Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2019/2161(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A9-0230/2021

Debates :

PV 13/09/2021 - 19
CRE 13/09/2021 - 19

Balsojumi :

PV 15/09/2021 - 12
PV 16/09/2021 - 2
CRE 16/09/2021 - 2

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0386

Protokols
XML 21k
Ceturtdiena, 2021. gada 16. septembris - Strasbūra

2. Balsošanas rezultātu paziņošana
Stenogramma

Sēdes vadītāja nolasīja balsošanas rezultātus:

Nolīgums starp ES un Kaboverdi par īstermiņa vīzu atvieglotu izsniegšanu ***
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kaboverdes Republiku, ar ko groza Nolīgumu par īstermiņa vīzu atvieglotu izsniegšanu Kaboverdes Republikas un Eiropas Savienības pilsoņiem [05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Apstiprināts ar vienu balsojumu (P9_TA(2021)0378).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

Grozījumu izdarīšana Padomes Pamatlēmumā 2002/465/TI attiecībā uz tā saskaņošanu ar ES noteikumiem par personas datu aizsardzību ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Padomes Pamatlēmumu 2002/465/TI groza attiecībā uz tā saskaņošanu ar ES noteikumiem par personas datu aizsardzību [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2021)0379).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

PIEPRASĪJUMS PAR NODOŠANU ATPAKAĻ KOMITEJAI

Apstiprināts, balsojot pēc saraksta (639 par, 28 pret, 21 atturas).

Eiropas izmeklēšanas rīkojums krimināllietās: saskaņošana ar ES noteikumiem par personas datu aizsardzību ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2014/41/ES groza attiecībā uz tās saskaņošanu ar ES noteikumiem par personas datu aizsardzību [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Marina Kaljurand (A9-0237/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2021)0380).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts.)

PIEPRASĪJUMS PAR NODOŠANU ATPAKAĻ KOMITEJAI

Apstiprināts, balsojot pēc saraksta (658 par, 8 pret, 22 atturas).

ES un Korejas Nolīgums: daži gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspekti ***
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Korejas Republiku par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem [05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Dominique Riquet (A9-0251/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Apstiprināts ar vienu balsojumu (P9_TA(2021)0381).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts.)

Dzimumbalstītas vardarbības iekļaušana kā jauna noziegumu joma LESD 83. panta 1. punktā uzskaitītajā noziegumu jomu sarakstā
Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par to, lai dzimumbalstīta vardarbība tiktu iekļauta kā jauna noziegumu joma LESD 83. panta 1. punktā uzskaitītajā noziegumu jomu sarakstā [2021/2035(INL)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referentes: Malin Björk un Diana Riba i Giner (A9-0249/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0388).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 27)

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 111. panta 3. punktu: kritēriji, pēc kuriem izraudzīties antimikrobiālos līdzekļus, kas rezervējami noteiktu infekciju ārstēšanai cilvēkiem
Rezolūcijas priekšlikums B9-0424/2021.

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts.)

Jauna ES stratēģija attiecībā uz Ķīnu
Ziņojums par jaunu ES stratēģiju attiecībā uz Ķīnu [2021/2037(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Hilde Vautmans (A9-0252/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0382).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 21. punkts.)

ES un Krievijas politisko attiecību ievirze
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par ES un Krievijas politisko attiecību ievirzi [2021/2042(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Andrius Kubilius (A9-0259/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

IETEIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0383).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 22. punkts.)

Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes *
Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P9_TA(2021)0384).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 23. punkts.)

Godīgi darba apstākļi, tiesības un sociālā aizsardzība platformā nodarbinātiem darbiniekiem — ar digitālo attīstību saistīti jauni nodarbinātības veidi
Ziņojums par godīgiem darba apstākļiem, tiesībām un sociālo aizsardzību platformā nodarbinātiem darbiniekiem — ar digitālo attīstību saistīti jauni nodarbinātības veidi [2019/2186(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Sylvie Brunet (A9-0257/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0385).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 24. punkts.)

Zvejnieki par nākotni
Ziņojums par tematu “Zvejnieki par nākotni: jaunas darbaspēka paaudzes piesaistīšana zvejniecības nozarei un darbvietu radīšana piekrastes kopienās” [2019/2161(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Manuel Pizarro (A9-0230/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0386).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 25. punkts.)

Plāni un darbības pārejas paātrināšanai uz inovāciju bez dzīvnieku izmantošanas pētniecībā, obligātajā testēšanā un izglītībā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0425/2021.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0387).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 26. punkts.)

Uzstāšanās

Daniel Freund (referents), lai, pamatojoties uz Reglamenta 159. panta 4. punktu, sniegtu paziņojumu par savu ziņojumu “Pārredzamības un integritātes stiprināšana ES iestādēs, izveidojot neatkarīgu ES ētikas struktūru“ (A9-0260/2021). Balsošana notiks šodien.

Pēdējā atjaunošana: 2022. gada 26. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika