Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2161(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0230/2021

Keskustelut :

PV 13/09/2021 - 19
CRE 13/09/2021 - 19

Äänestykset :

PV 15/09/2021 - 12
PV 16/09/2021 - 2
CRE 16/09/2021 - 2

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0386

Pöytäkirja
XML 21k
Torstai 16. syyskuuta 2021 - Strasbourg

2. Äänestystulosten ilmoittaminen
Sanatarkat istuntoselostukset

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

EU:n ja Kap Verden välinen viisumien myöntämisen helpottamista koskeva sopimus ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Kap Verden tasavallan ja Euroopan unionin kansalaisille lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta [05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2021)0378)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 16)

Neuvoston puitepäätöksen 2002/465/YOS muuttaminen sen mukauttamiseksi henkilötietojen suojaa koskeviin EU:n sääntöihin ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston puitepäätöksen 2002/465/YOS muuttamisesta sen mukauttamiseksi henkilötietojen suojaa koskeviin EU:n sääntöihin [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2021)0379)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 17)

VALIOKUNTAKÄSITTELYYN PALAUTTAMISTA KOSKEVA PYYNTÖ

Hyväksyttiin NHÄ:ssä (639 puolesta, 28 vastaan, 21 tyhjää)

Rikosasioita koskeva eurooppalainen tutkintamääräys: mukauttaminen henkilötietojen suojaa koskeviin EU:n sääntöihin ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2014/41/EU muuttamisesta sen mukauttamiseksi henkilötietojen suojaa koskeviin EU:n sääntöihin [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2021)0380)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 18)

VALIOKUNTAKÄSITTELYYN PALAUTTAMISTA KOSKEVA PYYNTÖ

Hyväksyttiin NHÄ:ssä (658 puolesta, 8 vastaan, 22 tyhjää)

EU:n ja Korean välinen sopimus: tietyt lentoliikenteen näkökohdat ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi tietyistä lentoliikenteen näkökohdista tehdyn Euroopan unionin ja Korean tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta [05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Dominique Riquet (A9-0251/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2021)0381)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 19)

Sukupuolistuneen väkivallan määritteleminen uudeksi rikollisuuden alaksi, joka mainitaan SEUT-sopimuksen 83 artiklan 1 kohdassa
Mietintö suosituksista komissiolle sukupuolistuneen väkivallan määrittelemisestä uudeksi rikollisuuden alaksi, joka mainitaan SEUT-sopimuksen 83 artiklan 1 kohdassa [2021/2035(INL)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijät: Malin Björk ja Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0388)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 27)

Työjärjestyksen 111 artiklan 3 kohdan mukainen vastalause: Kriteerit tiettyjen ihmisillä esiintyvien infektioiden hoitoon varattavien mikrobilääkkeiden nimeämiseksi
Päätöslauselmaesitys B9-0424/2021

(parlamentin jäsenten enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hylättiin
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 20)

EU:n uusi Kiina-strategia
Mietintö EU:n uudesta Kiina-strategiasta [2021/2037(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0382)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 21)

EU:n ja Venäjän välisten poliittisten suhteiden suunta
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Venäjän välisten poliittisten suhteiden suunnasta [2021/2042(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

SUOSITUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0383)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 22)

Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat *
Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P9_TA(2021)0384)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 23)

Oikeudenmukaiset työolot, oikeudet ja sosiaalinen suojelu alustatalouden työntekijöille - digitaaliseen kehitykseen liittyvät työllisyyden uudet muodot
Mietintö oikeudenmukaisista työoloista, oikeuksista ja sosiaalisesta suojelusta alustatalouden työntekijöille – digitaaliseen kehitykseen liittyvät työllisyyden uudet muodot [2019/2186(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0385)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 24)

Tulevaisuuden kalastajat
Mietintö tulevaisuuden kalastajista: uuden työvoimasukupolven houkutteleminen kalastusalalle ja työpaikkojen luominen rannikkoyhdyskuntiin [2019/2161(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0386)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 25)

Suunnitelmat ja toimet, joilla vauhditetaan siirtymistä innovointiin ilman eläinten käyttöä tutkimuksessa, lakisääteisessä testauksessa ja koulutuksessa
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0425/2021

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0387)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 26)

Puheenvuorot:

Daniel Freund (esittelijä) käytti työjärjestyksen 159 artiklan 4 kohdan mukaisen puheenvuoron mietinnöstään ”Avoimuuden ja lahjomattomuuden vahvistaminen EU:n toimielimissä perustamalla riippumaton EU:n eettinen elin” (A9-0260/2021). Äänestys toimitetaan tänään.

Päivitetty viimeksi: 26. tammikuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö