Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2019/2161(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A9-0230/2021

Viták :

PV 13/09/2021 - 19
CRE 13/09/2021 - 19

Szavazatok :

PV 15/09/2021 - 12
PV 16/09/2021 - 2
CRE 16/09/2021 - 2

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2021)0386

Jegyzőkönyv
XML 22k
2021. szeptember 16., Csütörtök - Strasbourg

2. A szavazás eredményének bejelentése
CRE

Az elnök felolvassa az alábbiról tartott szavazás eredményét:

Az EU és a Zöld-foki Köztársaság közötti vízumkönnyítési megállapodás ***
Ajánlás a Zöld-foki Köztársaság és az Európai Unió polgárai számára a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás módosításáról szóló, az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással jóváhagyva (P9_TA(2021)0378)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

A 2002/465/IB tanácsi kerethatározatnak a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokhoz való hozzáigazítása tekintetében történő módosítása ***I
Jelentés a 2002/465/IB tanácsi kerethatározatnak a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokhoz való hozzáigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2021)0379)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

A BIZOTTSÁGHOZ VALÓ VISSZAUTALÁSRA IRÁNYULÓ KÉRELEM

Név szerinti szavazással jóváhagyva (639 mellette, 28 ellene, 21 tartózkodás)

Büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozat: a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokhoz való hozzáigazítás ***I
Jelentés a 2014/41/EU irányelvnek a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokhoz való hozzáigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2021)0380)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

A BIZOTTSÁGHOZ VALÓ VISSZAUTALÁSRA IRÁNYULÓ KÉRELEM

Név szerinti szavazással jóváhagyva (658 mellette, 8 ellene, 22 tartózkodás)

EU–Korea megállapodás: a légi közlekedés bizonyos kérdései ***
Ajánlás az Európai Unió és a Koreai Köztársaság közötti, a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatról [05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Dominique Riquet (A9-0251/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással jóváhagyva (P9_TA(2021)0381)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

A nemi alapú erőszaknak az EUMSZ 83. cikke (1) bekezdésében felsorolt bűncselekmények új területeként való megállapítása
Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a nemi alapú erőszaknak az EUMSZ 83. cikke (1) bekezdésében felsorolt bűncselekmények új területeként való megállapításáról [2021/2035(INL)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadók: Malin Björk és Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0388)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 27)

Kifogás az eljárási szabályzat 111. cikkének (3) bekezdése alapján: A kizárólag egyes humán fertőzéses betegségek kezelésére használható antimikrobiális szerek meghatározására szolgáló kritériumok
Állásfoglalási indítvány: B9-0424/2021

(Az összes parlamenti képviselő többsége szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elutasítva
(„A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

Az új EU–Kína stratégia
Jelentés az új EU–Kína stratégiáról [2021/2037(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P9_TA(2021)0382)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

Az EU és Oroszország közötti politikai kapcsolatok iránya
Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az EU és Oroszország közötti politikai kapcsolatok irányára vonatkozó ajánlásáról [2021/2042(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

AJÁNLÁS

Elfogadva (P9_TA(2021)0383)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások *
Jelentés a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva. (P9_TA(2021)0384)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

A platform-munkavállalók méltányos munkafeltételei, jogai és szociális védelme – A digitális fejlődéshez kapcsolódó új foglalkoztatási formák
Jelentés a platform-munkavállalók méltányos munkafeltételeiről, jogairól és szociális védelméről – a digitális fejlődéshez kapcsolódó új foglalkoztatási formákról [2019/2186(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P9_TA(2021)0385)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)

A jövő nemzedék halászai
Jelentés a jövő nemzedék halászairól: a halászati ágazat vonzóvá tétele a munkavállalók új generációja számára és munkahelyteremtés a part menti közösségekben [2019/2161(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P9_TA(2021)0386)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 25. pont)

Az állatok kutatásban, jogszabály által előírt vizsgálatokban és oktatásban való felhasználása nélküli innovációra való átállás felgyorsítását célzó tervek és intézkedések
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány: RC-B9-0425/2021

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P9_TA(2021)0387)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 26. pont)

Felszólalások

Daniel Freund (előadó) az eljárási szabályzat 159. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz alábbi jelentéséről: Az uniós intézmények átláthatóságának és feddhetetlenségének egy független uniós etikai szerv létrehozása révén történő megerősítése (A9-0260/2021). A szavazásra ma kerül sor.

Utolsó frissítés: 2022. január 26.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat