Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2161(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A9-0230/2021

Debatai :

PV 13/09/2021 - 19
CRE 13/09/2021 - 19

Balsavimas :

PV 15/09/2021 - 12
PV 16/09/2021 - 2
CRE 16/09/2021 - 2

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0386

Protokolas
XML 21k
Ketvirtadienis, 2021 m. rugsėjo 16 d. - Strasbūras

2. Balsavimo rezultatų paskelbimas
Stenograma

Pirmininkė paskelbė balsavimo rezultatus:

ES ir Žaliojo Kyšulio susitarimas dėl paprastesnės vizų išdavimo tvarkos ***
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimas dėl paprastesnės trumpalaikių vizų išdavimo Žaliojo Kyšulio Respublikos ir Europos Sąjungos piliečiams tvarkos, sudarymo projekto [05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Patvirtinta vienu balsavimu (P9_TA(2021)0378)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 16)

Dalinis Tarybos pamatinio sprendimo 2002/465/TVR keitimas dėl suderinimo su ES asmens duomenų apsaugos taisyklėmis ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl suderinimo su ES asmens duomenų apsaugos taisyklėmis iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2002/465/TVR [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2021)0379)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 17)

PRAŠYMAS GRĄŽINTI KOMITETUI

Patvirtinta vardiniu balsavimu (639 balsavo už, 28 – prieš, 21 susilaikė).

Europos tyrimo orderis baudžiamosiose bylose: suderinimas su ES asmens duomenų apsaugos taisyklėmis ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl suderinimo su ES asmens duomenų apsaugos taisyklėmis iš dalies keičiama Direktyva 2014/41/ES [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2021)0380)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 18)

PRAŠYMAS GRĄŽINTI KOMITETUI

Patvirtinta vardiniu balsavimu (658 balsavo už, 8 – prieš, 22 susilaikė).

ES ir Korėjos susitarimas: oro susisiekimo paslaugų tam tikri aspektai ***
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Korėjos Respublikos susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo Europos Sąjungos vardu [05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Dominique Riquet (A9-0251/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Patvirtinta vienu balsavimu (P9_TA(2021)0381)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 19)

Smurto lyties pagrindu nustatymas nauja nusikaltimų sritimi, nurodyta SESV 83 straipsnio 1 dalyje
Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl smurto lyties pagrindu nustatymo nauja nusikaltimų sritimi, nurodyta SESV 83 straipsnio 1 dalyje [2021/2035(INL)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjos: Malin Björk ir Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0388)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 27)

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 3 dalį: kriterijai, pagal kuriuos nustatomos antimikrobinės medžiagos, kurias reikia palikti tam tikroms žmonių infekcijoms gydyti
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0424/2021

(Reikalinga visų Parlamento narių dauguma)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Atmesta
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 20)

Nauja ES ir Kinijos strategija
Pranešimas dėl naujos ES ir Kinijos strategijos [2021/2037(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0382)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 21)

ES ir Rusijos politinių santykių kryptis
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl ES ir Rusijos politinių santykių krypties [2021/2042(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

REKOMENDACIJA

Priimta (P9_TA(2021)0383)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 22)

Valstybių narių užimtumo politikos gairės *
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtinta su pakeitimais (P9_TA(2021)0384)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 23)

Sąžiningos darbo sąlygos, teisės ir socialinė apsauga skaitmeninių platformų darbuotojams. Naujos užimtumo formos, susijusios su skaitmenine plėtra
Pranešimas „Sąžiningos darbo sąlygos, teisės ir socialinė apsauga skaitmeninių platformų darbuotojams. Naujos užimtumo formos, susijusios su skaitmenine plėtra [2019/2186(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0385)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 24)

Ateities žvejai
Pranešimas „Ateities žvejai: naujos darbuotojų kartos pritraukimas į žvejybos sektorių ir darbo vietų pakrančių bendruomenėse kūrimas“ [2019/2161(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0386)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 25)

Planai ir veiksmai, kuriais siekiama paspartinti perėjimą prie inovacijų, kai moksliniuose tyrimuose, reglamentuojamuose bandymuose ir švietimo srityje nebūtų naudojami gyvūnai
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0425/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0387)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 26)

Kalbėjo:

Daniel Freund (pranešėjas) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 159 straipsnio 4 dalį dėl savo pranešimo „Skaidrumo ir sąžiningumo didinimas ES institucijose įsteigiant nepriklausomą ES etikos organą“ (A9-0260/2021). Bus balsuojama šiandien.

Atnaujinta: 2022 m. sausio 26 d.Teisinė informacija - Privatumo politika