Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2161(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A9-0230/2021

Forhandlinger :

PV 13/09/2021 - 19
CRE 13/09/2021 - 19

Afstemninger :

PV 15/09/2021 - 12
PV 16/09/2021 - 2
CRE 16/09/2021 - 2

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0386

Protokol
XML 21k
Torsdag den 16. september 2021 - Strasbourg

2. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
CRE

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

Aftale mellem EU og Kap Verde om lempelse af reglerne for udstedelse af visa ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde om ændring af aftalen om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold til statsborgere i Republikken Kap Verde og Den Europæiske Union [05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Godkendt ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0378)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

Ændring af Rådets rammeafgørelse 2002/465/RIA for så vidt angår tilpasning til EU-reglerne om beskyttelse af personoplysninger ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2002/465/RIA for så vidt angår tilpasning til EU- reglerne om beskyttelse af personoplysninger [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0379)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

ANMODNING OM HENVISNING TIL FORNYET UDVALGSBEHANDLING

Vedtaget ved AN (639 for, 28 imod, 21 hverken/eller)

Den europæiske efterforskningskendelse i straffesager: Tilpasning til EU-reglerne om beskyttelse af personoplysninger ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/41/EU for så vidt angår tilpasning til EU-reglerne om beskyttelse af personoplysninger [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0380)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

ANMODNING OM HENVISNING TIL FORNYET UDVALGSBEHANDLING

Vedtaget ved AN (658 for, 8 imod, 22 hverken/eller)

Aftale mellem EU og Korea: Visse aspekter af lufttrafik ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Korea om visse aspekter af lufttrafik [05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Dominique Riquet (A9-0251/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Godkendt ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0381)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

Identifikation af kønsbaseret vold som et nyt kriminalitetsområde som omhandlet i artikel 83, stk. 1, i TEUF
Betænkning med henstillinger til Kommissionen om at identificere kønsbaseret vold som et nyt kriminalitetsområde som omhandlet i artikel 83, stk. 1, i TEUF [2021/2035(INL)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordførere: Malin Björk og Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0388)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 27)

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 3: Kriterier for udpegning af antimikrobielle stoffer, der skal forbeholdes behandling af visse infektioner hos mennesker
Forslag til beslutning B9-0424/2021

(Flertal af Parlamentets medlemmer)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

En ny EU-Kina-strategi
Betænkning om en ny EU-Kina-strategi [2021/2037(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2021)0382)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

Retningen for de politiske forbindelser mellem EU og Rusland
Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om retningen for de politiske forbindelser mellem EU og Rusland [2021/2042(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

HENSTILLING

Vedtaget (P9_TA(2021)0383)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker *
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P9_TA(2021)0384)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

Rimelige arbejdsvilkår, rettigheder og social beskyttelse for platformsarbejdere - Nye beskæftigelsesformer, der er knyttet til den digitale udvikling
Betænkning om rimelige arbejdsvilkår, rettigheder og social beskyttelse for platformsarbejdere – nye beskæftigelsesformer, der er knyttet til den digitale udvikling [2019/2186(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2021)0385)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

Fiskere for fremtiden
Betænkning om fiskere for fremtiden: Tiltrække en ny generation af arbejdskraft til fiskeindustrien og skabe beskæftigelse i kystsamfund [2019/2161(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2021)0386)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 25)

Planer og tiltag med henblik på at fremskynde overgangen til innovation uden brug af dyr inden for forskning, lovmæssige forsøg og uddannelse
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0425/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2021)0387)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 26)

Indlæg

Daniel Freund (ordfører), for at afgive en erklæring på grundlag af forretningsordenens artikel 159, stk. 4, vedrørende betænkningen Styrkelse af gennemsigtigheden og integriteten i EU-institutionerne gennem oprettelse af et uafhængigt etisk organ i EU (A9-0260/2021). Afstemningen ville finde sted i dag.

Seneste opdatering: 26. januar 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik