Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2161(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A9-0230/2021

Dezbateri :

PV 13/09/2021 - 19
CRE 13/09/2021 - 19

Voturi :

PV 15/09/2021 - 12
PV 16/09/2021 - 2
CRE 16/09/2021 - 2

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0386

Proces-verbal
XML 21k
Joi, 16 septembrie 2021 - Strasbourg

2. Anunțarea rezultatelor votului
CRE

Președinta a citit rezultatele votării:

Acordul dintre UE și Republica Cabo Verde privind facilitarea eliberării vizelor ***
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Cabo Verde de modificare a Acordului privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă ședere pentru cetățenii Republicii Cabo Verde și pentru cetățenii Uniunii Europene [05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

(Majoritate simplă)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Aprobat prin vot unic (P9_TA(2021)0378)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 16)

Modificarea Deciziei-cadru 2002/465/JAI a Consiliului în ceea ce privește alinierea acesteia la normele UE privind protecția datelor cu caracter personal ***I
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2002/465/JAI a Consiliului în ceea ce privește alinierea acesteia la normele UE privind protecția datelor cu caracter personal [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2021)0379)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 17)

CERERE DE RETRIMITERE ÎN COMISIE

Aprobat prin AN (639 pentru, 28 împotrivă, 21 abțineri)

Ordinul european de anchetă în materie penală: aliniere la normele UE privind protecția datelor cu caracter personal ***I
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/41/UE în ceea ce privește alinierea acesteia la normele UE privind protecția datelor cu caracter personal [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2021)0380)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 18)

CERERE DE RETRIMITERE ÎN COMISIE

Aprobat prin AN (658 pentru, 8 împotrivă, 22 abțineri)

Acordul UE-Coreea: anumite aspecte ale serviciilor aeriene ***
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană și Republica Coreea privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene [05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Dominique Riquet (A9-0251/2021)

(Majoritate simplă)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Aprobat prin vot unic (P9_TA(2021)0381)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 19)

Identificarea violenței de gen ca un nou domeniu al criminalității enumerat la articolul 83 alineatul (1) din TFUE
Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind identificarea violenței de gen ca un nou domeniu al criminalității enumerat la articolul 83 alineatul (1) din TFUE [2021/2035(INL)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne - Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen. Raportoare: Malin Björk și Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0388)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 27)

Obiecție prezentată în temeiul articolului 111 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: criterii pentru desemnarea antimicrobienelor care trebuie să fie rezervate pentru tratamentul anumitor infecții la oameni
Propunere de rezoluție B9-0424/2021

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Respins
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 20)

O nouă strategie UE-China
Raport referitor la o nouă strategie UE-China [2021/2037(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0382)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 21)

Direcția relațiilor politice UE-Rusia
Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind direcția relațiilor politice dintre UE și Rusia [2021/2042(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

(Majoritate simplă)

RECOMANDARE

Adoptat (P9_TA(2021)0383)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 22)

Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre *
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P9_TA(2021)0384)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 23)

Condiții de muncă echitabile, drepturi și protecție socială pentru lucrătorii pe platforme online - noi forme de angajare legate de dezvoltarea digitală
Raport referitor la condiții de muncă echitabile, drepturi și protecție socială pentru lucrătorii pe platforme online - noi forme de angajare legate de dezvoltarea digitală [2019/2186(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0385)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 24)

Viitorii pescari
Raport referitor la viitorii pescari: atragerea unei noi generații de lucrători în industria pescuitului și crearea de locuri de muncă în comunitățile costiere [2019/2161(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0386)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 25)

Planuri și măsuri de accelerare a tranziției către inovare fără folosirea animalelor în cercetare, testele de reglementare și educație
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0425/2021

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0387)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 26)

Intervenții

Daniel Freund (raportor) a făcut o declarație în conformitate cu articolul 159 alineatul (4) din Regulamentul de procedură cu privire la raportul său: Consolidarea transparenței și a integrității în instituțiile UE prin crearea unui organism european de etică independent (A9-0260/2021). Votul va avea loc astăzi.

Ultima actualizare: 26 ianuarie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate