Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 18k
Ketvirtadienis, 2021 m. rugsėjo 16 d. - Strasbūras

4. Pirmasis balsavimas
CRE

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių dokumentų pakeitimų:

Vyriausybės represijos prieš protestuotojus ir piliečius Kuboje
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos, keičiantis pasiūlymus dėl rezoliucijų B9-0436/2021, B9-0441/2021 ir B9-0443/2021, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 4 dalį pateikė Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler Lima, Michael Gahler, David McAllister, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Adam Jarubas, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Krzysztof Hetman, David Lega, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Radosław Sikorski, Antonio López Istúriz White, Magdalena Adamowicz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere ir Seán Kelly PPE frakcijos vardu, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță ir Ramona Strugariu RENEW frakcijos vardu, Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Ladislav Ilčić, Witold Jan Waszczykowski, Hermann Tertsch, Eugen Jurzyca, Adam Bielan ir Carlo Fidanza ECR frakcijos vardu – dėl vyriausybės represijų prieš protestuotojus ir piliečius Kuboje (2021/2872(RSP)) (RC-B9-0436/2021);

Žmogaus teisių gynėjo Ahmedo Mansooro atvejis Jungtiniuose Arabų Emyratuose
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos, keičiantis pasiūlymus dėl rezoliucijų B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0440/2021 ir B9-0442/2021, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 4 dalį pateikė Pedro Marques ir Andrea Cozzolino S&D frakcijos vardu, Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță ir Ramona Strugariu RENEW frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Miguel Urbán Crespo The Left frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo, Assita Kanko ir Valdemar Tomaševski – dėl žmogaus teisių gynėjo Ahmedo Mansooro atvejo Jungtiniuose Arabų Emyratuose (2021/2873(RSP))° (RC-B9-0434/2021);

Padėtis Kakumos pabėgėlių stovykloje Kenijoje
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos, keičiantis pasiūlymus dėl rezoliucijų B9-0445/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021 ir B9-0454/2021, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 4 dalį pateikė Isabel Wiseler-Lima, Michael Gahler, David McAllister, José Manuel Fernandes, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere ir Seán Kelly PPE frakcijos vardu, Pedro Marques, Andrea Cozzolino ir Maria Arena S&D frakcijos vardu, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne ir Klemen Grošelj RENEW frakcijos vardu, Pierrette Herzberger-Fofana Verts/ALE frakcijos vardu ir Fabio Massimo Castaldo – dėl padėties Kakumos pabėgėlių stovykloje Kenijoje (2021/2874(RSP)) (RC-B9-0445/2021);

ES reikalavimų dėl keitimosi informacija mokesčių klausimais įgyvendinimas
Pranešimas „ES reikalavimų dėl keitimosi informacija mokesčių klausimais įgyvendinimas: pažanga, įgyta patirtis ir kliūtys, kurias reikia įveikti“ [2020/2046(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Sven Giegold (A9-0193/2021);

Padėtis Afganistane
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos, keičiantis pasiūlymus dėl rezoliucijų B9-0455/2021, B9-0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021 ir B9-0462/2021, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 ir 4 dalis pateikė Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Tom Vandenkendelaere, Isabel Wiseler-Lima, Radosław Sikorski ir David Lega PPE frakcijos vardu, Pedro Marques ir Elena Yoncheva S&D frakcijos vardu, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu ir Hilde Vautmans RENEW frakcijos vardu, Tineke Strik Verts/ALE frakcijos vardu, Anna Fotyga, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Valdemar Tomaševski ir Adam Bielan ECR frakcijos vardu ir Fabio Massimo Castaldo – dėl padėties Afaganistane (2021/28/77(RSP)) (RC-B9-0455/2021);

Padėtis Libane
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos, keičiantis pasiūlymus dėl rezoliucijų B9-0465/2021, B9-0467/2021, B9-0468/2021, B9-0469/2021 ir B9-04702/2021, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 ir 4 dalis pateikė Michael Gahler, Tom Vandenkendelaere, David McAllister, Željana Zovko, Sandra Kalniete ir Andrey Kovatchev PPE frakcijos vardu, Evin Incir, Pedro Marques ir Tonino Picula S&D frakcijos vardu, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Klemen Grošelj, Sandro Gozi, Bernard Guetta, Valérie Hayer, Karin Karlsbro, Fabienne Keller, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Irène Tolleret, Véronique Trillet-Lenoir, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne ir Stéphanie Yon-Courtin RENEW frakcijos vardu, Salima Yenbou Verts/ALE frakcijos vardu, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Ladislav Ilčić, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski ir Valdemar Tomaševski ECR frakcijos vardu ir Fabio Massimo Castaldo – dėl padėties Libane (2021/2878(RSP)) (RC-B9-0465/2021);

Žiniasklaidos laisvė ir toliau prastėjanti teisės viršenybės padėtis Lenkijoje
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0461/2021;

Skaidrumo ir sąžiningumo didinimas ES institucijose įsteigiant nepriklausomą ES etikos organą
Pranešimas dėl skaidrumo ir sąžiningumo didinimo ES institucijose įsteigiant nepriklausomą ES etikos organą [2020/2133(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Daniel Freund (A9-0260/2021).

Parlamentas surengė galutinį balsavimą dėl šių dokumentų:

Smurto lyties pagrindu nustatymas nauja nusikaltimų sritimi, nurodyta SESV 83 straipsnio 1 dalyje
Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl smurto lyties pagrindu nustatymo nauja nusikaltimų sritimi, nurodyta SESV 83 straipsnio 1 dalyje [2021/2035(INL)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjos: Malin Björk ir Diana Riba i Giner (A9-0249/2021).

Balsavimas vyks iki 10.45 val.

Buvo balsuota.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 13 val. (2021 09 16 protokolo 8 punktas).

Atnaujinta: 2022 m. sausio 26 d.Teisinė informacija - Privatumo politika