Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
XML 19k
Il-Ħamis, 16 ta' Settembru 2021 - Strasburgu

4. L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet
Rapporti Verbatim

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet tal-emendi rigward:

Trażżin mill-gvern tal-protesti u ċ-ċittadini f'Kuba
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa skont l-Artikolu 144(5) u l-Artikolu 132(4) tar-Regoli ta' Proċedura, flok il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0436/2021, B9-0441/2021 u B9-0443/2021, minn Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler Lima, Michael Gahler, David McAllister, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Adam Jarubas, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Krzysztof Hetman, David Lega, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Radosław Sikorski, Antonio López Istúriz White, Magdalena Adamowicz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere u Seán Kelly, f'isem il-Grupp PPE, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță u Ramona Strugariu, f'isem il-Grupp Renew, Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Ladislav Ilčić, Witold Jan Waszczykowski, Hermann Tertsch, Eugen Jurzyca, Adam Bielan u Carlo Fidanza, f'isem il-Grupp ECR, dwar it-trażżin mill-gvern tal-protesti u ċ-ċittadini f'Kuba (2021/2872(RSP)) (RC-B9-0436/2021);

Il-każ ta' Ahmed Mansoor, difensur tad-drittijiet tal-bniedem, fl-Emirati Għarab Magħquda
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa skont l-Artikolu 144(5) u l-Artikolu 132(4) tar-Regoli ta' Proċedura, flok il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0440/2021 u B9-0442/2021, minn Pedro Marques u Andrea Cozzolino, f'isem il-Grupp S&D, Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță u Ramona Strugariu, f'isem il-Grupp Renew, Ernest Urtasun, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo, f'isem il-Grupp The Left, Fabio Massimo Castaldo, Assita Kanko u Valdemar Tomaševski, dwar il-każ ta' Ahmed Mansoor, difensur tad-drittijiet tal-bniedem, fl-Emirati Għarab Magħquda (2021/2873(RSP)) (RC-B9-0434/2021);

Is-sitwazzjoni fil-kamp tar-rifuġjati ta' Kakuma fil-Kenja
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa skont l-Artikolu 144(5) u l-Artikolu 132(4) tar-Regoli ta' Proċedura, flok il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0445/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021 u B9-0454/2021, minn Isabel Wiseler-Lima, Michael Gahler, David McAllister, José Manuel Fernandes, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere u Seán Kelly, f'isem il-Grupp PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino u Maria Arena, f'isem il-Grupp S&D, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne u Klemen Grošelj, f'isem il-Grupp Renew, Pierrette Herzberger-Fofana, f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Fabio Massimo Castaldo, dwar is-sitwazzjoni fil-kamp tar-rifuġjati ta' Kakuma fil-Kenja (2021/2874(RSP)) (RC-B9-0445/2021);

Implimentazzjoni tar-rekwiżiti tal-UE għall-iskambju ta' informazzjoni dwar it-taxxa
Rapport dwar l-implimentazzjoni tar-rekwiżiti tal-UE għall-iskambju ta' informazzjoni dwar it-taxxa: progress, tagħlimiet meħuda u ostakli li jridu jingħelbu [2020/2046(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Sven Giegold (A9-0193/2021);

Is-sitwazzjoni fl-Afganistan
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa skont l-Artikolu 132(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, flok il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0455/2021, B9-0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021 u B9-0462/2021, minn Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Tom Vandenkendelaere, Isabel Wiseler-Lima, Radosław Sikorski u David Lega, f'isem il-Grupp PPE, Pedro Marques u Elena Yoncheva, f'isem il-Grupp S&D, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp Renew, Tineke Strik, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Anna Fotyga, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Valdemar Tomaševski u Adam Bielan, f'isem il-Grupp ECR, u Fabio Massimo Castaldo, dwar is-sitwazzjoni fl-Afganistan (2021/28/77(RSP)) (RC-B9-0455/2021);

Is-sitwazzjoni fil-Libanu
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa skont l-Artikolu 132(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, flok il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0465/2021, B9-0467/2021, B9-0468/2021, B9-0469/2021 u B9-04702/2021, minn Michael Gahler, Tom Vandenkendelaere, David McAllister, Željana Zovko, Sandra Kalniete u Andrey Kovatchev, f'isem il-Grupp PPE, Evin Incir, Pedro Marques u Tonino Picula, f'isem il-Grupp S&D, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Klemen Grošelj, Sandro Gozi, Bernard Guetta, Valérie Hayer, Karin Karlsbro, Fabienne Keller, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Irène Tolleret, Véronique Trillet-Lenoir, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne u Stéphanie Yon-Courtin, f'isem il-Grupp Renew, Salima Yenbou, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Ladislav Ilčić, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski u Valdemar Tomaševski, f'isem il-Grupp ECR, u Fabio Massimo Castaldo, dwar is-sitwazzjoni fil-Libanu (2021/2878(RSP)) (RC-B9-0465/2021);

Il-libertà tal-media u d-deterjorament ulterjuri tal-istat tad-dritt fil-Polonja
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0461/2021;

It-tisħiħ tat-trasparenza u l-integrità fl-istituzzjonijiet tal-UE billi jiġi stabbilit korp tal-etika indipendenti tal-UE
Rapport dwar it-tisħiħ tat-trasparenza u l-integrità fl-istituzzjonijiet tal-UE billi jiġi stabbilit korp tal-etika indipendenti tal-UE [2020/2133(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Daniel Freund (A9-0260/2021).

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjoni finali ta':

L-identifikazzjoni ta' vjolenza abbażi tal-ġeneru bħala qasam ġdid ta' kriminalità elenkat fl-Artikolu 83(1) tat-TFUE
Rapport li jinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-identifikazzjoni ta' vjolenza abbażi tal-ġeneru bħala qasam ġdid ta' kriminalità elenkat fl-Artikolu 83(1) tat-TFUE [2021/2035(INL)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteurs: Malin Björk u Diana Riba i Giner (A9-0249/2021).

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sal-10.45.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ħin li fih tħabbru r-riżultati tal-votazzjoni: 13.00 (punt 8 tal-Minuti tad-data 16.9.2021).

Aġġornata l-aħħar: 26 ta' Jannar 2022Avviż legali - Politika tal-privatezza