimis comisiei competente: AFET, DEVE, BUDG (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele referitoare la ținerea de registre aplicabile operatorilor din sectorul producției ecologice (C(2021)05001 - 2021/2814(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 12 iulie 2021

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește criteriile de recunoaștere a autorităților de control și a organismelor de control care sunt competente să efectueze controale ale produselor ecologice în țări terțe, precum și de retragere a recunoașterii lor (C(2021)05010 - 2021/2817(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 13 iulie 2021

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de stabilire a normelor detaliate privind funcționarea portalului web, în temeiul articolului 49 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2019/817 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2021)05050 - 2021/2862(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 23 august 2021

retrimis comisiei competente: LIBE

- Regulamentul delegat al Comisiei de stabilire a normelor detaliate privind funcționarea portalului web, în temeiul articolului 49 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2019/818 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2021)05051 - 2021/2863(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 23 august 2021

retrimis comisiei competente: LIBE

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului cu cerințe procedurale pentru recunoașterea autorităților de control și a organismelor de control care sunt competente să efectueze controale în ceea ce privește operatorii ecologici certificați și produsele ecologice din țări terțe, precum și cu norme privind supravegherea acestora și controalele și alte acțiuni care trebuie efectuate de respectivele autorități de control și organisme de control (C(2021)05100 - 2021/2818(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 13 iulie 2021

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului prin precizarea criteriilor pe baza cărora se stabilește când o activitate trebuie considerată ca fiind auxiliară în raport cu activitatea principală la nivelul grupului (C(2021)05115 - 2021/2826(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 14 iulie 2021

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/692 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind intrarea în Uniune, precum și circulația și manipularea după intrare, a transporturilor de anumite animale, de material germinativ și de produse de origine animală (C(2021)05121 - 2021/2824(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 14 iulie 2021

retrimis comisiei competente: AGRI, ENVI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului prin specificarea mai în detaliu a informațiilor statistice care trebuie furnizate de autoritățile fiscale și vamale și de modificare a anexelor V și VI la acesta (C(2021)05160 - 2021/2822(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 14 iulie 2021

retrimis comisiei competente: ITRE

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele aplicabile circulației necomerciale a păsărilor de companie într-un stat membru dintr-un teritoriu sau o țară terță (C(2021)05167 - 2021/2823(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 14 iulie 2021

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare și rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/688 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de sănătate animală pentru circulația în interiorul Uniunii a animalelor terestre și a ouălor pentru incubație (C(2021)05168 - 2021/2821(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 14 iulie 2021

retrimis comisiei competente: AGRI, ENVI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2021/523 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea de elemente suplimentare și norme detaliate ale tabloului de bord InvestEU (C(2021)05183 - 2021/2815(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 12 iulie 2021

retrimis comisiei competente: BUDG, ECON, ENVI (articolul 57 din Regulamentul de procedură), ITRE (articolul 57 din Regulamentul de procedură), TRAN (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului prin specificarea numărului și a titlurilor variabilelor pentru domeniul statisticilor privind utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor pentru anul de referință 2022 (C(2021)05263 - 2021/2843(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 23 august 2021

retrimis comisiei competente: EMPL

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 95/93 al Consiliului în ceea ce privește extinderea măsurilor de reducere temporară a obligațiilor de utilizare a sloturilor orare ca urmare a crizei provocate de pandemia de COVID-19 (C(2021)05402 - 2021/2848(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 23 august 2021

retrimis comisiei competente: TRAN

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la originea mărfurilor (C(2021)05579 - 2021/2844(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 23 august 2021

retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 în ceea ce privește standardele de comercializare în sectorul fructelor și legumelor (C(2021)05584 - 2021/2842(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 23 august 2021

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) 2019/631 al Parlamentului European și al Consiliului pentru a se ține seama de evoluția masei autoturismelor noi înmatriculate în 2017, 2018 și 2019 (C(2021)05744 - 2021/2858(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 23 august 2021

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului prin instituirea platformei Uniunii de dezvoltare a energiei din surse regenerabile (C(2021)05752 - 2021/2849(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 23 august 2021

retrimis comisiei competente: ITRE

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2019/2034 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează criteriile în baza cărora anumite firme de investiții trebuie să fie supuse cerințelor Regulamentului (UE) nr. 575/2013 (C(2021)05780 - 2021/2847(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 23 august 2021

retrimis comisiei competente: ECON

- Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresele științifice și tehnice, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru utilizarea ftalatului de bis(2-etilhexil) (DEHP), a ftalatului de butil benzil (BBP), a ftalatului de dibutil (DBP) și a ftalatului de diizobutil (DIBP) în piesele de schimb recuperate din și utilizate pentru repararea sau recondiționarea dispozitivelor medicale (C(2021)05866 - 2021/2859(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 23 august 2021

retrimis comisiei competente: ENVI

- Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresele științifice și tehnice, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru utilizarea ftalatului de bis(2-etilhexil) (DEHP) în componentele din plastic ale bobinelor detectoare din aparatele de imagistică prin rezonanță magnetică (IRM) (C(2021)05867 - 2021/2860(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 23 august 2021

retrimis comisiei competente: ENVI

- Directiva delegată A Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru utilizarea ftalatului de bis(2-etilhexil) (DEHP) la electrozii ion-selectivi pentru analiza fluidelor corpului uman și/sau a fluidelor de dializă (C(2021)05868 - 2021/2861(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 23 august 2021

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2021/1139 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1004 prin stabilirea criteriilor de calculare a costurilor suplimentare suportate de operatorii implicați în pescuitul, acvacultura, prelucrarea și comercializarea anumitor produse pescărești și de acvacultură provenite din regiunile ultraperiferice (C(2021)05909 - 2021/2852(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 23 august 2021

retrimis comisiei competente: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de rectificare a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (C(2021)05932 - 2021/2845(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 23 august 2021

retrimis comisiei competente: ENVI, IMCO (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2019/2034/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare în care sunt precizate clasele de instrumente care reflectă în mod adecvat calitatea creditului firmei de investiții în condiții de continuitate a activității și posibilele mecanisme alternative care sunt adecvate pentru a fi utilizate în scopul remunerației variabile (C(2021)05948 - 2021/2850(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 23 august 2021

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2019/2034 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare în care sunt precizate criterii adecvate pentru identificarea categoriilor de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al unei firme de investiții sau al activelor pe care le administrează (C(2021)05949 - 2021/2857(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 23 august 2021

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1241 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile tehnice pentru anumite activități de pescuit de specii pelagice și demersale din Marea Celtică, Marea Irlandei și vestul Scoției (C(2021)06042 - 2021/2846(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 23 august 2021

retrimis comisiei competente: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/2014 de precizare a detaliilor punerii în aplicare a obligației de debarcare pentru anumite activități de pescuit din Marea Nordului pentru perioada 2021-2023 (C(2021)06089 - 2021/2851(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 23 august 2021

retrimis comisiei competente: PECH

- Decizia delegată a Comisiei de modificare a anexei V la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește titlurile de calificare și denumirile cursurilor de formare (C(2021)06111 - 2021/2864(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 25 august 2021

retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare și rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/2015 de precizare a detaliilor punerii în aplicare a obligației de debarcare pentru anumite activități de pescuit din apele occidentale pentru perioada 2021-2023 (C(2021)06160 - 2021/2854(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 25 august 2021

retrimis comisiei competente: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește stabilirea unei excepții de minimis de la obligația de debarcare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale în Marea Adriatică și în sud-estul Mării Mediterane (C(2021)06163 - 2021/2856(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 25 august 2021

retrimis comisiei competente: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru pescuitul de calcan în Marea Neagră (C(2021)06165 - 2021/2853(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 25 august 2021

retrimis comisiei competente: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2019/1022 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește detaliile punerii în aplicare a obligației de debarcare pentru anumite stocuri demersale din vestul Mării Mediterane pentru perioada 2022-2024 (C(2021)06175 - 2021/2855(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 25 august 2021

retrimis comisiei competente: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/760 în ceea ce privește gestionarea și cantitățile anumitor contingente tarifare pentru Argentina și de rectificare a regulamentului respectiv în ceea ce privește dispozițiile sale tranzitorii (C(2021)06181 - 2021/2866(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 31 august 2021

retrimis comisiei competente: AGRI

- Decizia delegată a Comisiei de completare a Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește normele privind calcularea și verificarea greutății materialelor sau a substanțelor care sunt înlăturate după o operațiune de sortare și nu sunt reciclate ulterior, pe baza ratelor medii ale pierderilor pentru deșeurile sortate (C(2021)06295 - 2021/2865(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 31 august 2021

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Delegat al Comisiei de modificare a standardelor tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2017/653 al Comisiei în ceea ce privește metodologia aplicată și prezentarea scenariilor de performanță, prezentarea costurilor și metodologia de calculare a indicatorilor sintetici de cost, prezentarea și conținutul informațiilor privind performanța anterioară și prezentarea costurilor aferente produselor de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) care oferă o gamă de opțiuni de investiții și alinierea dispoziției tranzitorii pentru creatorii de PRIIP care oferă unitățile de fonduri menționate la articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ca opțiuni de investiții suport cu dispoziția tranzitorie a cărei durată de aplicare a fost prelungită, prevăzută la articolul respectiv (C(2021)06325 - 2021/2871(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 7 septembrie 2021

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/592 în ceea ce privește anumite derogări temporare de la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru a aborda perturbarea pieței în sectorul vitivinicol provocată de pandemia de COVID-19 și perioada lor de aplicare (C(2021)06588 - 2021/2882(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 13 septembrie 2021

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/884 în ceea ce privește derogările de la Regulamentul delegat (UE) 2016/1149 în vederea abordării crizei provocate de pandemia de COVID-19 în sectorul vitivinicol, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1149 (C(2021)06589 - 2021/2883(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 13 septembrie 2021

retrimis comisiei competente: AGRI

Proiecte de acte delegate pentru care s-a prelungit termenul pentru formularea de obiecțiuni:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2019/6 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor pentru desemnarea antimicrobienelor care trebuie să fie rezervate pentru tratamentul anumitor infecții la oameni C(2021)03552 - 2021/2718(DEA)

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 26 mai 2021

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 2 luni, la cererea Parlamentului European

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2019/2144 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea unor norme detaliate privind procedurile specifice de încercare și cerințele tehnice pentru omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește sistemele de asistență inteligentă pentru controlul vitezei și pentru omologarea de tip a acestor sisteme ca unități tehnice separate și de modificare a anexei II la regulamentul menționat C(2021)04455 - 2021/2774(DEA)

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 25 iunie 2021

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 2 luni, la cererea Parlamentului European

retrimis comisiei competente: IMCO


21. Măsuri de punere în aplicare (articolul 112 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de punere în aplicare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri aplicabile substanțelor 6-benziladenină și aminopiralid din sau de pe anumite produse (D070140/05 - 2021/2841(RPS) - termen: 6 octombrie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru amisulbrom, flubendiamidă, meptildinocap, metaflumizonă și propineb din sau de pe anumite produse (D070306/05 - 2021/2837(RPS) - termen: 5 octombrie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru imidacloprid din sau de pe anumite produse (D071924/04 - 2021/2839(RPS) - termen: 11 octombrie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Decizia Comisiei de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produsele cosmetice și produsele pentru îngrijirea animalelor (D073071/03 - 2021/2808(RPS) - termen: 9 octombrie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Decizia Comisiei de modificare a Deciziei 2014/312/UE de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru vopselele și lacurile de interior și exterior (D073072/03 - 2021/2809(RPS) - termen: 9 octombrie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Decizia Comisiei de modificare a Deciziei (UE) 2017/175 în ceea ce privește perioada de valabilitate a criteriilor pentru acordarea etichetei ecologice a UE pentru unitățile turistice de cazare și a cerințelor de evaluare și verificare aferente (D073073/03 - 2021/2807(RPS) - termen: 9 octombrie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Decizie a Comisiei privind documentul de referință sectorial referitor la cele mai bune practici de management de mediu, la indicatorii de performanță de mediu și la parametrii de excelență pentru sectorul fabricării produselor prelucrate din metal, în sensul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (D073519/01 - 2021/2811(RPS) - termen: 10 octombrie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Decizie a Comisiei privind documentul de referință sectorial referitor la cele mai bune practici de management de mediu, la indicatorii de performanță de mediu și la parametrii de excelență pentru sectorul serviciilor de telecomunicații și tehnologia informației și comunicațiilor (TIC), în sensul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (D073520/01 - 2021/2810(RPS) - termen: 10 octombrie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea în produsele cosmetice a anumitor substanțe clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (D073715/01 - 2021/2803(RPS) - termen: 8 octombrie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anumitor anexe la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 în ceea ce privește cerințele pentru introducerea pe piață a anumitor produse derivate din insecte și adaptarea unei metode de izolare (D073858/02 - 2021/2804(RPS) - termen: 9 octombrie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru acibenzolar-S-metil, extract apos din semințe germinate de Lupinus albus dulce, azoxistrobin, clopiralid, ciflufenamid, fludioxonil, fluopiram, fosetil, metazaclor, oxatiapiprolin, tebufenozid și tiabendazol din sau de pe anumite produse (D073921/03 - 2021/2834(RPS) - termen: 28 septembrie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limita maximă de reziduuri de bentazon din mazărea păstăi (D073927/03 - 2021/2835(RPS) - termen: 30 septembrie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de ciprodinil din afine, merișoare, coacăze și agrișe (D073959/03 - 2021/2836(RPS) - termen: 3 octombrie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri aplicabile substanțelor flupiradifuron și acid difluoracetic din sau de pe anumite produse (D073965/03 - 2021/2838(RPS) - termen: 10 octombrie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește frunzele de ridichi (D073968/03 - 2021/2831(RPS) - termen: 27 septembrie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri de terbutilazin din sau de pe anumite produse (D073969/04 - 2021/2830(RPS) - termen: 27 septembrie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime de alcaloizi din opiu din anumite produse alimentare (D074084/03 - 2021/2884(RPS) - termen: 27 octombrie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: AGRI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește includerea substanței acid 4-amino-5-(3-(izopropilamino)-2,2-dimetil-3oxopropoxi)-2-metilchinolin-3-carboxilic în lista Uniunii cu substanțe aromatizante (D074174/03 - 2021/2832(RPS) - termen: 29 septembrie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de clorantraniliprol din leguminoase (D074197/03 - 2021/2840(RPS) - termen: 12 octombrie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor XIV și XV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 în ceea ce privește importurile în și tranzitul prin Uniune ale subproduselor de origine animală și ale produselor derivate (D074446/02 - 2021/2806(RPS) - termen: 9 octombrie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește includerea substanței 2-(4-metilfenoxi)-N-(1H-pirazol-3-il)-N-(tiofen-2-ilmetil)acetamidă în lista Uniunii cu substanțe aromatizante (D074514/02 - 2021/2833(RPS) - termen: 29 septembrie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea substanței N-metilantranilat de metil în produsele cosmetice (D074549/01 - 2021/2799(RPS) - termen: 7 octombrie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește Standardul Internațional de Raportare Financiară 17 (D074944/01 - 2021/2828(RPS) - termen: 22 octombrie 2021)
retrimis comisiei competente: ECON
aviz: JURI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)


22. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

- Propunere de transfer de credite DEC 16/2021 - Secțiunea III - Comisia Europeană (N9-0054/2021 - C9-0356/2021 - 2021/2172(GBD))
retrimis comisiei competente: BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 17/2021 - Secțiunea III - Comisia Europeană (N9-0055/2021 - C9-0357/2021 - 2021/2173(GBD))
retrimis comisiei competente: BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 18/2021 - Secțiunea III - Comisia Europeană (N9-0056/2021 - C9-0358/2021 - 2021/2174(GBD))
retrimis comisiei competente: BUDG


23. Transferuri de credite și decizii bugetare

În conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să aprobe transferurile de credite din INF 7/2021, INF 8/2021 - Secțiunea VI - Comitetul Economic și Social.

În conformitate cu articolul 31 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să aprobe transferul de credite ale Comisiei Europene DEC 15/2021 - Secțiunea III - Comisia.

În conformitate cu articolul 31 alineatul (6) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a hotărât să aprobe transferurile de credite ale Comisiei Europene DEC 13/2021, DEC 14/2021 - Secțiunea III - Comisia.

În conformitate cu articolul 31 alineatul (6) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a hotărât să aprobe transferul de credite DEC 1/2021 - Secțiunea VII - Comitetul Regiunilor.


24. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Cu titlu excepțional, se acceptă explicații ale votului de maximum 400 de cuvinte.


25. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței și disponibil pe site-ul Parlamentului. Ele sunt menționate numai în scop informativ și nu modifică cu nimic rezultatul votului anunțat în plen.

Documentul va fi actualizat regulat timp de cel mult două săptămâni după perioada de sesiune.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


26. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 696.160/OJJE).


27. Ridicarea ședinței

Ședința s-a încheiat la 22.54.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitto Raffaele, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Absenți motivat

Joveva Irena, Kokalari Arba, de la Pisa Carrión Margarita, Von Cramon-Taubadel Viola

Din motive legate de pandemia de Covid-19, s-a introdus un sistem de vot la distanță (a se vedea Decizia Biroului din 20 martie 2020 de completare a Deciziei sale din 3 mai 2004 privind normele care reglementează votarea). Numele deputaților care participă la vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței, care este disponibil pe site-ul Parlamentului.

Ultima actualizare: 12 ianuarie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate