Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2161(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0230/2021

Debatten :

PV 13/09/2021 - 19
CRE 13/09/2021 - 19

Stemmingen :

PV 15/09/2021 - 12
PV 16/09/2021 - 2
CRE 16/09/2021 - 2

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0386

Notulen
XML 21k
Donderdag 16 september 2021 - Straatsburg

2. Bekendmaking van de uitslag van de stemming
Volledige verslagen

De Voorzitter leest de uitslag van de stemming voor:

Visumversoepelingsovereenkomst tussen de EU en Kaapverdië ***
Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië tot wijziging van de Overeenkomst inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf aan de burgers van de Republiek Kaapverdië en van de Europese Unie [05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0378)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 16)

Wijziging van Kaderbesluit 2002/465/JBZ, met betrekking tot de aanpassing aan de EU-voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens ***I
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2002/465/JBZ, met betrekking tot de aanpassing aan de EU-voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0379)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 17)

VERZOEK OM TERUGVERWIJZING NAAR DE COMMISSIE

Goedgekeurd bij hoofdelijke stemming (639 voor, 28 tegen, 21 onthoudingen)

Europees onderzoeksbevel in strafzaken: aanpassing aan de EU-voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens ***I
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/41/EU, met betrekking tot de aanpassing aan de EU-voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0380)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 18)

VERZOEK OM TERUGVERWIJZING NAAR DE COMMISSIE

Goedgekeurd bij hoofdelijke stemming (658 voor, 8 tegen, 22 onthoudingen)

Overeenkomst EU-Korea: bepaalde aspecten van luchtdiensten ***
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Korea inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten [05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Dominique Riquet (A9-0251/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0381)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 19)

Aanmerken van gendergerelateerd geweld als een nieuwe vorm van criminaliteit als bedoeld in artikel 83, lid 1, VWEU
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende het aanmerken van gendergerelateerd geweld als vorm van criminaliteit als bedoeld in artikel 83, lid 1, VWEU [2021/2035(INL)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken - Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid. Rapporteurs: Malin Björk en Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0388)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 27)

Bezwaar op grond van artikel 111, lid 3, van het Reglement: criteria voor de aanwijzing van antimicrobiële stoffen die moeten worden voorbehouden voor de behandeling van bepaalde infecties bij de mens
Ontwerpresolutie B9-0424/2021

(Meerderheid van de leden van het Parlement)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 20)

Een nieuwe EU-strategie ten aanzien van China
Verslag over een nieuwe EU-strategie ten aanzien van China [2021/2037(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0382)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 21)

De koers van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland
Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid betreffende de koers van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland [2021/2042(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

(Gewone meerderheid)

AANBEVELING

Aangenomen (P9_TA(2021)0383)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 22)

Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten *
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P9_TA(2021)0384)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 23)

Eerlijke arbeidsvoorwaarden, rechten en sociale bescherming voor platformwerkers - Nieuwe vormen van werkgelegenheid die gekoppeld zijn aan de digitale ontwikkeling
Verslag over eerlijke arbeidsvoorwaarden, rechten en sociale bescherming voor platformwerkers – nieuwe vormen van werkgelegenheid die gekoppeld zijn aan de digitale ontwikkeling [2019/2186(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0385)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 24)

Vissers voor de toekomst
Verslag Vissers voor de toekomst: de visserijsector aantrekkelijk maken voor een nieuwe generatie werknemers en werkgelegenheid scheppen in kustgemeenschappen [2019/2161(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0386)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 25)

Plannen en acties om de overgang naar innovatie te versnellen zonder dieren te gebruiken voor onderzoek, voorgeschreven proeven en onderwijs
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0425/2021

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0387)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 26)

Het woord wordt gevoerd door:

Daniel Freund (rapporteur), die op grond van artikel 159, lid 4, van het Reglement een verklaring aflegt over zijn verslag: Versterking van de transparantie en integriteit in de EU-instellingen door de oprichting van een onafhankelijk ethisch orgaan van de EU (A9-0260/2021). De stemming vindt vandaag plaats.

Laatst bijgewerkt op: 26 januari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid